Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Борзенко

Море, молодість, романтика («Майстер корабля»)

• ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І ПРОТОТИПИ

Роман було написано за дуже короткий термін. Автор розпочав його восени 1927 року в Одесі, а завершив за кілька місяців уже в Харкові. В основу твору поклав особистий досвід із часів своєї роботи в кіно.

У 1920-х роках вважали, що кіно — це швидше ремесло, а не творчість, технології, а не власне мистецтво. Відповідно місця, де виробляли фільми, називали кінофабриками.

Олександр Довженко на зйомках

Юрій Яновський, хай і недовго, був художнім редактором на Одеській кінофабриці, яку тоді жартома називали «Голлівудом на березі Чорного моря». Він правдоподібно відтворив внутрішній лад цієї установи, бо знав його не лише з чуток і розповідей. А один із реальних епізодів — підготовку репортажу про зустріч наркома закордонних справ Г. Чичеріна з турецьким міністром — зобразив досить детально, з елементами технології творення документального кіно.

Не лише кінофабрика, а й саме місто відіграє в романі неабияку роль. Сучасники автора одразу впізнали Одесу з її неповторним колоритом і людьми. Найбільше у творі морської романтики. Це морські краєвиди й захопливі бувальщини про подорожі та пригоди. Автор розповів і про різні кораблі: створення вітрильника для зйомок фільму — чи не ключовий епізод роману.

Більшість героїв твору мають реальних прототипів. На перших сторінках роману згадується літературний редактор Михайль, у якому сучасники легко впізнавали Михайля Семенка. Директор нагадує тодішнього керівника кінофабрики Павла Нечесу. В особі Професора автор зобразив художника Василя Кричевського, який був історичним консультантом під час зйомок. Танцівницю Тайах ототожнювали з балериною Ітою Пензо, а прототипом художника й режисера Сева став Олександр Довженко. Ну, а образ головного героя багато в чому став відображенням особи самого автора.

Павло Нечеса

Сторінками спогадів

В кабінеті Юрія Івановича на книжковій шафі над письмовим столом стояла дуже гарна модель вітрильної яхти, либонь, фрегата, — в позиції, як це намалював Кричевський на обкладинці першого видання «Майстра корабля». Юрій Іванович придбав чи замовив цю модель ще в час свого перебування в Одесі, коли працював на кінофабриці і задумав писати «Майстра корабля». Юрій Іванович міг точно і безпомилково назвати морським терміном кожнісіньку деталь моделі і дуже любив свій фрегат.

Юрій Смолич, письменник

Опрацьовуємо прочитане

 • 1. Який епізод із біографії письменника покладено в основу твору «Майстер корабля»? Наведіть приклади епізодів роману, де автор використав свій досвід роботи на кінофабриці.
 • 2. Який факт із життя письменника свідчить про його цікавість до морської справи і знання будови корабля? Яким чином автор використав ці знання у творі?
 • 3. Які культурні діячі стали прототипами героїв роману? Хто з них був вам відомий раніше? Що саме ви про них знаєте?

Досліджуємо самостійно

 • 4. За допомогою мережі Інтернет знайдіть інформацію щодо прототипів героїв роману — Сева, Тайах, Професора, Директора, матроса Богдана. Поділіться з однокласниками та однокласницями посиланнями на джерела інформації.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

 • 5. Подивіться на малюнок В. Кричевського (с. 65), розміщений на обкладинці першого видання роману Ю. Яновського «Майстер корабля». Які особливості проілюстрованого літературного твору відобразив на ньому художник?

Запрошуємо до дискусії

 • 6. На вашу думку, кіно — це ремесло чи творчість, у ньому більшу роль відіграють технології чи мистецтво? Чи змінювалось це співвідношення на різних етапах розвитку кіно? Порівняйте кіно з літературою із цього погляду.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

 • 7. Перегляньте уривки з українських фільмів 1920-х років (наприклад, «Сумка дипкур'єра» (1927) О. Довженка, де знялась Іта Пензо — прототип Тайах). Яке враження справляють ці фільми? Пригадайте, кому з героїв роману належить ця метафорична оцінка «великого німого»: «Наші кроки в кіно були спробами дитини, що вчиться ходити». На вашу думку, чи справдилися надії Ю. Яновського щодо майбутнього кіномистецтва?

• ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ТА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Юрій Яновський почав писати роман ще досить молодим — у двадцять п'ять років. Тоді він любив пошук, експериментував. Особливо захопився проголошеною М. Хвильовим романтикою вітаїзму з її підкреслено активним і творчим ставленням до життя.

«Майстер корабля» був задуманий як твір модерністський. Його основа неоромантична: на першому плані — окриленість, фантазія і віра в людські можливості, які наче зовсім заступають приземлену буденність. Екзотика приморського міста, романтика морських пригод, молодість з її нестримними творчими амбіціями, кохання і вірна дружба — усе це сприяє творенню загального неоромантичного ефекту життєвої повноти, незмарнованих днів людського життя.

Автор вдався до художньої умовності, вибудовуючи особливий світ роману: утримався від змалювання дрібниць щоденного побуту, а натомість виділив найбільш яскраві моменти у стосунках героїв.

Художня умовність — прикмета будь-якого літературного твору, адже мистецька картина світу завжди відрізняється від реальності. Автор увиразнює ті прояви дійсності, що відповідають його творчому задумові, інші ж може ігнорувати. Інакше кажучи, художня умовність — це свідома деформація дійсності з певною мистецькою метою.

Умовність — порушення правдоподібності зображення з художньою метою.

Неоромантизм — напрям модернізму, якому властиві увага до незвичайних особистостей, сильних пристрастей, до всього загадкового й фантастичного.

Специфіка неоромантичної умовності позначилась і на зображених у романі часово-просторових координатах. Вони не тотожні реальним часу й простору, а мають передусім естетичне значення — містять лише художньо значущі складові.

У літературі час і місце подій можуть миттєво змінюватись — відповідно до авторського задуму. Трапляється, що письменник звертає читацьку увагу на події, які відбуваються одночасно в різних місцях або в різні епохи тощо. Це все важливо враховувати, аналізуючи роман.

Організація твору Юрія Яновського доволі складна й експериментальна. Виклад стилізований під мемуари — спогади вже немолодого героя про давні часи. Письменник, ще молода людина, пробує уявити, яким має стати його герой на восьмому десятку років. Він немовби мандрує в часі, гортаючи сторінки людського життя, переноситься від молодості до старості й навпаки, тим самим додаючи всьому твору філософської глибини.

Автор активно використовує позасюжетні елементи, розлогі розповіді персонажів про події, що відбуваються на далеких островах, в Італії, Румунії тощо. Усі епізоди яскраві, неоромантичні — вони зазвичай ілюструють примхи долі та людську волю до життя.

Роман новаторський, тож визначити його жанр досить складно, адже в ньому є й філософські роздуми, є й неоромантична любовна лінія, наявні риси пригодницького твору. Є також і футуристична спроба зазирнути в майбутнє, передбачити його. Отже, це твір зі складною організацією, що поєднав ознаки кількох романних різновидів.

Обкладинка першого видання роману «Майстер корабля» (Василь Кричевський, 1928)

Опрацьовуємо прочитане

 • 1. Як позначилися на художніх особливостях роману особистісні якості, світогляд митця, його оточення?
 • 2. Пригадайте, що таке романтика вітаїзму. Чи можна вважати роман «Майстер корабля» вітаїстичним твором? Чому?
 • 3. Чому роман «Майстер корабля» можна назвати модерністським твором?
 • 4. Які риси неоромантизму виявились у романі? Наведіть приклади відповідних епізодів.
 • 5. Прочитайте визначення неоромантизму в словнику. Кого з героїв роману Ю. Яновського, на вашу думку, можна назвати сильними особистостями? Чому? Які сильні пристрасті зображено в романі? Чи є у творі загадкові й фантастичні елементи? Якщо так, то які саме?
 • 6. У якій формі написано роман? У чому полягає умовність часопростору твору?
 • 7. Які жанрові особливості можна виділити в романі? Чому цьому твору складно дати одне жанрове визначення?

Досліджуємо самостійно

 • 8. Назвіть вставні епізоди роману. Які з них здались вам найбільш цікавими, яскравими, відіграли найважливішу роль у творі? Представте структуру роману у вигляді таблиці, схеми тощо.

Запрошуємо до дискусії

 • 9. Як ви вважаєте, чи вдалося молодому письменникові відтворити світогляд і відчуття літньої людини? Після завершення дискусії зробіть висновок: для чого письменник вибрав таку форму оповіді? Чого йому вдалося досягти за її допомогою?

• ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Становлення українського кіно — одна з важливих тем твору. Кінофабрика й далекосяжні творчі задуми привертають увагу автора. Однак загалом тема ширша й масштабніша — це творення якісно нової української культури. Недарма головний герой То-Ма-Кі (Товариш Майстер Кіно) з піднесенням згадує про свою «наречену», якій присвятив усе життя: «Культура нації звуть її». Отже, народження сучасної й повноцінної культури вільного народу є основною темою. Помітне місце посідають теми мистецтва, кохання, дружби, моря й морських пригод.

Автор розповів про формування нової української інтелігенції й порушив у зв'язку із цим низку проблем переважно морально-філософського характеру. Узагальнено — це проблема людини, яка будуватиме майбутнє України, вільне від усіх темних прикмет попередніх часів. А звідси — увага до філософських проблем сенсу життя, щастя, творчого покликання, молодості і старості. Порушено проблему оновлення в особистих стосунках, зокрема в ставленні до жінки в суспільстві майбутнього.

Опрацьовуємо прочитане

 • 1. Які теми та проблеми розкрито у творі?
 • 2. Які з названих тем (проблем) ви вважаєте актуальними в наш час?
 • 3. Які теми (проблеми) твору близькі вам особисто? Чи погоджуєтеся ви із їх трактуванням у романі? Чому саме?

• МОТИВИ ТА ОБРАЗИ

Теми й проблеми роману розкриваються за допомогою окремих мотивів, два з яких заслуговують на особливу увагу. Перший — це мотив молодості, який є наскрізним, адже нове життя будують переважно молоді мрійники: «Тільки молодість має таку повінь думок. Снуються вони скрізь, приходять від усіх дотиків, і ледве встигає за ними дзвінкий бігти час». Навіть слова літньої людини — автора мемуарів — відсилають саме до молодості: «Мої спогади я присвячую молодим, сміливим і чуйним, їм віддаю я на суд юнацькі помилки і перемоги...».

А другий — мотив моря, що тісно пов'язаний з мотивом молодості. Не випадково Тайах звертається до героїв: «Я почуваю вашу молодість як морське повітря». Або такі промовисті слова: «Біля моря ми почували себе сильнішими». Море не лише посилює романтичні почуття й додає сил, воно ще спонукає до відвертих зізнань і роздумів: «Море — це великий степ, на якому росте синя й чорна трава. Біля моря добре думається, і звичайні слова набирають таємного й великого змісту».

Гавань (Олекса Петрицький, 1931)

Образи героїв роману розкриваються переважно в трьох людських вимірах: у творчій праці, дружбі й коханні. Оповідач не лише розмірковує над сценарієм, а ще й бере безпосередню участь у монтажі документального фільму. Режисер Сев з головою занурюється в підготовку до зйомок нової картини про море. Матрос Богдан своїми розповідями про морські пригоди надихає сценариста й режисера. Усі разом захоплені побудовою корабля для майбутнього фільму. А Богдан ще й виготовляє «майстра корабля»: «Так я називаю фігуру, що живе під бугшпритом. Вона веде корабель, оберігає його від рифів і заспокоює хвилі». Цю фігуру Богдан зробив подібною на свою кохану Баджін, з якою його розлучила примхлива доля.

У творчій співпраці міцнішає чоловіча дружба, але вона також проходить випробування в любовному трикутнику: головний герой і режисер Сев закохані в чарівну танцівницю Тайах. Це доволі самостійна емансипована жінка, яка намагається розібратися в собі та своїх почуттях. Автор зображує такий тип взаємин, у яких жінка є рівноправною учасницею — вона воліє самостійно робити вибір супутника життя, а не бути заручницею чоловічої волі.

Пильщики (Олександр Богомазов, 1925)

Коментар фахівця

Епізоди з персонажами твору (більшість із них мала реальних прототипів — працівників Одеської кінофабрики) подані в осмисленні кіномайстра То-Ма-Кі, який нібито пише свої мемуари через півстоліття після зображуваних подій. Органічно вплетені сюди нотатки синів героя, листи його коханої — балерини Тайах, розповіді матроса Богдана й роздуми про різні життєві смисли самого мемуариста. Відтак перед читачем вимальовуються не просто будні з життя й творчості українських кіномайстрів 20-х років, не лише їхні турботи в зв'язку зі створенням сценарію фільму та будівництвом для цього спеціального корабля, а широкі картини творчого життя людини, за яким стоїть великий узагальнюючий смисл. Метафоричний лад роману підводить до думки, що з творчим натхненням, з турботою про культуру кожної нації, про завтрашній день людства має будуватися все життя на планеті, і тоді перетвориться вона на казковий край мирної праці й гармонійно розвинутих особистостей.

Михайло Наєнко, дослідник літератури

Опрацьовуємо прочитане

 • 1. Через які мотиви розкриваються теми й проблеми роману «Майстер корабля»?
 • 2. Яке місце у творі належить мотиву молодості? Як він пов'язаний з мотивом моря?
 • 3. Яким чином реалізовуються в романі мотиви творчої праці, дружби і кохання?
 • 4. Які герої твору утворюють «любовний трикутник»? Який вибір зрештою робить героїня, котра є центром цього трикутника? Чому, на вашу думку, вона зробила такий вибір?

Читацький практикум

У розділі «Читацький практикум» електронного додатка до підручника знайдіть і виконайте завдання до роману Ю. Яновського «Майстер корабля».

Досліджуємо самостійно

 • 1. Які епізоди твору змушують героїв сумніватися в міцності їхньої дружби? Чи виправданими виявляються ці сумніви?
 • 2. Чи є підстави зробити висновок, що Тайах у майбутньому стала дружиною оповідача? Обґрунтуйте свої міркування.
 • 3. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

• Назвіть і прокоментуйте морально-етичні проблеми, розкриті у творі.

• Чи можна То-Ма-Кі, Режисера, Сева, Тайах, Богдана, Професора назвати неоромантичними героями? Наведіть аргументи.

• Доведіть або спростуйте твердження: «У романі «Майстер корабля» автор розкриває національне крізь призму загальнолюдського».

• Поясніть, у чому полягає умовність художнього часу і простору в романі. Схарактеризуйте модерністські образи моря і Міста.

Виявляємо творчі здібності

 • 4. Уявіть, що ви знімаєте фільм за романом «Майстер корабля». У групах напишіть сценарії до кількох сцен фільму. Розіграйте ці сцени й зніміть їх на телефон або планшет. Організуйте промо-кампанію фільму: заведіть сторінку фільму в соцмережі, створіть афіші, буктрейлер тощо, викладайте зняті уривки, повідомляйте про новини. Підбийте підсумки: чи міг би здобути популярність фільм за твором Ю. Яновського (за кількістю підписників, переглядів у соцмережі)?

Готуємося до ЗНО

У вигляді схеми, таблиці, конспекту, коміксів тощо занотуйте інформацію про твір Ю. Яновського «Майстер корабля»: жанрові та стильові особливості, теми та проблеми, мотиви, персонажі, основні сюжетні колізії.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та знайдіть інші твори Ю. Яновського. Прочитайте їх і обговоріть з однокласниками та однокласницями.