Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

§ 37. Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія)

Пригадайте

• на які природні ресурси багаті країни Південної Америки

• як формувалося населення Південної Америки

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Бразилія — одна з найбільших країн світу за кількістю населення та площею. Вона займає майже половину Південноамериканського континенту. Її величезна територія розкинулася в межах екваторіального, субекваторіального, тропічного та субтропічного кліматичних поясів у басейнах річок Амазонки та Парани. На півночі Бразилія межує із Гвіаною, Суринамом, Гаяною та Венесуелою, на північному заході — із Колумбією, на заході — із Перу, Болівією, Парагваєм та Аргентиною, на півдні — з Уругваєм. Така велика кількість сусідів сприяє розвитку зовнішніх економічних зв’язків. Велике значення для Бразилії має розташування в одному макрорегіоні зі США, які виступають головним інвестором економіки країни. На сході та північному сході Бразилію омивають води Атлантичного океану (довжина берегової лінії — 7,5 тис. км).

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте, які складові природно-ресурсного потенціалу Бразилії визначають місце країни в МПП.

2. Населення.

Бразильці — етнос, який відрізняється великою расовою строкатістю. Найбільша етнічна група представлена європейцями (португальці, іспанці, німці, італійці) — 48%. Представники мішаних рас (метиси, мулати, самбо) складають 43%, негроїдної раси — 7,6%, корінні жителі (індіанці) — 0,4 %. У країні також проживає найбільша у світі японська громада — більше ніж 2 млн осіб. Однак усе це різноманітне населення представляє єдиний народ — бразильців. Португальські культура й мова увібрали в себе безліч елементів африканських та індіанських культур.

Тривалий час темпи приросту населення в Бразилії були дуже високими (25—30% у середині XX ст.), що зумовило велику частку дітей та підлітків у віковій структурі (23%) та «молодість» населення (середній вік — 31,6 року) (мал. 1). Однак зараз темпи природного приросту помітно скоротилися (7,4 % у 2017 р.).

Середня густота населення в Бразилії невелика — понад 24 особи/км2, хоча нерівномірність його розміщення — одна з найбільших у світі. Майже половина населення країни проживає на вузькій смузі приатлантичного узбережжя.

Як і в більшості країн, що розвиваються, у Бразилії швидко відбувається процес урбанізації. Нині він практично відповідає показнику розвинених країн. V містах проживає майже 86% населення. Найбільші міста розташовані на узбережжі: Сан-Паулу (11,9 млн), Ріо-де-Жанейро (6,4 млн), Белу-Орізонті (5,7 млн), Сальвадор (3 млн осіб). їхні агломерації продовжують розростатися.

Особливості демографічних процесів у Бразилії зумовили формування величезного трудового потенціалу. У динаміці зайнятості економічно активного населення проявляється тенденція зростання частки сфери послуг (50%) та промисловості (40%). Досить багато робочої сили ще зайнято в сільському господарстві (10%). Швидке зростання міського населення за рахунок вихідців із сільської місцевості загострює проблеми зайнятості (рівень безробіття — 12,6%).

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Бразилії (2017 р.). Джерело: CIA World Factbook.

3. Особливості економіки країни, що розвивається. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію.

За обсягом ВВП Бразилія посідає восьме місце у світі та є одним із лідерів серед країн, що розвиваються. Індустріальне зростання, особливо інтенсивне в другій половині XX ст., забезпечило економічний стрибок країни. Її розвитку сприяли такі чинники: 1) унікальна сировинна база для розвитку господарства; 2) імміграція та демографічні процеси, які сприяли забезпеченню країни дешевою, але відносно кваліфікованою робочою силою; 3) політика «відкритих дверей» для іноземних компаній; 4) створення пільгових умов для розвитку підприємництва.

Більшість підприємств обробної промисловості зосереджено у трикутнику Сан-Паулу—Ріо-де-Жанейро—Белу-Орізонті.

Найбільшу питому вагу в промисловому виробництві (31%) країни має продукція машинобудування. У Бразилії виробляють автомобілі (понад 2,5 млн щорічно), літаки, морські та річкові судна, трактори, електронно-обчислювальну техніку. Значна частина акцій машинобудівних підприємств належить іноземним компаніям — США, Японії, Франції, Німеччини. Потреби машинобудування в металах забезпечують чорна та кольорова металургія. За виробництвом спеціальних сталей та алюмінію Бразилія є однією з провідних держав світу. Швидко розвивається хімічна промисловість, яка на основі нафтопереробки займається виробництвом полімерів та продукції з них.

Паливна промисловість країни працює переважно на імпортній сировині. Нафтопереробка зосереджена у великих портах. В електроенергетиці провідну роль відіграють ГЕС, на які припадає 69% усієї виробленої енергії. У країні працює сім найпотужніших ГЕС планети, у тому числі й одна з найпотужніших у світі — «Ітайпу», яка споруджена на кордоні Бразилії та Парагваю. Частка ТЕС становить 18,7%, АЕС — 1,5%. Понад 10% електроенергії в Бразилії отримують з альтернативних джерел (вітрова, сонячна та біоенергетика).

У країні потужна легка промисловість, особливо текстильна та шкіряно-взуттєва.

Традиційно важливим залишається первинний сектор економіки. За видобутком залізних руд, бокситів, золота, графіту та інших видів мінеральної сировини Бразилія перебуває в десятці світових лідерів.

Бразилія фактично повністю забезпечує себе продовольством та одночасно є великим експортером сільськогосподарської продукції. Країні належать провідні позиції у світі за вирощуванням кави, цукрової тростини, тропічних фруктів, сої, кукурудзи. За поголів’ям великої рогатої худоби Бразилія перебуває на другому місці у світі (після Індії), переважає скотарство м’ясного напрямку.

Мал. 2. Структура ВВП Бразилії (2017 р.). Джерело: CIA World Factbook.

Інтенсифікація сільського господарства та промисловості Бразилії призвела до вивільнення робочої сили та її перетікання до сфери по слуг (мал. 2). Провідними складовими третинного сектору є торгівля, банківсько-фінансова сфера та туризм. Залучаючи іноземний капітал,

Бразилія одночасно сама стає інвестором інших країн Південної та Центральної Америки.

Туризм складає одну з найприбутковіших частин державного бюджету сучасної Бразилії (понад 6 млн туристів на рік).

Бразилія має досить розвинену транспортну мережу. Провідну роль у пасажиро- та вантажоперевезеннях відіграє автомобільний транспорт. Головною автомагістраллю країни є Трансамазонське шосе. Залізниці не відрізняються сучасним рівнем та потребують модернізації. За розвитком морського, річкового та авіаційного транспорту Бразилія перевершує всі інші країни Південної Америки. У країні понад 50 морських та річкових портів (Ріо-де-Жанейро, Сантус, Ріу-Гранді, Паранагуа, Порту-Алегрі, Белен, Сальвадор, Манаус), 80 великих аеропортів (найбільші — Гуарульюс у Сан-Паулу та Галеано в Ріо-де-Жанейро).

Зовнішні економічні зв'язки. Міжнародні зв'язки України й Бразилії.

Понад 50% експортної продукції Бразилії складають автомобілі, транспортне обладнання, залізна руда, соя, взуття, кава та фрукти. Імпортують електричне та транспортне обладнання, електроніку, хімічні продукти, нафту. Головні зовнішньоторговельні партнери — Китай, США, Аргентина, Німеччина, Нідерланди.

Бразилія є найбільшим торговельним партнером України в Латинській Америці. Значна частина експорту української сільськогосподарської продукції припадає саме на Бразилію, але й наша держава імпортує звідти м’ясо, каву, тютюн, цукор.

Бразилія — вигідний партнер, який сприяє визнанню інноваційних досягнень України ефективними: випробовує українські електрокардіографи, скальпелі на основі кристалів, розроблених Харківським інститутом монокристалів, упроваджує запорізькі технології виробництва сплавів на основі алюмінію й титану тощо.

Найбільшим спільним україно-бразильським проектом є співпраця державного підприємства «Індар» (місто Київ) та бразильської державної фармакологічної компанії «Фіокруз» (місто Ріо-де-Жанейро) щодо налагодження випуску в Бразилії інсуліну за українськими технологіями.

Головне

• Бразилія — індустріально-аграрна країна, за класифікацією ООН віднесена до групи нових індустріальних країн.

• Бразилія має вигідне ЕГП, потужний природно-ресурсний та трудовий потенціал, що створює сприятливі передумови для її економічного розвитку.

• Основними складовими промисловості є гірничодобувна, металургійна, машинобудівна, хімічна, деревообробна, легка та харчова.

• Особливістю територіальної організації господарства Бразилії є концентрація виробництв у південно-східній частині країни.

• Значну роль в економічному розвитку Бразилії відіграють іноземні інвестиції.

• Україно-бразильські відносини успішно розвиваються в багатьох напрямках.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Укажіть головні особливості ЕГП Бразилії. 2. Назвіть головні складові природно-ресурсного потенціалу Бразилії. Визначте, який вплив вони мають на спеціалізацію промисловості та сільського господарства країни. 3. Проаналізуйте матеріал параграфа щодо демографічних процесів у Бразилії. Складіть прогноз подальшого розвитку демографічної ситуації в країні. 4. Назвіть чинники, які сприяли зростанню економіки Бразилії. 5. Які види господарської діяльності визначають спеціалізацію країни?

Поміркуйте

Які особливості економічного розвитку та секторальної структури господарства дозволяють відносити Бразилію до нових індустріальних країн?

Працюємо самостійно

У другій половині XX ст. було знищено понад 15% лісів Амазонії. Запропонуйте власні ідеї щодо об'єднання зусиль людства з метою призупинення знеліснення сельви. Корисні посилання:

http://world.mongabay.com/ukrainian/605.html

http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/kinets-velikomasshtabnoi-virubki-lisiv-amazonki

Практична робота 6

Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

1. Проаналізуйте структуру машинобудування США, Канади або Бразилії та географію провідних виробництв за картами атласу.

2. Результати роботи занесіть до таблиці.

Назва країни

Провідні виробництва

Чинники розміщення

Найбільші центри

США

Канада

Бразилія

3. Визначте спільні та відмінні риси. Зробіть висновок.