Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

ТЕМА 2. КРАЇНИ АМЕРИКИ

§ 34. США (Сполучені Штати Америки): економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення

Пригадайте

• головні складові природно-ресурсного потенціалу країни

• які етнічні групи представлені в сучасному населенні США

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Територія країни складається із трьох частин: континентальних штатів, Аляски та Гавайських островів. Під контролем США перебуває також низка островів Карибського моря (Пуерто-Рико, Віргінські острови) та Океанії (Американське Самоа, острів Гуам та ін.).

Основна частина США площею понад 7,8 млн км2 розміщується між Канадою на півночі й Мексикою на півдні. На сході США омивають води Атлантичного океану, на заході — Тихого, на південному сході розташована Мексиканська затока. Штат Аляска займає північний захід материка, має вихід до Північного Льодовитого океану та межує з Канадою, а через Берингову протоку — із Росією. Третя частина США — Гавайські острови — віддалена від перших двох і розміщується в центральній частині Тихого океану.

США мають одну з найпротяжніших берегових ліній у світі (майже 20 тис. км) із численними природними бухтами та глибокими затоками, що забезпечує розвиток морських перевезень, активні зв’язки між штатами та з іншими країнами світу.

Країна не зазнавала руйнівного впливу подій Першої і Другої світових війн, а навпаки, отримала з них великі прибутки як кредитор багатьох держав Європи.

Отже, ЕГП США можна вважати вигідним, що сприяє економічному розвитку держави.

За кількістю та різноманітністю природних умов і ресурсів США є однією з найбагатших країн світу.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал США. Визначте його роль в економіці країни.

2. Населення.

Первісне ядро американської нації складалося з вихідців із Великої Британії та їхніх нащадків. Пізніше до країни приїхало багато німців і представників інших народів.

Мал. 1. Динаміка кількості населення США за 20 років. Джерело: CIA World Factbook.

Сьогодні нащадки європейців складають майже 80%, тут численні діаспори німців, ірландців, англійців, шотландців, італійців, євреїв, поляків, українців. Темношкіре населення, так звані афроамериканці, складають 13% — це переважно нащадки рабів, вивезених з Африки, вихідці з Азії — 4,4%, корінні жителі — 1,2% (індіанці, ескімоси, алеути, гавайці), решта — 1,4% (переважно вихідці з Латинської Америки). Незважаючи на високу етнічну строкатість, державі вдалося досягти високого ступеня консолідації нації.

За віросповіданням більшість американського населення становлять християни (протестанти — 46,5%, католики — 20,8%), представлені в країні й інші релігії, зокрема індуїзм та іслам.

Тривалий час США відрізнялися високими темпами зростання населення, що було пов’язане з високим природним приростом та імміграцією (мал. 1). Потім показники природного приросту знизилися та стабілізувалися, а кількість іммігрантів стала суворо обмежуватися. Щороку до країни в’їжджає близько 800 тис. осіб, серед яких багато висококваліфікованих фахівців, у тому числі вчених, програмістів.

Нині природний приріст населення складає 4,3% (2016 р.). Для вікової структури населення (19% — молодша вікова група; 66% — середня вікова група; 15% — старша вікова група) характерно поступове зменшення частки дітей і підлітків, зростання частки людей похилого віку та середньої тривалості життя (мал. 2). Однак порівняно з Європейським регіоном проблема старіння нації в США ще не набула такого загострення.

Середня густота населення США порівняно невелика й дещо перевищує 35 осіб/км2. Воно розміщене територією дуже нерівномірно. Найбільш густо заселене східне узбережжя, подекуди цей показник сягає 400 осіб/км2. У гірських штатах та внутрішніх аграрних районах густота населення зменшується до 5 осіб/км2, на Алясці — менше ніж 1 особа/км2.

США — одна з найбільш урбанізованих країн світу, частка міських жителів становить майже 82 % від загальної кількості населення. Найбільші міста — Нью-Йорк (18,6 млн), Лос-Анджелес (12,3 млн), Чикаго (8,7 млн), Маямі (5,8 млн), Даллас (5,7 млн). Унаслідок явища субурбанізації виникли великі міські агломерації.

Мал. 2. Статево-вікова піраміда США (2016 р.). Джерело: CIA World Factbook.

Майже 80% американських працівників віддають перевагу роботі у сфері послуг (фінансових, комунальних, торговельних, транспортних, освітніх, медичних, юридичних), зайняті в готельному бізнесі або перебувають на державній службі. 20,3% населення працюють на підприємствах добувної та обробної промисловості. Лише 0,7% американців задіяно в сільському господарстві, лісництві або рибній промисловості.

3. Українська діаспора в США.

У США проживає численна українська діаспора. Українці та американці українського походження зосереджені переважно в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго, Піттсбургу, Детройті, Клівленді та інших містах. За кількістю українці посідають 21-ше місце серед етнічних груп цієї багатонаціональної держави.

За даними США, у країні налічується близько 2 млн українців. Українська мова, географія, література, історія, соціологія України викладаються у 28 університетах та коледжах. Утворилися й діють різноманітні українські громади політичного, релігійного та культурно-освітнього спрямування. У США діють Українська католицька церква (майже 250 тис. віруючих), Карпато-руська католицька церква (близько 200 тис. віруючих). Понад 150 тис. українців відвідують Руську православну церкву. У США налічується майже 40 тис. українців-протестантів.

Перша хвиля еміграції українців до США розпочалася з 1877 р. Саме тоді група селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти Східної Пенсильванії. Основна частина наступної хвилі еміграції приїхала до США в другій половині 1920-х рр. У післявоєнний період розпочалася третя хвиля еміграції (друга половина 1940-х рр.). Основну її частину становили переміщені особи та біженці з таборів західних зон окупації Німеччини та Австрії, а також з Італії.

Головне

• ЕГП США дуже вигідне. Країна розміщена у сприятливих для життєдіяльності природних поясах, її береги омивають води трьох океанів. США віддалені від основних регіонів політичної нестабільності та військових конфліктів.

• США мають надзвичайно багатий природно-ресурсний потенціал для розвитку всіх секторів господарства. Мінеральні, земельні, водні, лісові, рекреаційні та інші природні ресурси США мають світове значення та раціонально й ефективно експлуатуються.

• Характерні риси населення США: багатонаціональний і строкатий расовий склад, нерівномірне розміщення, високий рівень урбанізації, високий рівень освіченості та кваліфікації, зайнятості у сфері послуг.

• Українська діаспора в США належить до національної меншини з високим рівнем організації, освіти та культури.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть основні риси ЕГП США. 2. Укажіть головні складові природно-ресурсного потенціалу США. 3. Поясніть особливості етнічного та релігійного складу населення країни. 4. За допомогою мал. 1, с. 184 та тексту параграфа охарактеризуйте закономірності зростання кількості населення США. 5. Чим обумовлений нерівномірний розподіл населення територією країни? 6. Як і коли відбувалося формування української діаспори в США?

Поміркуйте

Чому, незважаючи на багаті власні ресурси, США є одним із найбільших у світі імпортерів мінеральної сировини?

Працюємо в групах

1. Охарактеризуйте ЕГП США та оцініть його вплив на розвиток господарства країни.

2. Оцініть природно-ресурсний потенціал США та спрогнозуйте потенційні можливості розвитку господарства країни на власній природній сировині.