Підручник з Української літератури. 5 клас. Коваленко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ...

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.

Очам любо. Годиночку,

Малую годину

Ніби серце одпочине,

З Богом заговорить...

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою

Розстилає туман сивий,

І тьмою німою

Оповиє тобі душу,

Й не знаєш, де дітись,

І ждеш його, того світу,

Мов матері діти.

Іван Айвазовський. Море з рожевою хмарою

Поміркуй над прочитаним

1. Яку картину відтворено у вірші? Підтвердь думку цитатами.

2. Який настрій викликав у тебе вірш? Поясни свою думку.

3. Чи приносить задоволення описана картина ліричному герою, який про неї розповідає? Чому ти так вважаєш?

4. Чи можна сказати, що настрій усього вірша однаковий? Чому ти так думаєш?

5. Випиши художні засоби та поясни їх роль у творі.

6. Назви, які художні образи передають різні настрої ліричного героя у вірші.

7. Повторення та поєднання звуків у ліричному творі часто допомагає передати певний настрій. Прочитай рядки:

А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую,

І тьму за собою

Розстилає туман сивий...

Який звук найчастіше повторюється в цьому уривку? Які почуття в тебе цей звук пробуджує?

8. У робочому зошиті відведи сторінку, напиши заголовок «Словничок настроїв». Досліджуй, які настрої можуть звучати в різних поетичних творах, і записуй їх до свого словничка.

9. Випиши з вірша назви кольорів. Згрупуй їх відповідно до двох основних настроїв, які вони допомагають передати.

10. З якими інтонаціями треба читати вірш?

Домашнє завдання

Вивчи напам’ять вірш Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе...».