Підручник з Географії. 9 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРОГРАМНІ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Аналіз секторальної моделі економіки

Мета виконання роботи: навчитися розрізняти сектори національної економіки, аналізувати секторальну модель економіки в різних країнах.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Продовжіть речення. Секторальна модель національного господарства країни дає змогу...

2. Користуючись текстом підручника § 3, заповніть таблицю.

Сектор економіки

Вид економічної діяльності

Первинний

Вторинний

Третинний

Четвертинний

За картами «Світове господарство» і «Політична карта світу», а також текстом підручника (§ 3) визначте країни, для економіки яких переважаючим є відповідний сектор. Приклади країн запишіть в таблицю.

Сектор економіки

Країни

Первинний

Вторинний

Третинний

Четвертинний

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їхнього місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті країни з найбільшими національними економіками світу; аналізувати тенденції розвитку сучасного світового господарства.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас і підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті країни «Великої двадцятки» (G-20).

2. За текстом підручника (§ 8) визначте роль цих країн у міжнародному поділі праці.

3. Користуючись додатковими джерелами інформації, наведіть приклади галузей міжнародної спеціалізації декількох країн з цієї групи (на вибір учня).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей

Мета виконання роботи: на основі аналізу тематичних карт «Сільське господарство світу», «Кліматичні пояси і області світу» і «Агрокліматичні пояси Землі» визначити, які технічні культури вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах; пояснити встановлені відмінності.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, карта «Агрокліматичні пояси Землі», підручник: § 12.

Рекомендовані завдання:

1. Здійснити паралельний аналіз карт «Сільське господарство світу» і «Кліматичні пояси і області світу» та визначити, які технічні культури вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах. Дані записати в таблицю (див. приклад ).

Назва технічних культур

Помірний кліматичний пояс

Тропічний кліматичний пояс

Приклад: цукровий буряк

+

-

2. Користуючись картою «Агрокліматичні пояси Землі» пояснити, чому набір сільськогосподарських культур, які вирощують у помірному і тропічному кліматичних поясах, різний.

3. За картами «Сільське господарство світу» і «Політична карта світу», визначте країни, в яких вирощують технічні культури. Приклади країн запишіть в таблицю (див. приклад).

Назва технічних культур

Країни помірного кліматичного поясу

Країни тропічного кліматичного поясу

Приклад: цукровий буряк

Франція, Україна

-

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті основні басейни паливних мінеральних ресурсів

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку вугілля: Верхньосілезький (Польща), Кузнецький (Росія), Карагандинський (Казахстан), Північно-Східний (Китай), Східний (Індія), Аппалацький (США), Південно-Східний (Австралія), Донецький та Львівсько-Волинський (Україна).

2. Позначте на контурній карті найбільші басейни видобутку нафти і природного газу: Перської затоки, Західносибірський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Техаський, Мексиканської затоки, Західноканадський, Північноморський.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1

Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій і пояснення чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші електростанції України та пояснювати чинники їх розміщення.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті: ГЕС (ГАЕС) - Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпрогес, Каховська, Дністровська, Ташлицька; АЕС - Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька; ТЕС - Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська.

2. За текстом підручника (§ 21) визначте чинники розміщення електростанцій різного типу. Результати запишіть у таблицю:

Типи електростанцій

Чинники розміщення

ТЕС

АЕС

ГЕС

СЕС

ВЕС

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2.

Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу

Мета виконання роботи: навчитися будувати діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів та на основі їх аналізу робити висновки щодо основних джерел електроенергії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічні атласи для 7-го і 9-го класу, підручник для 9 кл.

Рекомендовані завдання:

1. За текстом підручника (§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії на електростанціях світу. Визначити тип електростанцій, що є основним джерелом енергії.

2. За табл. 1. «Структура виробництва електроенергії на електростанціях різних типів» (§ 23) побудувати кругові діаграми виробництва електроенергії на електростанціях різних типів для окремих країн (за вибором): Японії, Франції і Бразилії; Китаю, Канади та Німеччини. Визначити відмінності в основних джерелах енергії для цих країн.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші родовища руд чорних металів та основних центрів виробництва чорних металів в Україні; пояснювати розміщення підприємств чорної металургії в Україні; оцінювати місце України на світовому ринку чорної металургії.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. За текстом підручника (§ 19 і 24) позначте на контурній карті родовища залізних та марганцевих руд, а також основні центри чорної металургії в Україні: Кривий Ріг, Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя, Нікополь, Маріуполь, Краматорськ, Апчевськ.

2. Визначте чинники розміщення металургійних підприємств різного типу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

Мета виконання роботи: навчитися правильно визначати і підписувати на контурній карті найбільші центри машинобудування в Україні; пояснювати чинники розміщення виробництв транспортних засобів.

Рекомендоване обладнання і джерела інформації: географічний атлас та підручник для 9-го класу.

Рекомендовані завдання:

1. Позначте на контурній карті найбільші центри виробництва транспортних засобів в Україні.

2. За текстом підручника (§ 30, 31) визначте чинники розміщення виробництв транспортних засобів. Результати запишіть у таблицю:

Виробництва транспортного машинобудування

Чинники розміщення

Автомобілебудування

Локомотивобудування

Літакобудування

Суднобудування