Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Коваленко - Нова програма

Я — справжній читач, або Перевіряємо себе. Феномен «Театру корифеїв»

1. Поясніть вислів «театр корифеїв».

2. Які позитивні й негативні риси переплелися в характері Мартина Борулі?

3. Чим обернулася мрія Мартина Борулі про дворянство? Чому?

4. Як Мартин Боруля виховав своїх дітей?

5. З якою метою І. Карпенко-Карий увів у мову персонажів полонізми й росіянизми?

6. Як відрізняються засоби творення художнього образу в епічному та драматичному творах? Відповідь аргументуйте, звертаючись до вивчених творів.

7. Окресліть жанрові особливості трагікомедії. Чим вона відрізняється від комедії?