Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Григорович

Відповіді на розрахункові задачі

§ 1. 7. 0,552; 1,03; 0,966; 0,897; 1,59. 8. 28 л; 16,8 л. 9. 0,56 л.

§ 4. 39. Cr2O3. 40. Fe2O3. 41. N2O3. 42. C3H8. 43. C4H10. 44. C6H6. 45. C2H7N. 46. C2H2O4. 47. С3Н6О. 48. C6H7N. 49. C4H10O. 50. H2CO3.

§ 5. 69. C2Cl6.

§ 6. 84. Чотири. 87. Метан СН4. 88. 11,2 л. 89. С8Н18 = С4Н10 + С4Н8. 90. С6Н14 = 2С2Н4 + С2Н6. 91. 30,75 г.

§ 7. 102. а) С3Н8; б) С5Н10; в) С4Н6; г) С7Н8; д) С4Н10О. 103. С8Н16. 104. С8Н10. 105. СН4. 106. С2Н6. 107. А — C4H9Cl, Б — C8H16Cl2 (один із можливих варіантів). 108. С4Н8. 109. С2Н6. 110. С3Н8. 111. Три. 112. С5Н8. 113. С12Н24.

§ 8. 115. Три. 116. С2Н2. 117. С6Н12. 118. C5H12. 119. С4Н6. 120. С3Н8. 121. С2Н4. 122. С6Н14. 123. С3Н6О. 124. С5Н12. 125. C8H18.

§ 9. 135. 1,5. 136. а) С6Н12; б) С5Н8; в) С3Н6. 137. С8Н16.

§ 10. 148. 39,25 г. 149. 1080 л. 150. а) 5,6 л; б) 11,2 л. 151. 91 г. 152. 74,25 г. 153. 7,52 г. 154. 80 %. 155. С4Н8. 156. 1,12 л.

§ 11. 166. 2,69 та 39. 167. 22,5 г. 168. 147 г. 169. 28,4·106л.

§ 12. 176. 16,8 л. 177. а) 4,48 л; б) 8,96 л.

§ 13. 195. С5Н11ОН. 196. С2Н5ОН. 197. С3Н7ОН.

§ 14. 206. 8,4 л. 207. 5,6 л та 2 кг. 208. 34 г. 209. 6,4 г. 210. 0,115 %. 212. 5,6 л. 213. а) 336 л; б) 168 л. 214. 0,92 г. 215. С4Н9ОН. 216. С3Н7ОН. 217. 1000 л та 714 г.

§ 15. 225. 112 л. 226. 448 л. 227. 78 %. 228. 4 %. 229. 1,8 %. 230. 10 %. 231. 300 г. 232. 0,5000 г.

§ 16. 243. 25,2 л. 244. 8 %. 245. 51,12 л. 246. 76. 247. 42,6 % та 43,7 %. 250. С5Н11ОН.

§ 17. 263. 14,1 г. 264. 15 г. 265. 58 г. 266. 5 %. 267. 0,141 г.

§ 18. 281. СН3СНО. 282. а) НСНО; б) СН3СНО. 283. С3Н6О.

§ 19. 290. 11,6 л. 291. 168 л. 292. 161 г. 293. 0,44 г. 294. 108 г. 295. 6,6 г. 296. 440 г.

§ 20. 308. С5Н8О2. 309. С2Н4О2. 310. С6Н13СООН. 311. С2Н5СООН.

§ 21. 319. 19,75 г. 320. 9,25 г. 321. 5600 л та 14 000 л. 322. С4Н8О2, С3Н7СООН, 41,7 г. 323. 19,6 г. 324. 1840 г. 325. 57,4 г. 326. СН3СООН.

§ 22. 349. 39,6 г. 350. 2,7 г та 1,44 г. 351. 4,44 г. 352. 285,6 г. 353. 145,6 л. 354. 110 г.

§ 23. 370. 76,85 %. 371. 34,96 г. 372. 3672 г. 373. 712 кг. 374. 456,96 л. 375. 0,182 г. 377. Один залишок, 4,48 л. 378. Пальмітинова.

§ 25. 397. 108 г. 398. 431,4 л. 399. 20 г. 400. 450 г. 401. 40 %. 402. 106. 403. 180 г. 404. 1,775 л. 405. 42 %.

§ 26. 414. 15,7 кг.

§ 27. 430. а) 8,96 л; б) 78,4 л. 431. CH5N. 432. 6.

§ 28. 441. 6,75 г. 442. 46,5 г та 67,5 г. 443. 10,125 г. 444. C2H7N. 445. 90 г. 446. C2H7N.

§ 29. 461. 27,9 г. 462. 115,5 г. 463. 7 %. 464. 30 кг.

§ 30. 480. 30 г. 481. 23,7 л. 482. 40 %. 483. C2H5NO2. 484. C3H7NO2. 485. C4H9NO2. 486. 23.

§ 31. 494. Амінопропанова. 495. 16 000, або 24 000, або 32 000 тощо.

§ 32. 508. 6302 г/моль. 509. 120. 510. 6.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст