Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

РОЗДІЛ II. АЗІЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

§ 17. Загальний огляд Азії

Пригадайте

• особливості економіко-географічного положення Європи

• що таке інтеграція та дезінтеграція

1. Склад регіону. Економіко-географічне положення Азії.

Ви вже знаєте, що Азія — це найбільша частина світу. На карті Європа порівняно з Азією здається лише невеликою ділянкою суходолу (10 млн км2 і 44 млн км2 відповідно).

У регіональному поділі ООН Азіатський макрорегіон також є найбільшим, хоча має дещо меншу площу порівняно з Азією як частиною світу (близько 28 млн км2, або 20% усього земного суходолу). Він простягається з півночі на південь майже на 7 тис. км, а із заходу на схід — більш ніж на 10 тис. км. Тут розташовані дві країни-гіганти — Китай та Індія. Територія Китаю майже дорівнює площі всієї Європи, а територія Індії — площі всіх країн Західної Європи разом. В Азії є як багато великих за площею держав (Казахстан, Саудівська Аравія, Індонезія, Іран, Пакистан, Туреччина), так і невеликі країни та навіть мікродержави (Сингапур, Бахрейн, Мальдіви).

Поділ Азії на субрегіони зумовлений географічними, історико-культурними та соціально-економічними особливостями окремих територій. Нині в статистичних звітах ООН в Азії виділяють такі субрегіони (мал. 1).

• Західна Азія (або Південно-Західна Азія): країни Близького Сходу: Кіпр, Туреччина, Сирія, Ліван, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман, Ємен; країни Закавказзя: Азербайджан, Вірменія, Грузія.

• Південна Азія: Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Іран, Мальдіви, Непал, Пакистан, Шри-Ланка.

• Південно-Східна Азія: Бруней, Східний Тимор, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сингапур, Таїланд, Філіппіни.

• Східна Азія: Китай, Північна Корея, Південна Корея, Монголія, Японія.

• Центральна Азія: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Мал. 1. Субрегіони Азії.

Відсутність Північного субрегіону пояснюється просто: північ Азії охоплює територія Росії, яку в суспільно-географічному поділі віднесено до Східної Європи.

Економіко-географічне положення країн Азії характеризується трьома основними рисами.

1) Приморське положення більшості держав, яке забезпечує вихід до морів Тихого, Індійського й Атлантичного океанів. Багато країн мають протяжну й досить порізану берегову лінію. Деякі країни мають острівне положення, є країни-архіпелаги. Через моря, затоки й протоки проходять морські шляхи. Особливо велика кількість суден прямує через Малаккську та Ормузьку протоки, Перську, Бенгальську й Оманську затоки, Аравійське море.

2) Сусідське положення, що надає переваги у виборі близьких зовнішньополітичних та економічних партнерів.

3) Внутрішньоконтинентальне положення окремих країн, що ускладнює їхні зовнішньоекономічні зв’язки: наприклад Афганістан, Киргизстан, Непал, Бутан, Монголія, Лаос.

2. Сучасна політична карта Азії. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму.

Сучасна політична карта Азії містить 48 держав і територій (без урахування Росії). Із них 47 країн є суверенними. Тайвань (Китайська республіка) вважають частково визнаною державою, яка юридично являє собою одну з провінцій Китаю.

Як і в Європі, в Азії переважають республіки. Проте саме в Азіатському регіоні розташовано найбільше монархій — 13. Серед конституційних монархій є одна імперія (Японія), чотири королівства (Бутан, Таїланд, Камбоджа, Йорданія), два емірати (Кувейт, Бахрейн), один султанат (Малайзія). До абсолютних монархій належать Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Катар, Оман, Бруней. У Саудівській Аравії та Брунеї дуже сильні позиції мають релігійні організації, тому ці країни часто відносять до абсолютних теократичних монархій.

За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав Азії є унітарними. Федеративних країн тут шість. До них належать: Індія (25 штатів), Пакистан (чотири провінції), М’янма (14 областей), Малайзія (13 штатів), ОАЕ (сім князівств), Непал (п’ять регіонів).

Характерною рисою політичної карти Азії є складна політико-географічна ситуація в багатьох регіонах і країнах. За кількістю національно-релігійних конфліктів та осередків напруженості Азія не знає рівних у світі. Насамперед це стосується Західної Азії. Уже понад півстоліття не згасає конфлікт між євреями Ізраїлю та арабами Палестини. Греко-турецькі суперечки розділили на дві частини Кіпр. Триває громадянська війна в Сирії. Загрожує спокою всього регіону та світу невизнана Ісламська держава (ІД), створена ісламськими терористами в Іраку та Сирії. Непросто складаються відносини і в інших субрегіонах, наприклад між Індією та Пакистаном, Північною та Південною Кореєю.

3. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку.

Порівняно з Європою в Азії спостерігаються набагато більші контрасти в рівні економічного розвитку країн. Три азіатські держави відносять до типу високорозвинених: Японію — країну «Великої сімки», Ізраїль — переселенську країну та Кіпр — країну у складі ЄС.

Дев’ять країн із перехідною економікою — це колишні республіки СРСР, що перебувають на етапі структурної перебудови (наприклад Казахстан, Узбекистан, Грузія, Вірменія, Азербайджан), та Монголія.

Усі інші держави Азії є країнами, що розвиваються. Однак їхні місце та роль у світовому господарстві мають значні відмінності.

Значних успіхів в економічному розвитку серед країн, що розвиваються, досягли нові індустріальні країни (НІК). Передусім це так звані «азіатські тигри»: Південна Корея, Сингапур, Тайвань, а також Малайзія, Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Туреччина.

До групи нафтодобувних країн із високими прибутками відносять країни Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та ін.) і Бруней.

Країни з порівняно зрілою структурою господарства — Індія, Пакистан, Іран, Йорданія, Шри-Ланка та ін.

За статистикою ООН, до групи найменш розвинених країн включено дев’ять азіатських держав: Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан, Ємен, М’янму, Камбоджу, Лаос та Східний Тимор.

Особливо складною є класифікація Китаю. Економіка країни поєднує планове господарство та вільне підприємництво. Регулювання економічних відносин у країні здійснює єдина партія влади — Комуністична. ООН визначає Китай як країну, що розвивається. Економічні успіхи країни в останні десятиліття дозволяють віднести Китай до підтипу нових індустріальних країн останньої хвилі.

4. Інтеграційні процеси та міжнародні організації.

В Азії існує кілька геополітичних та економічних блоків. Одним із найпотужніших є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), до якої входять десять країн регіону: Бруней, В’єтнам, М’янма, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сингапур, Таїланд. Організація була створена в 1967 р. Її діяльність спрямована на забезпечення економічного зростання, соціального та культурного розвитку регіону, розширення взаємовигідного співробітництва в економічній, освітній, культурній сферах. Штаб-квартира розташована в Джакарті (Індонезія).

Інтеграційні зусилля арабських країн втілилися у створення в 1945 р. Ліги арабських держав (ЛАД). На сьогоднішній день вона поєднує 22 держави Північної Африки й Західної Азії (Сирія, Ірак, Ємен, Йорданія, Ліван, Саудівська Аравія, Лівія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман та ОАЕ). Керівні органи організації розташовані в Каїрі (Єгипет). Основною метою ЛАД є налагодження відносин між державами-членами; забезпечення співпраці між державами-членами в економічній, фінансовій та інших сферах. Подальший розвиток організації передбачає перетворення ЛАД на арабський союз за аналогією з ЄЄ. У 2015 р. держави-учасниці підписали протокол про формування арабських збройних сил.

Останнім часом до процесу інтеграції азіатських країн долучилися неазіатські країни басейну Тихого океану — США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, острівні держави океану. Таким чином, утворюється гігантський за територією та економічною потужністю простір під назвою Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

Головне

• Азія є найбільшим регіоном земної кулі як за площею, так і за кількістю населення. У її межах виділяють Західну, Південну, Південно-Східну, Східну та Центральну Азію.

• Головна особливість економіко-географічного положення Азії — приморське положення більшості країн.

• Як і в Європі, в Азії переважають республіки, однак є досить багато країн із монархічною формою правління.

• Азія — регіон із багатьма осередками зовнішньої та внутрішньої напруженості.

• За рівнем економічного розвитку в Азії є такі типи держав: високорозвинені, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

• Найбільшими інтеграційними структурами в Азії є АСЕАН, ЛАД.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть загальні особливості економіко-географічного положення Азії. 2. Знайдіть на карті атласу та назвіть субрегіони Азії. 3. Наведіть приклади країн Азії, що належать: до різних форм державного правління; різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку. 4. Покажіть на карті атласу, де розташовані осередки напруженості в Азії. Поясніть причини їх виникнення. 5. Чим відрізняються інтеграційні процеси в Азії від європейських? Якими причинами вони обумовлені?

Поміркуйте

Чому, на вашу думку, саме в Азії розташована найбільша кількість монархій, у тому числі абсолютних?

Працюємо в групах

Дайте оцінку економіко-географічного положення кожного субрегіону Азії.

Працюємо самостійно

Дослідіть один із міждержавних конфліктів в Азії (за власним вибором). Дізнайтеся про причини конфлікту та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.