Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Ніколенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ

ЕТАПИ Й ШЕДЕВРИ АНТИЧНОСТІ

Античність — життєдайне джерело мистецтва світу.

І. Франко

Народження Афродіти. Греція. V ст. до н. е.

Античністю називають сукупність надбань давніх греків і римлян, що становить фундамент європейської культури. Хронологічні межі античності охоплюють період приблизно з VIII ст. до н. е. до V ст. н. е. Давньогрецька й давньоримська культури (а частиною їх є література) належать до античності. Давньогрецька література давніша за давньоримську, її створювали давньогрецькою мовою, а появі передував тривалий період розвитку фольклору й міфології. Давньоримська література виникла на п’ять століть пізніше, її створювали латиною. І давньогрецька, і давньоримська літератури ґрунтуються на міфології, що стала невичерпним джерелом для художніх творів від давнини до сучасності.

Важливою ознакою античної літератури є оспівування краси людини, її фізичної й духовної сили, зв’язку зі своїм родом і землею. Для митців античності особистість була носієм розуму й гармонії. Античну культуру називають антропоцентричною, бо людина була поставлена в центрі світобудови.

У людських образах найчастіше втілювали богів і міфологічних героїв, які відображали уявлення митців про побудову світу, явища природи, людську сутність, добро і зло. За часів античності сформувалися такі важливі поняття, як «громадянський обов’язок», «доброчесність», «краса», «мистецтво». Античні митці створили еталонні зразки духовної культури, дали світові повчальні уроки гуманізму.

Мирон. Дискобол. Греція. V ст. до н. е.

Античність справила великий вплив на подальший розвиток світової культури. Іван Котляревський та Леся Українка, Іван Франко й Микола Вороний, Райнер Марія Рільке та Микола Зеров, Олександр Пушкін та Осип Мандельштам — це неповний перелік митців, які черпали натхнення з античності. Що ж приваблює людство в античності? У чому полягає своєрідність цієї доби? Які скарби античності не втратили своєї привабливості й нині? Про це потрібно знати людям третього тисячоліття!

СПЕЦИФІКА ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Етап

Різновиди літератури, представники

Архаїчний (до VIII ст. до н. е.): долітературний період, гомерівський період

міфи, твори героїчного епосу (поеми «Іліада» та «Одіссея» Гомера)

Класичний (VIII IV ст. до н. е.): післягомерівський період, аттичний період

драма (Феспід, Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан), лірика (Алкей, Сапфо, Анакреонт, Тіртей, Архілох та ін.), історіографія (Геродот, Фукідід), красномовство (Демосфен), філософія (Сократ, Платон, Арістотель), байка (Езоп)

Елліністичний (кінець IV—II ст. до н. е.)

філософія (Діоген, Епікур), комедія (Менандр), інтимна лірика (Феокріт)

Римський (середина II ст. до н. е. — IV ст. н. е.)

наукова проза (Плутарх), роман на міфологічній основі

СПЕЦИФІКА ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Етап

Різновиди літератури, представники

Література доби республіки (до 31 р. до н. е.): долітературний період, період ранньої римської літератури, література періоду громадянських війн

міфи, переклади й наслідування грецьких творів, драма (Плавт, Теренцій), історіографія, лірика (Публій Валерій Катон), філософія (Епікур)

Література епохи імперії (31 р. до н. е. — 476 р. н. е.): література ранньої імперії, або «золота доба» Августа, «срібна доба» римської літератури, література пізньої імперії

епічна поема («Енеїда» Публія Вершія Марона), лірика (Квінт Горацій Флакк, Гай Корнелій Галл, Публій Овідій Назон, Альбій Тібулл та ін.), філософія (Луцій Анней Сенека), драма (Луцій Анней Сенека), байка (Федр), сатира (Марк Валерій Марціал), роман (Луцій Апулей)

Обізнаність. 1. Розкажіть про історію давньогрецького театру. 2. Що вам відомо про розвиток лірики? Які види давньогрецької лірики ви знаєте? 3. Які етапи давньогрецької та давньоримської літератури, на ваш погляд, найбільш плідні? Поясніть. Читацька діяльність. 4. Пригадайте драматичні твори античності, які ви читали. Які сюжети покладено в їхню основу? 5. Назвіть жанрові ознаки трагедії та комедії. Продемонструйте на прикладі прочитаних творів. Цінності. 6. Які цінності утверджуються в мистецтві античності? Наведіть приклади з відомих вам творів. Сучасні технології. 7. За допомогою Інтернету та довідкової літератури підготуйте презентацію на тему: а) «Історія одного шедевра античності»; б) «Мій улюблений письменник античності» (1 за вибором).