Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Орієнтовний план характеристики природи і населення свого адміністративного регіону

1. Географічне положення.

 • 1) У якій частині країни розташований.
 • 2) Положення щодо столиці (відстань до неї).
 • 3) Із якими регіонами (областями, країнами) межує.
 • 4) Географічні координати крайніх точок.
 • 5) Наявність виходу до моря (за наявності — характер берегової лінії, за відсутності — найкоротша відстань до нього).

2. Адміністративно-територіальний устрій.

 • 1) Адміністративний центр.
 • 2) Найбільші міста (у тому числі республіканського, обласного значення).
 • 3) Кількість адміністративних районів, найбільші з них.
 • 4) Приклади селищ міського типу.
 • 5) Приклади сільських населених пунктів.

3. Історія формування та розвитку.

 • 1) Рік утворення регіону.
 • 2) Зміни у складі регіону.
 • 3) Видатні події в історії регіону.
 • 4) Роль регіону в господарстві країни (її зміни в часі).

4. Особливості природних умов і ресурсів.

 • 1) Рельєф (форми рельєфу, їх особливості, середні максимальні та мінімальні висоти).
 • 2) Геологічна будова (переважаючі гірські породи, їх залягання).
 • 3) Клімат (середні температури року — січня та липня; кількість і види опадів; пануючі повітряні маси; переважаючі вітри).
 • 4) Поверхневі й підземні води (річки, їх розташування, живлення, режим, характер течії; озера, їх походження та поширення; болота, їх походження та поширення; ґрунтові та артезіанські води).
 • 5) Ґрунтовий покрив (типи ґрунтів, їх основні характеристики та поширення).
 • 6) Рослинний покрив (типи рослинності, їх поширення, основні види рослин).
 • 7) Тваринний світ (основні види, їх поширення).

5. Природокористування.

 • 1) Природно-ресурсний потенціал регіону (мінеральні, земельні, водні, біологічні ресурси) та його використання.
 • 2) Основні види забруднень довкілля.
 • 3) Екологічна ситуація (стан атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинного покриву та тваринного світу). Її вплив на життєдіяльність населення регіону.
 • 4) Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.
 • 5) Об’єкти природно-заповідного фонду.

6. Населення регіону.

 • 1) Кількість населення (регіону, адміністративного центру, свого населеного пункту).
 • 2) Структура населення (вікова, статева) та чинники, що на неї впливають (природний і механічний рухи).
 • 3) Етнічний склад населення.
 • 4) Особливості зайнятості населення (трудові ресурси, економічно активне населення, безробіття, зайнятість за сферами господарства).

Дослідження

Ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості (екскурсія)

Спільно з учителем/учителькою розробіть маршрут екскурсії для ознайомлення з об'єктами природи своєї місцевості. За результатами дослідження складіть опис цих природних об'єктів.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.