Довкілля. 5 клас. Григорович

Тема 6. Я в лісі

§ 30. Ліс як екосистема

  • Що таке природні угруповання?

Рослинні угруповання

Різні види рослин, що пристосувалися до життя в певній місцевості, взаємодіють так, щоб якомога ефективніше використовувати природні ресурси: вологу, освітленість тощо. Разом вони утворюють рослинні угруповання. Наприклад, рослинними угрупованнями є сукупність рослин лісів, боліт, степів, луків, пустель тощо. А сукупність організмів, що взаємодіють між собою та з певним середовищем існування, утворюючи систему, називають екосистемою.

У лісі сосни стрункі й високі, а на нижніх частинах стовбура майже відсутня хвоя. Водночас поодинокі сосни зовсім інші. Чим це можна пояснити?

Яруси лісу

Дослідники й дослідниці природи знають: щоб помилуватися весняними пролісками, назбирати грибів чи ягід, потрібно йти не на луки чи в поле, а в ліс. Ліси — це природні рослинні угруповання, де всі організми пов’язані харчовими ланцюгами, залежать один від одного та від умов, у яких вони проживають.

Ліс має певну структуру. Усі рослини в ньому ростуть у вертикальних ярусах.

Перший (найвищий) ярус — ярус крон — його опанували світлолюбні дерев’янисті рослини, чиї крони займають найвигідніше положення й отримують найбільше сонячного світла. Це дуб, береза, сосна, клен, граб, бук, вільха тощо.

Другий чагарниковий ярус займають кущі та молоді дерева. Це ожина, шипшина, ліщина, глід, терен, бузина, малина тощо.

Третій ярус — трав'янисті рослини. Навесні в лісі можна побачити цвіт підсніжників, пролісків, рясту. Ці рослини світлолюбні. Тож вони поспішають утворити насіння, поки дерева й чагарники ще не розпустили листя і сонячного світла вдосталь. Улітку, коли дерева вкриті листям, на рівні ґрунту стає зовсім мало світла та багато вологи. Серед трав’янистих рослин також зустрічаються папороті, мати-й-мачуха, чистотіл звичайний тощо.

Організми четвертого ярусу — приземного — найменші за розміром. У нижній частині лісу ростуть мохи, гриби та лишайники.

Види лісів

За видовим складом рослин виділяють три типи лісів: хвойні, широколистяні та мішані.

Хвойні ліси розташовані переважно в місцях із холодним кліматом. Також хвойні ліси вкривають більшість гір (мал. 30.1).

Мал. 30.1. Хвойні ліси зелені впродовж усього року

Хвойні рослини (ялина, сосна тощо) мають видовжені вузькі листки — голки, які можуть витримувати низькі температури. Саме тому більшість хвойних рослин — вічнозелені, тобто не скидають листя на зиму (мал. 30.1).

У хвойних лісах, де на трав’янистий ярус потрапляє багато світла, ростуть верес, простріл звичайний, або сон-трава, чебрець звичайний тощо. У хвойних лісах зі щільним ярусом крон трав’янистий ярус розвинений слабко. Тут можна побачити тіньовитривалі папороті, ліннею північну, мохи, що оселяються на поверхні ґрунту, каменях і стовбурах дерев.

У широколистяних лісах ростуть рослини з широкими листковими пластинками. Серед дерев є могутні дуби та буки, стрункі липи, берези тощо. Кущі представлені ліщиною, терном і брусницею, а серед трав’янистих рослин можна побачити анемону, ряст, проліски й мохи.

Більшість широколистяних лісів зосереджена в помірному поясі, де відбувається зміна пір року. Тому рослинам цих лісів властиве явище листопаду (мал. 30.2).

Мал. 30.2. Широколистяні ліси восени дивують різнобарв’ям

Мішані ліси — території на яких переважають хвойно-широколистяні лісові природні комплекси. Серед мішаних лісів виділяють тропічні та субтропічні ліси.

Тропічні ліси розташовані поблизу екватора. Тут ростуть теплолюбні вічнозелені та листопадні дерева, зокрема різні види пальм, ебенове або чорне дерево, серед чагарників — лавр, а трави представлені бамбуком, бананом тощо (мал. 30.3).

Мал. 30.3. Тропічні ліси жаркого поясу Землі

До субтропічних відносять широколистяні ліси з певною частиною вічнозелених рослин, що ростуть у посушливому теплому або навіть жаркому кліматі. Рослинами субтропічних лісів є величезні евкаліпти, південні буки, але трапляються й звичні для нас сосни й дуби.

Ліси — надзвичайно важливі рослинні угруповання, які мають свою структуру — ярусність. За типом рослин, що переважають у лісі, виділяють хвойні, широко-колистяні та мішані ліси.

  • 1. Що таке рослинні угруповання?
  • 2. Які типи рослини притаманні різним ярусам лісу?
  • 3. Які групи рослин характерні для мішаних лісів?