Біологія. 6 клас. Остапченко

Біологія. 6 клас. Костіков

Підручник ознайомить вас з різноманіттям одноклітинних та багатоклітинних організмів, насамперед рослин і грибів.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне і підтверджувати його прикладами.

Вступ

§ 1. Біологія - наука про живу природу

§ 2. Основні властивості живого

§ 3. Різноманітність життя на Землі

§ 4. Методи вивчення організмів. Застосування біологічних знань у діяльності людини

Тема 1. Клітина

§ 5. Клітина - одиниця будови організмів. Історія вивчення клітини

§ 6. Метод світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади та їх призначення

§ 7. Виготовлення мікропрепаратів

§ 8. Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана

§ 9. Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення

§ 10. Основні органели клітини

§ 11. Ядро клітини

§ 12. Ріст і розмноження клітин

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності

§ 13. Одноклітинні твариноподібні організми - мешканці водойм

§ 14. Одноклітинні твариноподібні організми - збудники хвороб людини

§ 15. Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу: евглена зелена, хламідомонада та хлорела

§ 16. Одноклітинні гриби - дріжджі

§ 17. Бактерії: будова та процеси життєдіяльності

§ 18. Бактерії: роль у природі та житті людини

§ 19. Перехід до багатоклітинності

§ 20. Губки - примітивні багатоклітинні тварини

Тема 3. Рослини

§ 21. Рослина - живий організм

§ 22. Тканини рослини

§ 23. Корінь. Будова і функції

§ 24. Види коренів та їх видозміна

§ 25. Пагін. Будова пагона. Його розвиток з бруньки

§ 26. Будова стебла

§ 27. Видозміни пагона

§ 28. Будова та функції листка

§ 29. Тривалість життя листків. Видозміни листка

§ 30. Транспорт речовин. Взаємозв’язки між різними частинами рослини

§ 31. Рухи рослин

§ 32. Розмноження рослин

§ 33. Квітка як орган статевого розмноження рослини. Будова і різноманітність квіток

§ 34. Суцвіття

§ 35. Запилення

§ 36. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини

§ 37. Проростання насіння

§ 38. Різноманітність плодів

§ 39. Ріст і розвиток рослин

Тема 4. Різноманітність рослин

§ 40. Поняття про класифікацію рослин

§ 41. Водорості

§ 42. Мохи

§ 43. Плауни, хвощі, папороті

§ 44. Голонасінні

§ 45. Покритонасінні, або Квіткові

§ 46. Сільськогосподарські рослини

§ 47. Екологічні групи рослин

§ 48. Життєві форми. Рослинні угруповання. Зв’язки рослин з іншими організмами

§ 49. Типи рослинних угруповань

§ 50. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини

Тема 5. Гриби

§ 51. Загальна характеристика грибів

§ 52. Екологічні групи грибів

§ 53. Лишайники - приклад симбіотичних організмів

§ 54. Шапинкові гриби

§ 55. Їстівні та отруйні шапинкові гриби

§ 56. Гриби-паразити

§ 57. Значення грибів у природі та житті людини

Узагальнення. Будова та життєдіяльність організмів