Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Борзенко

Читацький практикум

«Вчись у природи творчого спокою...»

* * *

Вчись у природи творчого спокою

В дні вересневі. Мудро на землі,

Як від озер, порослих осокою,

Кудись на південь линуть журавлі.

Вір і наслідуй. Учневі негоже

не шанувати визнаних взірців,

Бо хто ж твоїй науці допоможе

на певний шлях ступити з манівців?

1927

Ранній туман (Петро Обаль, 1967)

Виявляємо літературну компетентність

  • 1. Яке враження справила на вас ця поезія? Який настрій викликала?
  • 2. До чого закликає ліричний герой твору? Як ви зрозуміли його заклик?
  • 3. Як ви зрозуміли словосполучення «творчий спокій»? Чи можна його назвати образним висловом? Відповідь обґрунтуйте.
  • 4. Поміркуйте, чому ліричний герой закликає вчитися «творчого спокою» саме «в дні вересневі».
  • 5. Які асоціації викликає у вас образ журавлів, що «на південь линуть»? Яке значення може мати цей образ у поезії «Вчись у природи творчого спокою...»?
  • 6. До якого виду лірики (інтимної, пейзажної, філософської тощо), на вашу думку, належить поезія «Вчись у природи творчого спокою...»? Обґрунтуйте відповідь.
  • 7. Пригадайте твори українських та зарубіжних поетів про осінь. які з них, на вашу думку, своїм звучанням близькі до поезії Є. Плужника? Відповідь обґрунтуйте.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

  • 8. Розгляньте репродукції осінніх пейзажів на с. 36—37. яка з цих картин, на вашу думку, найбільше відповідає настрою поезії Є. Плужника «Вчись у природи творчого спокою...»? Відповідь обґрунтуйте.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та знайдіть ліричні твори Є. Плужника, його поему «Галілей», роман «Недуга». Прочитайте твори та обговоріть у класі, які нові риси творчості Є. Плужника ви відкрили.