Українська література. 5 клас. Качак

Тарас Шевченко

(1814-1861)

А чи знаєте ви, якому письменникові у світі встановлено 1384 пам’ятники? На чию честь названо кратер на Меркурії та 164 населені пункти в Україні? Звичайно, все це стосується Тараса Шевченка. Його перові належить 237 літературних творів, 1300 картин, 800 з яких дійшли до нас.

• А які цікаві факти про Тараса Шевченка і його творчість знаєте ви?

Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в с. Моринці на Черкащині в родині кріпаків. Батьки працювали на панщині, а Тараса доглядала старша сестра Катря. Відомий вам вірш «Садок вишневий коло хати» — це його спогад про дитячі роки, коли живі були батьки.

• Пригадайте рядки із цього твору. З яким настроєм читаєте його?

Тарасів батько вмів читати, був хліборобом, стельмахував, іноді чумакував. Змушений був відробляти і панщину. Побачивши потяг сина до знань, віддав його в науку до дяка. Коли Тарасові виповнилося дев’ять років, померла мати. Відтоді їхня хатина край села стала справжнім пеклом. Мачуха часто його карала за непосидючість. Він утікав з дому і ховався цілими днями в бур’янах. Дитячі відчуття Тарас Шевченко передав у віршах «На Великдень на соломі», «І золотої й дорогої...», «Мені тринадцятий минало», які ви вивчатимете на уроках літератури.

Після смерті батька Тарас наймитував у дяка, згодом став козачком у Павла Енгельгардта. У 24 роки його було викуплено із кріпацтва, і він почав навчатися в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. Знаменитий «Кобзар» видав у 1840 р.

А чи пам’ятаєте «Кобзар», з якого ви читали вірші Т. Шевченка?

За участь у Кирило-Мефодіївському братстві1 Т. Шевченка засудили до 10 років солдатської муштри із забороною писати, малювати й вислали в Орську фортецю. Там він таємно писав вірші, робив «захалявні книжечки», назва яких пішла від того, що ховав їх за халявою чобота. Таких книжечок було чотири.

1 Кирило-Мефодіївське братство — перша українська таємна політична організація, створена з метою розвитку національного визвольного руху.

Перше видання «Кобзаря», 1840 р.

Як ви думаєте, що було для Шевченка страшнішою карою — заборона писати і малювати чи перебування далеко від України?

На засланні, сумуючи за Україною, переймаючись долею українського народу, створив пейзажні шедеври, чудову патріотичну лірику. Тоді ж написав поему «Княжна», уривок з якої «Зоре моя вечірняя» став піснею. У розмові ліричного героя з природою передано глибоку любов до України. І це почуття співзвучне з авторським.

Теорія літератури

Лірика — рід художньої літератури; сукупність ліричних творів.

Ліричний твір — художній твір, у якому виражено емоції, переживання, роздуми автора/авторки (ліричного героя/ліричної героїні). Ліричні твори найчастіше віршовані, їм властиві музичність, ритмічність, насичена художніми засобами образна мова. Вони не завжди мають сюжет.

Ліричний герой/героїня — образ, створений автором/авторкою; автор/авторка часто є прототипом ліричного героя/героїні.

Тарас Шевченко думкою линув в Україну і звертався до вечірньої зірки як до живої істоти. Такий художній засіб називають персоніфікацією. У вірші «Зоре моя вечірняя» є кілька прикладів персоніфікації: «сонечко сідає», «веселочка воду позичає», а з вечірньою зіркою поет розмовляє.

Пригадайте приклади персоніфікації з інших поетичних творів, які ви читали.

Словом, неначе пензлем, Т. Шевченко змальовує природу надвечір’я. Роздуми ліричного героя про красу рідного краю захоплені й сумні водночас: він думає про неволю, у якій перебуває. Любов до України — головний мотив цього твору.

Теорія літератури

Тему (і головну, і другорядну), яка проходить через увесь ліричний твір, називають мотивом. Мотив — це складова частина сюжету.

У ліричних творах Тараса Шевченка періоду заслання переважають мотиви любові до рідної землі, боротьби за волю українського народу, туги за рідним краєм, самотності. Часто переплітаються в його творчості патріотичні та історичні мотиви. Він звертається до своїх земляків із посланнями і закликами вчитися мудрості, читати, шанувати батьків і Батьківщину, пам’ятати минуле, не терпіти неправди, жити в злагоді й примножувати славу України.

В уривку з поеми-послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» є звернення до українців, які житимуть у майбутньому, отже — й до нас.

Зоре моя вечірняя

(Уривок із поеми «Княжна»)

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає.

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Як широка сокорина

Віти розпустила...

А над самою водою

Верба похилилась;

Аж по воді розіслала

Зеленії віти,

А на вітах гойдаються

Нехрещені діти.

Володимир Маковський. Український пейзаж з хатами

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. Яким було дитинство Тараса Шевченка?

2. Чому Т. Шевченкові було заборонено на засланні писати й малювати?

Завдання щодо аналізу жанрово-змістових, мовних особливостей твору, характеристики героїв

3. Назвіть мотиви, які переважають у ліричних творах Т. Шевченка періоду заслання.

4. Виразно прочитайте вірш «Зоре моя вечірняя». Які емоції він у вас викликав?

5. Чому поет звертається до зорі й хоче поговорити з нею (поезія «Зоре моя вечірняя»)?

Творчі завдання та завдання щодо практичного застосування набутих знань

6. Випишіть у зошити художні засоби й пестливі слова, які використав автор, описуючи природу.

7. Охарактеризуйте ліричного героя поезії «Зоре моя вечірняя». Створіть хмарку слів-характеристик.

Інтерактивні, ігрові та проєктні завдання для роботи в парах, групах

8. Попрацюйте у групах. Складіть ментальні карти «Життя Тараса Шевченка».

Завдання пошуково-дослідницького характеру

9. Знайдіть в інтернеті пісню на слова Тараса Шевченка «Зоре моя вечірняя» (музика Якова Степового). Які емоції та уявлення вона у вас викликає?

Завдання для розгляду твору в мистецькому контексті та з урахуванням міжпредметних зв’язків

10. Створіть малюнок до вірша «Зоре моя вечірняя».

Домашнє завдання

1. Вивчіть напам’ять вірш «Зоре моя вечірняя».

2. Заповніть картку-аналіз1 ліричного твору.

1 Такі самі картки пропонуємо створювати і для аналізу інших ліричних поезій, які ви читатимете.

Учітесь, читайте...

(уривок із поеми-послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»)

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Бо хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

Чужі люди проганяють,

І немає злому

На всій землі безконечній

Веселого дому.

Я ридаю, як згадаю

Діла незабуті

Дідів наших. Тяжкі діла!

Якби їх забути,

Я оддав би веселого

Віку половину.

Отака-то наша слава,

Слава України.

Отак і ви прочитай[те],

Щоб не сонним снились

Всі неправди, щоб розкрились

Високі могили

Перед вашими очима,

Щоб ви розпитали

Мучеників, кого, коли,

За що розпинали!

Обніміте ж, брати мої,

Найменшого брата —

Нехай мати усміхнеться,

Заплакана мати.

Благословить дітей своїх

Твердими руками

І діточок поцілує

Вольними устами.

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечерній

Тихо засіяє...

Обніміться ж, брати мої.

Молю вас, благаю!

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. До чого закликає Тарас Шевченко нащадків у поезії «Учітесь, читайте...»?

Завдання щодо аналізу жанрово-змістових, мовних особливостей твору, характеристики героїв

2. Виразно прочитайте поезію «Учітесь, читайте...» і визначте її інтонацію.

3. Проаналізуйте мову твору, випишіть художні засоби, які використав поет.

4. Здійсніть вибіркове читання:

— прочитайте слова, якими Т. Шевченко згадує славу України. Як ви думаєте, про яку славу йдеться?

— прочитайте слова, якими Т. Шевченко закликає об’єднатися. Кого стосуються ці заклики — членів родини чи всього народу?

5. Як ви розумієте слова «І діточок поцілує вольними вустами»?

6. Охарактеризуйте ліричного героя поезії «Учітесь, читайте...».

Завдання пошуково-дослідницького характеру

7. Відшукайте в інтернеті пісню на слова Тараса Шевченка «Учітеся, брати мої...» (музика Миколи Лисенка). Який емоційний стан поета передає ця композиція?

Творчі завдання та завдання щодо практичного застосування набутих знань

8. Випишіть цитати з твору «Учітесь, читайте...» до власного цитатника.

9. Поміркуйте, чи актуальне звернення Тараса Шевченка в наші дні. Як ви розумієте слова «І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь», «Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!»?

Домашнє завдання

1. Вивчіть напам’ять поезію Тараса Шевченка «Учітесь, читайте...».

2. Заповніть картку-аналіз ліричного твору Тараса Шевченка.

Цікаво знати

• За поезіями Шевченка створює картини черкаська художниця Надія Никифорова. Вона виклала портрет поета з камінців, на яких зображено гетьманів України, цитати Тараса Шевченка, фрагменти життя — батьківська хата, сестри, Холодний Яр, церкви.

• Найбільшим портретом Т. Шевченка є мурал на стіні 16-поверхового будинку в Харкові (570 м2), намальований художником Іваном Крамським і творчою групою Kailas-V у 2014 р. до 200-літнього ювілею поета.

• Т. Шевченко був учасником Каспійської (1848-1849) та Каратауської (1851) експедицій, малював, створював начерки. Описові роботи експедицій були дуже якісними і стали основою для морських карт-лоцій, якими користувалися до 70-х років XX ст.