Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«По дорозі в казку» — зразок символістської драми

Ціною досягнення високої мети є сміливість, подвижництво і жертовність героя, що обирає для себе роль лідера. Проблемі взаємовідносин вождя і народу присвячено драматичній етюд Олександра Олеся «По дорозі в Казку» (1908).

Основний мотив твору — пошуки дороги із темного лісу. У першій картині змальовано вбоге, жалюгідне життя людей у темному лісі, без сонця та мрії. Автор створює узагальнений образ юрби: «Убрання не має ознаки нації і часу». Люди не знають, що саме прагнуть відшукати, і просто інтуїтивно намагаються знайти стежку, що виведе їх із мороку.

Темою драматичного етюду є взаємини героя, яскравої індивідуальності й натовпу, конфлікт між мрією та дійсністю, ідеалом і реальністю. Місцем розгортання подій є густий, непроглядний ліс.

Цей твір є одним із яскравих зразків української символістської драми. Символічною є навіть його назва, зокрема, образ дороги та образ Казки. Символічність образу Казки багатогранна. Казка символізує не лише мрію, казкову країну, а водночас і світле майбутнє, добро, благо, державу і землю обітовану — тобто все те, що манить і тривожить, спонукає до руху вперед. Однак наявні й інші символи. Так, вагому роль відіграють у творі ліс та крила, терновий вінець, каміння, сонце, папороть, мак, кров. Символіка є наскрізною: червоні маки — символ жертовної крові, яку проливає той, хто прагне покращити життя людей; дороговказ до мети, дорога — очищення тощо. Можливо саме дорога до Казки є метою блукань, що характеризує її як символ страждань, можливість очищення від темряви.

Персонажі твору не мають конкретних імен, оскільки узагальнюють людські характери: Хлопчик, Дівчина, Перший з натовпу набувають абстрактної символіки. Хлопчик, який прийшов із Казки, символізує нове покоління, якому належить творити майбутнє. Він мав намір зірвати квітку папороті, що в українському фольклорі є символом щастя та безсмертя народного волелюбного духу.

Центральним образом драми є Герой. Він не має імені, біографії, власної історії. На відміну від традиційного романтичного героя, який незадоволений дійсністю і прагне відшукати ідеал в іншій реальності, неоромантичний герой Олександра Олеся не тільки йде сам до цього ідеалу, а й хоче вивести до нього інших. Люди, засліплені прагматизмом, лінощами та страхом змін, блукають лісом, у якому немає нічого «рідного й знайомого», а Герой прагне вивести їх із темряви. Однак головному героєві затісно в хаті, де «ніде й крил розправить». Сутність психології маси, яка думає тільки про сьогодення, а не про майбутнє, розкривається в словах: «Ти сам йди, а ми і тут свій вік як-небудь доживем».

У творі представлено типовий неоромантичний образ героя. Автор поєднав європейську неоромантичну тенденцію самопожертви заради людей та власне українську традицію, що символізує довгий шлях блукань у пошуках кращої долі для свого народу. Герой Олександра Олеся, породжений людською масою, веде її до світлої мети і гине, залишившись не сприйнятим цією ж масою.

Драма «По дорозі в Казку» має схожий сюжет із оповіданням Максима Горького «Стара Ізергіль», драмами М. Метерлінка «Сліпі» та Г. Ібсена «Брант».

У Олександра Олеся лише головний герой бачить, що Казка існує, а зневірений натовп вбиває свого поводиря та повертається назад, у лісові хащі. Причина того, що юрба обирає темний ліс, а не світлу Казку, всередині кожного з цього натовпу.

В етюді показано, що захопити народ певною ідеєю значно легше, ніж зберегти його душевний запал. Порив до Казки швидко виснажує, заганяючи людей у ще густішу темряву. Сам же проводир, щоб залишатися лідером, повинен завжди перебувати на самоті, відмовлятися від найменших людських утіх, не піддаватися жодним сумнівам. Закохавшись, Герой ніби роздвоюється у власних думках та прагненнях, у ньому прокидаються сумніви, що позбавляють можливості продовжити замислену справу. Юрба жорстоко розправляється з колишнім лідером. Вінок нового проводиря кладуть на голову людини, яка схожа на горилу.

У такому контексті символічними постають образи і Дівчини, і Хлопчика. Дівчина — символ вагання між примарною мрією та

дійсністю. Дівчина на певному етапі пошуку дивовижної країни вступає в суперечку з Героєм, однак остаточно не зневірюється в існуванні Казки. Хлопчик років десяти, який справді живе в Казці, є доказом того, що вона існує. Найголовніше смислове навантаження цього образу в тому, що для того, аби потрапити в Казку, треба бути як дитина духовно чистим, відкритим до всього нового, вірити в свої сили, довіряти самому собі, чого не вистачило навіть Героєві.

В етюді «По дорозі в Казку» відчутний вияв філософії двох світів — матеріального й духовного. І хоча духовний світ є вищим, ціннішим, однак перемагає матеріальний, звідси й песимістичний фінал твору, адже до Казки не потрапив ніхто. Автор залишає відкритим питання, чи вдасться комусь із тих, хто повернувся назад у темряву, побачити цю Казку. Водночас фінал драматичного етюду Олександра Олеся залишає світле враження, бо Країна Казка існує.

Довідник читача

Драматичний етюд (фр. etude — вивчення, нарис) — невеликий, як правило, одноактний віршовий чи прозовий драматичний твір, у якому представлено епізод чи фрагменти, а дійові особи зображуються лаконічно, пунктирно, стаючи образами-символами.

Талановитим представником цього жанру був Олександр Олесь. У 1914 р. видано збірку Олександра Олеся «Драматичні етюди», до якої увійшли етюди «Трагедія серця», «Осінь», «При світлі ватри», «На свій шлях», «По дорозі в Казку».

Запитання і завдання

1. Поділіться враженнями, думками і запитаннями, які викликав у вас етюд «По дорозі в Казку».

2. Визначте тему та головну думку твору.

3. Розкрийте символіку окремих образів та драми загалом.

4. Назвіть ознаки неоромантизму, втілені у драматичному етюді. Порівняйте особливості зображення героя романтичного та неоромантичного творів.

5. Чому героям твору не вдалося потрапити у Казку? Які якості характеру повинна мати особистість, щоб досягнути поставленої мети?

6. Чи вважаєте ви, що проблеми, порушені в драмі «По дорозі в Казку», є актуальними й нині? Аргументуйте свою думку.

7. Підготуйте письмове повідомлення «Характерні особливості художнього стилю Олександра Олеся».

8. Розкрийте символічне значення образів журби, радості, весни, сонця, що знайшли художнє втілення у творах Олександра Олеся.

9. Випишіть рядки з віршів Олександра Олеся, які сподобалися, чимось вразили, можуть стати вашим життєвим кредо. Свій вибір аргументуйте.

10. Поясніть роль контрастів і антитез у поезії Олександра Олеся. Відповідь проілюструйте цитатами з творів