Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Виконання стройових прийомів згідно з вимогами стройового статуту ЗСУ

Вихід зі строю та підхід до начальника. Для виходу військовослужбовця із одношеренгового розгорнутого строю подають команду, наприклад: «Сержант Панченко, вийти зі строю на стільки-то кроків» або «Сержант Панченко, до мене (до мене бігом — РУШ)».

Військовослужбовець, почувши своє прізвище, відповідає: «Я», — а за командою на вихід (виклик) зі строю відповідає: «Слухаюсь». За першою командою він (вона) стройовим кроком виходить зі строю на вказану кількість кроків, рахуючи від першої шеренги, зупиняється і повертається обличчям до строю. За другою командою, ступивши один-два кроки від першої шеренги прямо, на ходу повертається в бік начальника, найкоротшим шляхом стройовим кроком підходить або підбігає до нього і доповідає про прибуття.

Для виходу військовослужбовця з другої шеренги двошеренгового розгорнутого строю він (вона) злегка торкається долонею лівої руки плеча військовослужбовця, який стоїть попереду, той робить крок уперед і, не приставляючи правої ноги, — крок праворуч, пропускає того, який виходить зі строю, а потім стає на своє місце.

Після виходу військовослужбовця попередньої шеренги його місце займає військовослужбовець, який стояв за ним.

Під час виходу військовослужбовця із похідного строю з колони по два, по три, по чотири він (вона) виходить зі строю в бік найближчого флангу, попередньо зробивши поворот праворуч (ліворуч). Якщо поруч стоїть військовослужбовець, то він робить крок правою (лівою) ногою вбік і, не приставляючи лівої (правої) ноги, — крок назад, пропускає військовослужбовця, який виходить зі строю, а потім повертається назад на своє місце.

Для повернення військовослужбовця в стрій подають команду, наприклад: «Сержант Панченко, стати до строю» або «Стати до строю».

За командою «Сержант Панченко» військовослужбовець, який (яка) стоїть обличчям до строю, почувши своє прізвище, повертається обличчям до начальника і відповідає: «Я», — а за командою «Стати до строю», якщо він (вона) без зброї або зі зброєю в положенні «за спину», прикладає руку до головного убора і відповідає: «Слухаюсь», — повертається в напрямку руху, з першим кроком опускає руку, рухаючись стройовим кроком, найкоротшим шляхом стає на своє місце в строю.

Під час повернення до строю з відходом від начальника військовослужбовець рухається стройовим кроком найкоротшим шляхом до свого місця в строю.

Якщо подають команду «Стати до строю» (без прізвища), військовослужбовець повертається до строю без попереднього повороту до начальника та без відповіді «Я».

Під час виходу військовослужбовця зі строю положення зброї не змінюється.

Підхід до начальника та відхід від нього. Під час підходу до начальника поза строєм військовослужбовець за п'ять-шість кроків до нього переходить на стройовий крок, за два-три кроки зупиняється й одночасно з приставлянням ноги прикладає праву руку до головного убора, а тоді доповідає, наприклад: «Пане капітане, рядовий Ільченко за вашим наказом прибув». Після доповіді руку опускає (іл. 31.1).

Іл. 31.1. Підхід до начальника і рапорт

Іл. 31.2. Відхід від начальника

Отримавши дозвіл іти, військовослужбовець прикладає праву руку до головного убора й відповідає: «Слухаюсь», — повертається в напрямку руху, з першим кроком (з поставленням лівої ноги на землю) опускає руку і, зробивши три-чотири кроки стройовим, далі рухається похідним кроком (іл. 31.2).

Під час підходу до начальника зі зброєю положення зброї не змінюють і руку до головного убора не прикладають, за винятком випадку, коли зброя перебуває в положенні «за спину». Начальник, подаючи команду для повернення військовослужбовця в стрій або даючи йому дозвіл іти, прикладає руку до головного убора та опускає її.

  • 1. Які команди можуть подавати військовослужбовцю для виходу із одношеренгового розгорнутого строю?
  • 2. Що зобов’язаний зробити військовослужбовець після отримання команди для виходу із одношеренгового розгорнутого строю?
  • 3. Виконайте за командою товариша вихід із одношеренгового розгорнутого строю.
  • 4. Що зобов’язаний зробити військовослужбовець для виходу військовослужбовця з другої шеренги двошеренгового розгорнутого строю? Як повинен виходити військовослужбовець із похідного строю з колони по два. по три, по чотири?
  • 5. Які дії потрібно виконати військовослужбовцю для повернення в стрій? (Виконайте їх за командою товариша).
  • 6. Як має військовослужбовець підходити до начальника та відходити від нього? Відпрацюйте з товаришем підхід до начальника та відхід від нього поза строєм.