Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Вплив забрудненого повітря на здоров’я

Дізнаєтеся більше про забруднення повітря; навчитеся зменшувати негативний вплив забрудненого повітря на власне здоров’я

Пригадайте

  • Чому важливе чисте повітря?

На склад атмосферного повітря, яким ми дихаємо, впливають природні і техногенні чинники.

Джерела і види техногенного забруднення повітря

Склад повітря впливає на здоров’я людей.

Негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я людей можна зменшити.

Якщо в місцевості вашого проживання є промислове підприємство, де використовують небезпечні речовини, або ви живете в районі з інтенсивним транспортним рухом, слід додержуватися правил безпечної поведінки:

Візьміть до уваги ще й такі поради:

Парки, сквери, сади не тільки прикрашають населені пункти, а й суттєво впливають на зниження запиленості та загазованості повітря. Що більше дерев, кущів у містах і селах — то менше пилу і шкідливих газів у повітрі.

Висновок

На склад повітря впливають природні і техногенні чинники. Основні забруднювачі повітря — промислові підприємства і транспорт. Забруднене повітря спричиняє захворювання. Щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я, слід додержуватися правил безпечної поведінки.

Завдання

  • 1. Які чинники впливають на склад повітря?
  • 2. Назвіть основні джерела забруднення повітря.
  • 3. Поясніть зв’язок між забрудненим повітрям і захворюваннями людей. Наведіть приклади.
  • 4. Чи небезпечний смог? Чому?
  • 5. Поясніть, чому навчальні заклади розташовують подалі від автомагістралей та промислових підприємств.

Ситуаційні завдання

На який ризик наражаються діти? Як діятимете ви?

  • 1. Діти граються поблизу автомагістралі.
  • 2. З труби заводу йде дим, вітер дме в бік житлових будинків, поблизу дім з відчиненим вікном, на дворі гуляють діти.

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть чинники забруднення повітря в місцевості, де ви живете. Яких заходів вжили б ви, щоб зменшити негативний вплив забрудненого повітря на здоров’я?

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Розгляньте фотоілюстрації. Як діятимете ви в наведених ситуаціях? Яких правил додержуватиметеся, щоб зберегти здоров’я? Чому?