Технології. 5 клас. Ходзицька

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

§ 1. Основи проєктної діяльності

 • 1. Чи знаєте ви, що означає термін «проектування»? А що таке проект?
 • 2. Із чого починається створення нового виробу?

Проєктування як вид діяльності

Людину в житті оточує велика кількість різноманітних речей. Меблі, книги, посуд, одяг, взуття, транспортні засоби, пристрої, що полегшують працю,— усе це зроблене людиною. Але як створюються нові речі? Із чого починається процес їхнього виготовлення?

Діяльність, під час якої розробляють та обґрунтовують зовнішній вигляд майбутнього виробу, визначають його властивості та спосіб виготовлення, називається проектуванням. У перекладі з латини projectus означає «кинутий уперед, задум, план». Так, усе, що ми сьогодні використовуємо, спочатку було лише проєктами. Іншими словами, проект — це нова ідея, задум, призначений стати майбутнім виробом. Проєктуванне — це творча діяльність, мета якої — створення якісного нового продукту.

Проєктування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, авіації, автомобілебудуванні, виготовленні одягу, предметів інтер’єру тощо (мал. 1.1). Спроєктовані вироби мають різну форму, оскільки призначені задовольняти різні потреби людей, які користуватимуться ними. Нові вироби повинні відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам безпеки.

Мал. 1.1. Проектування в різних сферах життя

Над стоореняям проекту майбутнього виробу працює велика кількість спеціалістів і спеціалісток: дизайнери / дизайнерки, архітектори / архітекторки, представники і представниці інженерних професій, економістки й економісти, лаборантки й лаборанти та ін. (мал. 1.2).

Мал. 1.2. Робота над проектами

Етапи проектування

Робота над проєктом здійснюється в певній послідовності. Безсумнівно, кожний проєкт має свої особливості та шляхи реалізації, але основні етапи проєктування є загальними для будь-якого виробу (схема 1, с. 8).

Схема 1. Основні етапи проектної діяльності

1. Організаційно-підготовчий

На цьому етапі з'ясовують призначення майбутнього виробу, вимоги до нього, аналізують можливі варіанти його вигляду. Проводять мінімаркетингові дослідження для обґрунтування вибору та конструкційних особливостей виробу.

2. Конструкторський

На цьому етапі уточнюють форму та конструкцію виробу, виконують його ескізний малюнок і кресленики. Добирають конструкційні матеріали й інструменти, визначають необхідну кількість матеріалів із позиції економії матеріалів та енергоресурсів. Проводять економічні розрахунки, визначають орієнтовний час для виготовлення виробу.

3. Технологічний

На цьому етапі виготовляють виріб, послідовно виконуючи необхідні технологічні операції з дотриманням правил роботи з інструментами та правил безпечної праці. Здійснюють самоконтроль та самооцінку діяльності.

4. Завершальний

Цей етап передбачає коригування виконаного виробу (за необхідності), остаточний контроль, презентацію та випробування (якщо це передбачено).

Графічні зображення в проєктуванні

Після визначення, яким має бути новий виріб, необхідно зобразити його зовнішній вигляд. Для цього використовують такі графічні зображення: ескізний малюнок, кресленик, об’ємне зображення.

Ескіз (малюнок) виробу виконують від руки з дотриманням пропорцій (на око) між частинами предмета (мал. 1.3). Він відображає зовнішній вигляд виробу, як його уявляє розробник (дизайнер).

Мал. 1.3. Ескіз виробу

Кресленик — це зображення виробу (або його частин), виконане за допомогою креслярських інструментів, із зазначенням усіх розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для виготовлення (мал. 1.4).

Мал. 1.4. Кресленик деталі

Кресленик має бути виконаний так, щоб він був зрозумілий для всіх, хто буде виготовляти виріб. Для цього існують правила (стандарти) креслення, із якими ви ознайомитеся в наступних класах на уроках технологій або в окремому курсі «Креслення».

Об’ємне зображення показує, як остаточно виглядатиме виріб із різних боків (мал. 1.5).

Мал. 1.5. Об'ємне зображення виробу

Раніше всі графічні зображення виконували олівцем вручну на папері. Сьогодні їх можна зробити на комп’ютері з використанням спеціальних графічних програм, а за потреби роздрукувати.

Мінімаркетингові дослідження

На організаційно-підготовчому етапі проводять мінімаркетингові дослідження (від англійського слова market — ринок). Цей вид діяльності передбачає збір інформації щодо майбутнього виробу. Виріб має бути таким, щоб якнайкраще відповідати бажанням і потребам споживачів.

Зазвичай мінімаркетингове дослідження проводять у формі анкетування. Анкета (від французького слова enquete — розслідування) — це низка запитань, на які опитуваний має дати стислі відповіді.

Перевага використання анкети полягає в тому, що можна заздалегідь сформулювати перелік запитань, відповіді на які допоможуть обґрунтувати необхідність виготовлення певного виробу, чіткіше уявити, яким має бути майбутній виріб.

Наприклад, для визначення характеристик чохла для телефону запитання можуть бути такі:

 • 1. Чи користуєтеся ви чохлами для свого мобільного телефону? Чому?
 • 2. Яка форма чохла, на вашу думку, найкраща?
 • 3. Із яких матеріалів він має бути виготовлений?
 • 4. Які кольори повинні переважати у виробі?
 • 5. Як він має бути оздоблений?

Анкетування проводять у письмовій або усній формі. Потім відповіді ретельно аналізують, визначають найбільш типові й суттєві побажання та за можливості враховують їх у майбутньому виробі.

Ключові слова: проект, проектування, ескіз виробу, кресленик, мінімаркетингове дослідження, анкета.

Контрольні запитання

 • 1. Який технологічний процес називається проєктуванням?
 • 2. Назвіть основні етапи проєктування виробу.
 • 3. Люди яких професій створюють проєкти нових виробів?
 • 4. Які графічні зображення є в проєктуванні?
 • 5. Що таке мінімаркетингове дослідження?

Робота в парах / групах

Проведіть мінімаркетингове дослідження. Запитайте одне одного щодо виробу, який ви хотіли б виготовляти на уроках технологій (брелок, підставка для підручника, кухонна дошка тощо). Запишіть запитання для анкети, щоб визначити найкращу форму, колір, матеріал, оздоблення. Проаналізуйте відповіді та визначте, чи було корисним це дослідження, чи скористаєтеся ви наданою інформацією. Обговоріть у парі / групі результати спільної роботи.