Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

ТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ

§ 21. Японія (Японська Держава): економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення

Пригадайте

• походження та головні особливості природи Японських островів

• яке місце посідає Японія за кількістю населення у світі

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Японія — острівна держава поблизу східного узбережжя Азії. До її складу входять понад 4000 островів, із яких чотири великі — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сікоку.

Територія Японії за формою трохи нагадує бумеранг, що летить від східного узбережжя Азії в бік США. Зі сходу разом із вранішнім сонцем у країну приходить новий день. Це відбувається раніше, ніж у більшості країн світу, тому не дивно, що Японію називають «Країною вранішнього сонця».

Японія відділена Японським морем від Росії, Північної і Південної Кореї, Східнокитайським морем — від Китаю. Найменша відстань до материка складає близько 200 км (Південна Корея). Зі сходу й південного сходу Японські острови омиває Тихий океан.

Берегова лінія Японських островів дуже порізана. Її протяжність (29,7 тис. км) майже дорівнює довжині берегової лінії Африки.

Економіко-географічне положення країни є зручним. Хоча вона розташована в периферійній частині Східної Азії, але саме Японія є економічним центром цього регіону. Особливу вигоду їй приносить розташування між Китаєм і Південною Кореєю (як ви знаєте, ці країни динамічно розвиваються на початку XXI ст.) і потужною в економічному відношенні країною світу — США.

Острівне розміщення фактично дає Японії змогу використовувати океан як безмежну кількість транспортних магістралей. А безліч глибоких морських бухт та заток є зручними для будівництва портових споруд.

Віддаленість від головних країн-конкурентів — США та європейських держав — забезпечує японським ТНК панування у великому регіоні.

Таким чином, Японія має великі можливості для вигідної участі в МПП.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Японії.

Японія володіє багатими рекреаційними ресурсами, які представлені пам'ятниками давньої культури та унікальною за красою природою. До Світової спадщини ЮНЕСКО віднесено 20 об'єктів, серед яких найвідомішими є замок Хімедзі, старовинні Квартали Кіото та Нари, гора Фудзіяма, меморіал Миру в Хіросимі.

2. Населення.

Як ви вже знаєте, за кількістю населення — 126,5 млн осіб — Японія завершує першу десятку країн світу. Із 2007 р. кількість жителів країни поступово зменшується.

Через низьку народжуваність та високу тривалість життя (84,7 року) кількість осіб старшої вікової категорії досить швидко зростає (мал. 1). Зараз частка людей похилого віку більш ніж удвічі перевищує частку дітей та підлітків (27,9% і 12,8% відповідно).

Японці складають у країні понад 99% населення. Серед інших національностей є корейці та китайці, що потрапили на Японські острови як дешева робоча сила, і корінне населення острова Хоккайдо — айни, які значно асимілювалися.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Японії (2016 р.). Джерело: СІА World Factbook.

Релігійний склад населення має досить своєрідні особливості. Дві основні релігії в країні — синтоїзм, давня національна релігія Японії, та буддизм, що прийшов зі сходу Азії в X ст. Цікаво, що Японія не знала релігійних війн: дві досить різні релігії утворили щось схоже на союз. Більшість японців зараховують себе до прихильників і тієї, і іншої релігії.

За досить невеликих розмірів території Японія має численне населення, тому показники його середньої густоти дуже високі — понад 330 осіб/км2 (у 7 разів більше за середньосвітову). Однак фактично густота населення ще набагато вища, оскільки переважна частина жителів проживає на рівнинах Тихоокеанського узбережжя, де зосереджені найбільші міста країни.

Майже 93,5% населення Японії становлять жителі міст.

Найбільшими міськими агломераціями є Токійська, Осакська й Нагойська. Разом із розташованими між ними містами вони утворюють мегалополіс Токайдо.

Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами — як кількісно, так і якісно. Частка економічно активного населення становить близько половини. У промисловості зайнято 26,2%, у сільському господарстві — 2,9%, у сфері послуг — 70,9%.

Одним із головних критеріїв неухильного економічного зростання Японії вважають так званий «людський чинник» — особливі риси, що властиві японському народу. На перше місце серед них висувають працьовитість, сумлінність, високий рівень освіченості та професійної кваліфікації.

У центрі японського суспільства завжди була не окрема людина, а згуртований колектив із суворим підпорядкуванням його учасників — ієрархією.

Японців відрізняє велика прив’язаність до своєї сім’ї, навчального закладу, місця роботи, батьківщини.

Дуже часто японці працюють у компаніях на умовах «довічного найму». Його сутність передбачає гарантії постійної роботи на фірмі до виходу на пенсію. У багатьох фірмах існують власні уніформа, гімн та свята. Працівники віддають перевагу продукції свого виробництва, а керівники створюють програми соціального забезпечення, різноманітних послуг та пільг, зокрема пенсійні виплати, медичне страхування, будівництво житла, догляд за дітьми тощо. Загалом японці дуже багато працюють і мало відпочивають (мал. 2).

Японцям властивий і національний патріотизм. Вони дуже бережливо ставляться до свого минулого та традицій.

Мал. 2. Капсульний готель для трудоголіків складається з окремих блоків — ізольованих капсул невеликого розміру. Там є телевізор, доступ до Інтернету, дзеркало та будильник. Капсули розташовані в декілька рядів одна над одною. Одна така капсула коштує 4000 єн за ніч, що складає приблизно 30—50 дол.

Головне

• Положення Японії в центрі Азіатсько-Тихоокеанського регіону забезпечує країні вигідні умови для участі в МПП.

• Загалом природно-ресурсний потенціал Японії обмежений і недостатній для економічного розвитку. Країна існує в умовах дефіциту майже всіх природних ресурсів, у першу чергу мінеральних.

• Характерні риси населення Японії: однорідний національний склад, концентрація населення у великих містах, висока тривалість життя, висока частка людей похилого віку.

• Бідність ресурсної бази Японії компенсується високою працьовитістю та кваліфікацією населення.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Які складові економіко-географічного положення Японії позитивно впливають на її економічний розвиток? 2. Назвіть головні риси природних умов Японії. Чим обумовлений обмежений склад мінеральних ресурсів країни? 3. Охарактеризуйте сучасну демографічну ситуацію в Японії. 4. Чим пояснюється нерівномірний розподіл населення територією країни? 5. Назвіть найбільші міські агломерації Японії. 6. Проаналізуйте структуру зайнятості населення Японії. Охарактеризуйте кількісний та якісний склад її трудових ресурсів.

Поміркуйте

1. Які сектори економіки можуть розвиватися в Японії в умовах обмеженого природно-ресурсного потенціалу?

2. Які демографічні проблеми в майбутньому можуть стати перешкодою економічному розвитку Японії?

3. Проаналізуйте переваги та недоліки системи «довічного найму» в Японії.

Практичне завдання

Складіть порівняльну характеристику економіко-географічного положення Японії та Великої Британії. Визначте спільні та відмінні риси.