Географія (поглиблений рівень). Повторне видання. 9 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 54. Наземний транспорт України

 • 1. Поясніть, чому громадський транспорт менш шкідливий для екології, ніж особистий.
 • 2. Спрогнозуйте подальший розвиток екологічно чистого транспорту у світі.

1. ОСНОВНІ ВИДИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ. Основними видами наземного (сухопутного) транспорту є автомобільний, залізничний, трубопровідний, гужовий. Сама назва цього виду транспорту вказує на те, що його магістралі й шляхи транспортування пасажирів і вантажів пролягають по поверхні суходолу. Наземний транспорт поділяють на транспорт загального призначення (обслуговує сферу обігу й населення) та внутрішньовиробничий (внутрішні переміщення сировини, напівфабрикатів, готових виробів, працівників тощо). Виділяють також транспорт особистого призначення (легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди тощо).

Наземний транспорт поділяється на пасажирський і вантажний.

Наземний транспорт відіграє важливу роль у перевезенні вантажів і пасажирів. Якщо до нього додати транспортні мережі наземного транспорту населених пунктів, перш за все великих міст, то цей вид транспорту переважатиме майже за всіма показниками.

2. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ — ОСНОВНИЙ ВИД ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ. Протяжність залізничних колій загального призначення в Україні становить близько 22 тис. км. Характерною особливістю залізничного транспорту України є те, що загальна довжина залізничних колій деяких підприємств та організацій у вигляді під’їзних шляхів більша, ніж довжина залізничних колій загального користування (магістральні шляхи). На 1000 км2 території країни припадають 38 км залізничних колій загального користування й 46 км колій підприємств та організацій.

Найгустіша мережа залізничних магістралей характерна для Донбасу, Придніпров’я, Правобережного Лісостепу та західних територій України. Залізничні магістралі країни з’єднують в одне ціле окремі райони країни з різною спеціалізацією господарства, внутрішні території з портами та іншими країнами, великі промислові центри із сільськогосподарськими зонами та місцями відпочинку й лікування. Основні вантажі, що перевозить залізниця, — вугілля, залізна руда, сира нафта, будівельні матеріали, мінеральні добрива, сільськогосподарська продукція, вироби металургії та машинобудування тощо. Залізничний транспорт Україні є лідером за обсягами вантажних і пасажирських перевезень.

СЛОВНИК

Обсяг перевезень — кількість вантажу, перевезеного або заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставки отримувачу (у тоннах).

Залізничні магістралі різних напрямків, перетинаючись, утворюють залізничні вузли. Серед них найбільші в Україні такі: Харків, Київ, Дніпро, Львів, Ковель, Ясинувата, Дебальцеве, Кривий Ріг, Апостолове, Жмеринка, Знам’янка, Конотоп, Коростень тощо.

Знайдіть на карті атласу найбільші транспортні вузли України та позначте їх на контурній карті.

Залізничний транспорт України нині швидко технічно переозброюється. Особливо це стосується пасажирських перевезень. Найбільші міста вже з’єднані магістралями, якими швидкісні потяги перевозять пасажирів зі швидкістю майже 200 км на годину (мал. 1).

Чи є залізниця у вашому населеному пункті? Які перевезення вона забезпечує, що перевозить?

3. НАЙВАЖЛИВІШІ АВТОМАГІСТРАЛІ УКРАЇНИ. У перевезенні на невелику відстань автомобільний транспорт залишається поза конкуренцією з іншими видами транспорту. Він забезпечує сполучення між містами й селами, перевозить сільськогосподарську продукцію до крамниць і сховищ, залізничних станцій, річкових і морських пристаней. Досить значними за обсягом є також перевезення будівельних матеріалів і продукції легкої промисловості.

Крім перевезення вантажів і пасажирів, автомобільний транспорт виконує багато інших функцій: забезпечує роботу швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, органів громадського правопорядку тощо. У системі автомобільного транспорту України працює понад 2 млн осіб — це набагато більше, ніж в усіх інших видах транспорту разом узятих.

Довжина автомобільних шляхів загального користування становить приблизно 170 тис км, однак їхня якість поки що залишається низькою. Автошляхи розподілені по території досить нерівномірно. Найбільша їх густота — у західних областях (Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій) та в Криму. Густота автомагістралей загального користування з твердим покриттям зараз становить понад 270 км на 1 тис. км2 території.

Проаналізуйте причини низької якості автомобільних шляхів сполучення в Україні.

Основними автомагістралями України є: Київ — Львів, Київ — Харків, Київ — Одеса, Київ — Дніпро — Донецьк, Харків — Сімферополь, Дніпро — Нікополь, Одеса — Миколаїв — Херсон, Біла Церква — Вінниця — Хмельницький, Дніпро — Запоріжжя тощо.

Знайдіть на карті атласу основні автомагістралі України та позначте їх на контурній карті.

Мал. 1. Оновлений транспортний склад Укрзалізниці.

4. НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ СВІТУ. Країни з високим рівнем розвитку мережі залізниць та автомобільних шляхів. Наземний транспорт світу є важливою складовою виробничої і соціальної інфраструктури нашої планети. Цей вид транспорту є найрізноманітнішим, оскільки в деяких країнах представлений такими давніми його видами, як гужовий і в’ючний. Найрозгалуженішими є залізниці й автомобільні шляхи. Першості в перевезенні пасажирів зараз набув залізничний транспорт, оскільки сучасні потяги здатні розвивати швидкість 500 км на годину й більше.

У наш час залізниці є в 140 країнах світу. Загальна довжина залізничних магістралей вже перевищила 1,2 млн км. Найдовша вона в США (понад 250 тис. км), Китаї (понад 125 тис. км) та Індії (120 тис. км). Найбільшу густоту залізничних шляхів мають країни Європи — Швейцарія, Німеччина, Чехія, Бельгія. Понад 20 країн світу взагалі не забезпечені залізничним сполученням. Через процеси глобалізації великого значення набувають трансконтинентальні залізничні магістралі. У структурі вантажообігу світу на залізничний транспорт припадає близько 13%, а на пасажирообіг — понад 10%.

СЛОВНИК

Вантажообіг (змінний, добовий, тижневий, місячний, річний) — основний показник роботи транспорту; обчислюється як добуток кількості (у вагових або об’ємних одиницях) основних і допоміжних вантажів, що переміщуються на відстань перевезення, або як кількість вантажу, перевезеного на певну відстань за певний час, і вимірюється в тонно-кілометрах.

Хоча автомобільний транспорт і виник пізніше за залізничний, але розвивався доволі бурхливо. Рівень його розвитку залежить від розгалуженості та якості автомобільних магістралей та розміру парку автомобілів. У минулому вважали, що цей вид транспорту ефективний лише на невеликі відстані. Зараз обсяг перевезень автотранспортом як пасажирів, так і вантажів на далекі відстані постійно зростає. Попереду за протяжністю автомагістралей у світі йдуть США, Індія та Китай. Однак за густотою автомагістралей першість належить Іспанії, Франції та Японії. За загальним рівнем розвитку автотранспорту попереду традиційно йдуть США. Зараз на далекі перевезення найпопулярнішими є автобани — автомагістралі зі значною протяжністю, високою якістю покриття та розвиненою інфраструктурою обслуговування автомобілів і пасажирів.

Незважаючи на те, що у Фінляндії температура повітря взимку опускається до -40 °С і нижче, а хуртовини й заметілі є постійним явищем, ця країна має відмінні автобани. До найякісніших автомагістралей світу також належать шляхи Франції, Швейцарії, Ізраїлю, США, ОАЕ.

ВИСНОВКИ

 • Залізничний транспорт в Україні є лідером за обсягами вантажних і пасажирських перевезень. Найгустіша мережа залізничних магістралей характерна для Донбасу, Придніпров’я, Правобережного Лісостепу та західних територій України. Залізничні магістралі різних напрямків утворюють залізничні вузли.
 • Завдяки сприятливому транспортно-географічному положенню Україна має найвищий транспортно-географічний рейтинг у Євразії, тому транспорт нашої країни має чудові перспективи для розвитку. Значна частина міжнародних транспортних коридорів проходить територією України.
 • У світі за обсягом перевезень вантажів і пасажирів першість посідає залізничний транспорт.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Оцініть значення та особливості кожного виду транспорту та його роль у перевезенні вантажів і пасажирів в Україні.
 • 2. Покажіть на карті атласу основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти.
 • 3. Доведіть на конкретних прикладах, що залізничний транспорт нині має переваги перед автомобільним у деяких випадках перевезення пасажирів.
 • 4. Назвіть міжнародні транспортні коридори, які проходять територією України.
 • 5. Поясніть транзитне значення транспортних магістралей в Україні.
 • 6. Доведіть, що від якості автомагістралей залежить рівень розвитку господарства.