Зарубіжна література. 6 клас. Кадоб’янська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник літературознавчих термінів

Гумор — різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах.

Інтрига — складність, напруженість дії, яка тримає інтерес читача до кінця твору.

Казкова повість, як і літературна казка, — вигадана розважально-пізнавальна або повчальна історія.

Композиція — це будова художнього твору.

Ліричний вірш — твір, у якому художньо зображуються думки, почуття і переживання людини. Для ліричного вірша характерні віршова форма, велика кількість художніх засобів, високий рівень емоційності.

Міфи — це фантастичні оповідання про виникнення світу, народження богів, появу людей на землі, про початки культури (вміння використовувати і добувати вогонь), про стосунки людей і тварин, про дива, про все надприродне. Міфи відображають світогляд давніх людей.

Новела — невеликий прозовий твір, близький за обсягом до оповідання. Новела відрізняється незвичайністю сюжету та несподіваним фіналом.

Оповідання — невеликий прозовий художній твір про одну чи кілька подій із життя героя чи героїні, що відіграють важливу роль у їх долі. Події в оповідання тривають недовго, їм характерна проста композиція, однолінійний сюжет.

Оповідання науково-фантастичне — оповідання, у якому зображуються наукові або технічні відкриття, прогнозується розвиток людства у майбутньому.

Фантастика в художній літературі — це вигадані письменником неправдоподібні, нереальні предмети або явища, чарівні персонажі, яких немає у реальному світі.

Фантастична повість описує вигадані, але умовно можливі події і спонукає читача замислитися над важливими проблеми стосунків людини і навколишнього світу.

Хайку — традиційний для японської поезії неримований трирядний вірш, що містить сімнадцять складів (зазвичай вони розподіляються за схемою: п’ять складів у першому рядку, сім — у другому, п’ять — у третьому).

Художні образи — це зображення людей, тварин, будь-яких предметів, реальних або вигаданих подій, явищ природи, сповнене думками або почуттями автора / авторки.

Художня деталь — один із засобів створення художнього образу; виразна подробиця твору, що уяскравлює зображене та поглиблює його зміст. Деталі допомагають уявити описуваних героїв з усіма їх неповторними рисами.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст