Мистецтво. Повторне видання. 8 клас. Масол

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Дорогі восьмикласники та восьмикласниці!

Перед вами підручник, який розкриває особливості мистецтва минулого від давніх цивілізацій і до кінця ХІХ століття. Ознайомлення з художніми цінностями різних епох, з шедеврами архітектури, скульптури, живопису, музики тощо, безперечно, збагатить ваш естетичний досвід. Ви зможете розрізняти такі стилі, як античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм.

Протягом року ви аналізуватимете й порівнюватимете твори українського і зарубіжного мистецтва, узагальнюватимете їх зміст у контексті розвитку культури певного періоду та панівного стилю. Також важливо навчитися інтерпретувати й оцінювати художні явища, висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до художніх творів у процесі сприймання та колективного обговорення. Справжнє естетичне задоволення матимете від ознайомлення з найвидатнішими художніми явищами світу в рубриці «З історії шедевра».

У кожній темі запропоновано 2-3 художньо-практичні завдання, з яких ви зможете обрати саме те, що дасть змогу проявити власні інтереси, здібності та компетентності. Разом з індивідуальною творчістю можна виконувати проекти в групах чи колективно, здійснюючи цікаві пошуки дослідницького характеру. Для практичної діяльності з музики у додатку, який вміщено наприкінці підручника, ви знайдете пісні для співу з нотами.

З повагою — авторка

Вступ

Що таке стиль? Які стилі мистецтва існують? Як їх розрізняти?

Відповіді на ці запитання з’являтимуться поступово, а загальна характеристика поняття «стиль» допоможе зорієнтуватися у змісті підручника.

Зміни в мистецтві відбуваються під впливом суспільних умов, культурних традицій і внутрішніх суто художніх чинників. Прогрес у мистецтві — це складний і суперечливий процес відображення нових ідей і вдосконалення способів художнього мислення від епохи до епохи. Кожна доба породжує своє неповторне мистецтво. Твори певного історичного періоду мають яскраво виражені відмінності від попереднього і наступного. До них належать: провідна тематика, домінуючі жанри, система засобів художньої виразності, за допомогою якої навколишній світ віддзеркалюється в художніх образах. Спільні ознаки творчості єднають групи митців. Таке явище дістало назву «стиль».

Стиль мистецтва — це естетична категорія, що відображає відносно стійку спільність основних ознак творчості, зумовлених художньо-естетичними принципами, властивими певному колу митців. Стиль визначає тип єдності змісту і форми у творах мистецтва, притаманний представникам різних історичних епох, культурних регіонів, національних шкіл.

В європейському мистецтві розрізняють такі великі стилі, як античний, романський, готика, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм. Вони масштабні й охоплюють творчість митців багатьох країн. Також виокремлюють локальні, але дуже важливі для світового мистецтва стилі, як, наприклад, єгипетський, скіфський, візантійський (див. хронологічну таблицю стилів мистецтва у додатку 2).

Часові межі мистецьких стилів орієнтовні, вони часто хронологічно не збігаються в різних регіонах. Зокрема, раннє італійське бароко або самобутнє українське (козацьке) бароко, що виникло пізніше.

Ознаки різних стилів можуть співіснувати в одному періоді, у спадщині окремого митця, у художньому творі. Такі явища зазвичай спостерігають у часи поступових стильових змін, коли певний стиль ще панує, а новий зароджується. Приміром, готичні храми виникали на основі романської архітектури, і риси цих стилів інтегрувалися. Інший приклад — мистецтво XIX ст., у межах якого поєднувалися класицизм, романтизм і реалізм.

Митці відрізняються естетичними ідеалами, художнім світобаченням, прийомами відображення дійсності в мистецтві. Тобто за тим, що складає неповторний мистецький «почерк». У такому випадку ми можемо характеризувати авторський стиль. Згадаймо музику віденських класиків — Гайдна, Моцарта і Бетховена. Незважаючи на спільні ознаки школи, стиль класицизм по-різному «звучить» у їхній творчості.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст