Довкілля. 5 клас. Григорович

§ 3. Речовини навколо нас

  • Речовини можуть існувати в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому й газуватому. Чим різняться та в чому подібність різних агрегатних станів?

Агрегатні стани речовини

Ви вже знаєте, що речовини трапляються в різних агрегатних станах: рідкому, твердому та газуватому. Насамперед ці стани відрізняє розташування молекул та їхнє взаємне притягання, що відбивається на властивостях речовин.

Найпоширеніші

Навколо нас дуже багато різних речовин. Вони можуть бути природними або штучними, тобто такими, що створені людиною і не трапляються в природі.

Природний газ складається переважно з метану. Під час його згоряння витрачається кисень та утворюються вуглекислий газ і вода

Поліетилен — штучна речовина, вона не трапляється в природі. Плівкою з поліетилену вкривають теплиці та виготовляють із неї пакети

Речовини або їх суміші, з яких люди виготовляють потрібні предмети, називають матеріалами. Отже, згаданий вище поліетилен, з одного боку, можна назвати штучною речовиною, а з іншого — матеріалом. Як матеріали часто використовують різні метали (залізо, алюміній, золото), їх суміші (бронза, латунь тощо) та інші речовини (мал. 3.1).

Мал. 3.1. Матеріали та вироби з них

Людство використовує природні речовини та створює штучні для задоволення найрізноманітніших власних потреб.

  • 1. Схарактеризуйте агрегатні стани речовини.
  • 2. Які речовини називають природними, а які — штучними? Наведіть приклади.
  • 3. Що називають матеріалами? Наведіть приклади.