Підручник з Української літератури. 9 клас. Пахаренко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ

(1790-1865)

Петро Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 р. у м. Городищі на Черкащині у сім’ї священика. Навчався в Київській духовній академії. Зазнав тяжких злиднів: після лекцій бігав на базар і збирав рештки від чумацьких обідів, латки на своєму одязі припинав шпильками із сосни. Проте освіту так і не здобув. На заваді стала особиста трагедія — смерть коханої дівчини. Батьки відмовилися віддати її заміж за вбогого студента. Дівчина від туги захворіла та швидко згасла. Петро не зміг далі жити в Києві, де все нагадувало про кохану. Якийсь час він працював домашнім учителем у поміщицьких родинах на Волині та Київщині. Отож удосталь набачився страждань і рабського гноблення кріпаків. Ці спостереження й підштовхнули молодого поета до написання байки «Пан та Собака» (1818), яка стала першим твором цього жанру в новій українській літературі.

Перед нами бурлескно-сатиричне оскарження паразитизму, самодурства й розбещеності поміщиків, сувора правда про каторжне становище простих трударів. В алегоричному образі Рябка автор розкриває гірку долю кріпака, повністю залежного від панських примх. Собака винятково сумлінний, чесний, працьовитий. З усіх сил він намагається догодити господареві: цілу ніч не спить, доглядаючи панське добро, але отримує за це тільки штурхани. Зрештою навіть покірний, затурканий Рябко усвідомлює кричущу панську сваволю та спалахує гнівом. Провідна ідея твору втілена в рядках:

Той дурень, хто дурним іде панам служити,

А більший дурень, хто їм дума угодити.

Сюжетну канву байки запозичено в польського поета І. Красіцького. Але П. Гулак-Артемовський значно поширив її побутовими деталями, народною фразеологією, просвітницькими висновками. Тому й назвав свій твір казкою, підкресливши, що розказує розлогу історію з алегоричним змістом.

• Завдання основного рівня

1. Прочитайте байку «Пан та Собака». Скориставшись словником української мови за редакцією Б. Грінченка (адреса в Інтернеті: http://r2u.org.ua/data/Словарь%20української%20мови%20(1907-1909).pdf), з’ясуйте значення невідомих вам слів.

2. Сформулюйте тему й ідею твору. Визначте етапи розгортання сюжету в ньому.

3. Попрацюйте в парах: один учень має назвати риси характерів Пана, Рябка, Явтуха, а інший — проілюструвати їх цитатами з тексту.

4. Випишіть із байки прислів’я та приказки. Що вони означають? (За потреби зверніться до фразеологічного словника — адреса в Інтернеті: http://svitslova.com/idioms-dictionary.html).

5. Знайдіть у тексті просторічні слова й вислови, що надають розповіді бурлескного колориту.

6. Зробіть висновки про просвітницьке спрямування твору та його мовне багатство.

Знайдіть в Інтернеті або вашій бібліотеці інформацію про сенкан як віршову форму. Складіть сенкани до образів Пана й Рябка з байки П. Гулака-Артемовського «Пан та Собака».

Байка відразу принесла письменникові неабияку популярність. Згодом П. Гулак-Артемовський опублікував ще низку байок — «Солопій та Хівря», «Дурень і розумний», «Лікар і здоров’я», «Дві пташки в клітці».

• Завдання основного рівня. Прочитайте останню зі згаданих байок. Який рядок є її мораллю? Сформулюйте ідею твору. З ідеєю якого вірша Г. Сковороди вона перегукується?

А. Монастирський. Рибалка й русалка

Одним із найталановитіших творів П. Гулака-Артемовського є балада «Рибалка». Це переспів однойменної балади И. В. Гете. Поет зберігає основу сюжету твору-оригіналу: мрійливий юнак, зачарований русалкою, кидається у звабливе підводне царство. Однак опрацьований цей сюжет у дусі української фольклорної традиції.

Образи рибалки й водяної красуні подані чутливо, сумовито; таємничим і знадливим змальований підводний світ: «...сонечко і місяць червоненький / Хлюпощуться у нас в воді на дні / І із води на світ виходять веселенькі». Поет уводить у текст казкові елементи, характерні для народних пісень пестливі слова, що увиразнюють емоційність, задушевність твору (рибочки, молоденький, любенький, зіроньки, ніженьки тощо). Русалка у творі уособлює палке захоплення, кохання, яке іноді виявляється сильнішим за людину, штовхає до необдуманих вчинків, навіть до загибелі.

• Завдання основного рівня. Які ознаки романтичного стилю ви помітили в цьому творі?

Майже 20 років письменник безперервно займав вищі адміністративні посади: був деканом словесного факультету, проректором, а далі й ректором Харківського університету. Ця діяльність приносила йому генеральські чини й численні нагороди, але не давала змоги зосередитися на науковій і творчій роботі. Він писав зрідка, уже переважно російською. Однак ці твори були значно слабшими, ніж україномовні. Так згас цей непересічний талант.

Життєвий шлях митця закінчився 13 жовтня 1865 р. Поет похований у м. Харкові.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.