Мистецтво. 6 клас. Кізілова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Сучасність мистецьких традицій

§ 13. Народні витоки в мистецтві

Наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. Віками народна мудрість передавалась через звичаї, обряди, фольклор. Саме народна творчість зберегла та донесла до нашого покоління українську національну культуру. Фольклор став неоціненним джерелом розвитку всієї української класичної та сучасної музики.

Пригадай, як поділяється пісенний фольклор за змістом. Об’єднай їх у традиційні жанри: календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові. Які ще жанри тобі відомі?

Особливий інтерес до фольклору виник на початку XIX століття, коли як в Європі, так і в Україні нові мистецькі віяння сприяли його популяризації. Вагомий внесок у збирання і дослідження українського фольклору зробили українські митці Тарас Шевченко, Леся Українка, Микола Лисенко, Філарет Колесса, Дмитро Яворницький та багато інших.

Найбільш традиційним для українських композиторів було створення хорових обробок українських народних пісень.

Пригадай, що таке обробка. Обери правильну відповідь.

Це видозмінення музичного твору без зберігання основної мелодії.

Це видозмінення музичного твору шляхом зберігання основної мелодії та використання спеціальних музичних прийомів.

Це інтерпретація музичного твору.

• Назви композитора, якого вважають майстром хорової обробки. Обери ті твори, які належать його перу.

Величезний внесок у розвиток українського фортепіанного мистецтва внесли українські композитори, які обробляли та перекладали для фортепіано українські пісні та танці. Обробки Якова Степового, Василя Барвінського, Юрія Щуровського, Віктора Косенка та багатьох інших проникнуті інтонаціями народного мелосу, ритмічним колоритом українських танців та глибиною протяжних кобзарських дум.

Прослухай музичний твір. Використай QR-код.

Українська народна колядка «Що то за предиво» у перекладі для фортепіано Василя Барвінського.

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Який настрій викликав у тебе цей творів? Хто його виконує?
  • Які засоби виразності розкривають музичний образ?
  • Проаналізуй будову твору та зобрази її графічно.

Мирослав Скорик

Активно втілюють фольклор у власній творчості такі композитори, як Мирослав Скорик, Леся Дичко, Іван Карабиць. Вони не просто бережливо опрацьовують народну мову, а творять подібно до народних митців. У народній пісні через варіювання наспіву виникла куплетно-варіаційна форма, яка характерна для української вокальної музики. Її аналогом в інструментальному фольклорі стала вільно імпровізована обробка популярного наспіву. Варіації — музична форма, у якій головна тема піддається різноманітним змінам (мелодичним, ладовим, ритмічним, гармонічним). Кожна зміна теми називається варіацією. Це одна з найпопулярніших форм написання інструментальних перекладів та обробок.

Прослухай музичний твір. Використай QR-код.

Фрагмент з «Симфонії колядок» Мирослава Скорика.

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Який настрій викликав у тебе цей твір? Хто його виконує?
  • Які засоби виразності використав композитор, розкриваючи музичний образ?
  • Яка форма лежить в основі прослуханого твору?

• Розучи українську народну колядку. Охарактеризуй образ пісні. Які засоби музичної виразності використаєш, створюючи образ свята? Створи ритмічний супровід колядки.

А ЦЬОГО ДВОРА НЕ МИНАЄМО

Українська народна колядка

А цього двора не минаємо. Святий вечор!

Ми вашу хату величаємо. Святий вечор!

Одкривай двері накривай столи. Святий вечор!

Кладіть на столи з маком пироги. Святий вечор!

З маком пироги, кусень ковбаси. Святий Вечор!

Цьому не кінець — зернят рукавець. Святий Вечор!

Чи так, чи не так, виноси п'ятак. Святий Вечор!

Жартуй не жартуй, коляду готуй. Добрий Вечір!

Яке місце займає народна музика у твоєму житті?

Могутня сила фольклору в житті кожного з нас — незаперечна.

За будь-яких умов та історичних обставин людина захоплювалася красою та прагнула прикрасити своє житло і предмети побуту — одяг, посуд, прикраси, меблі тощо. Таким чином народна художня творчість лягла в основу декоративно-прикладного (ужиткового) мистецтва, метою якого є створення та оздоблення предметів, що мають практичне призначення. Це мистецтво тісно пов’язане з ремеслами, у ньому відображені традиції та вірування певного народу, його уявлення про красу та мораль.

• Спробуй самостійно встановити країну або регіон, зразки матеріальної культури якого представлені на поданих зображеннях. Назви предмети побуту та мистецькі об’єкти на них.

Дізнайся більше про декоративно-ужиткове мистецтво Далекого Сходу за QR-кодом.

Розвиток декоративно-прикладного мистецтва напряму залежав від розвитку народних ремесел, тому поступово сформувався поділ цього мистецтва на види, назви яких відображають різноманітну діяльність народних майстрів та майстринь.

Дізнайся більше про види декоративно-прикладного мистецтва за QR-кодом.

Засобами виразності декоративно-прикладного мистецтва є стилізація, ритм і символізм. Стилізація — узагальнення та спрощення зображуваних предметів до зручної для використання в орнаменті форми.

Глибоким символізмом та обрядовістю сповнені народні традиції розпису по тілу, властиві культурам країн Полінезії та Сходу.

Розпис по тілу народу Маорі (Нова Зеландія). Головний елемент орнаменту — спіраль.

Мехенді — мистецтво розпису тіла хною в Індії та країнах Сходу.

Витончені лінії розписів по тілу захоплюють і викликають бажання відтворити власний візерунок. Обери цікавий для себе варіант. Виконай власноруч або скористайся запропонованими шаблонами і виконай графічний лінійний рисунок розпису олівцем чи гелевою ручкою.

Чим здивували мене традиційні ремесла народів світу? Що у них є спільного з українськими ремеслами?

Основою будь-якого виду мистецтва є народна творчість.