Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

РОЗДІЛ III. ОКЕАНІЯ

Тема 1. Австралія

Ви дізнаєтеся про:

- місце країни у світі та регіоні, основні чинники, що визначають міжнародну спеціалізацію країни;

- систему розселення населення в регіоні, українську діаспору в Австралії;

- особливості сучасного розвитку країн регіону, характерні риси просторової організації виробництва товарів та послуг;

- райони видобутку корисних копалин на території Австралії, найбільші промислові осередки, найбільші морські, світові міста в країні.

Ви навчитеся:

- аналізувати динаміку природного та механічного руху населення регіону, вплив демографічних та міграційних процесів на працересурсний потенціал країни;

- складати комплексну економіко-географічну характеристику Австралії на основі тематичних карт і знаходити та систематизувати необхідну інформацію для характеристики країни;

- пояснювати особливості зональної спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків добувної та обробної промисловості;

- робити висновки про причини нерівномірності економічного розвитку окремих районів Австралії.

§ 19. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ

• Офіційна назва - Австралійський Союз

• Столиця - Канберра

• Площа - 7,69 млн км2

• Населення - 23,2 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - англійська

• Форма державного правління - держава Співдружності

• Форма державного устрою - федеративна держава

• Адміністративний поділ - 6 штатів і 2 території

• Найбільші міста - Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт

• ВВП на душу населення - 51 850 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які метрополії володіли колоніями в регіоні Австралія та Океанія? З якого часу країни регіону набули незалежності і стали рівноправними членами світової економіки?

2. За якими критеріями Австралію включено до G-20?

3. Поясніть причини унікальності природи та самобутності населення Австралії.

• Місце країни у світі та ЕГП країни. Австралійський Союз розташований у Південній півкулі і займає територію Австралійського континенту та прилеглих до нього островів (Тасманія, Кінг, Кенгуру тощо). Австралія є шостою за площею державою у світі, на яку припадає близько 5 % суходолу Землі. Оскільки це єдина держава в світі, що займає територію цілого континенту, вона має лише морські межі. Країнами-сусідами Австралії є Нова Зеландія, Індонезія, Папуа-Нова Гвінея та інші острівні держави Океанії.

Першими людьми, які заселяли Австралію, були племена аборигенів, що прибули сюди з Південно-Східної Азії близько 40 тис. років тому. У 1770 р. англієць Джеймс Кук проголосив ці землі британським володінням. На початку XIX ст. 6 колоній об’єдналися в Австралійський Союз і отримали статус домініону, а 1931 р. країна одержала повну незалежність від Великої Британії.

Австралія - країна у складі Британської Співдружності. Главою держави номінально є британський монарх, чиї повноваження формально делеговані генерал-губернатору. Останнім часом набирає обертів рух за перетворення Австралії на федеративну республіку.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Мінеральні ресурси - основне природне багатство країни. Надра Австралії містять величезні запаси бокситів (1/3 світових), урану (30 % світових), залізної руди, поліметалів, міді, золота, марганцю, алмазів тощо. Основні запаси кам’яного вугілля розташовані в східній частині країни, а на шельфі - великі родовища нафти й природного газу.

Водна проблема - одна з найголовніших в Австралії, країна найгірше забезпечена водними ресурсами. Найповноводніша річка - Муррей (Маррі) із головною притокою Дарлінгом - найдовшою річкою континенту (2740 км). Більшість австралійських річок пересихають у сухий сезон і звуться «кріками» (мал. 65). Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод, які накопичуються в артезіанських басейнах. На території Австралії чимало давніх озерних улоговин, що заповнюються водою лише після епізодичних дощів.

Мал. 65. Крік на півночі Австралії

Мал. 66. Розподіл населення по території Австралії (осіб/км2)

Найбільше з них - Ейр (9500 км2), яке розташоване на 15 м нижче рівня моря.

Ліси Австралії складаються переважно з понад 600 видів евкаліптів (висота окремих дерев сягає 90 м), чагарників та акацій. Понад 100 видів деревних порід мають промислове значення. Лісистість країни - 19 %.

Привабливими є місцеві рекреаційні ресурси, особливо чудові морські пляжі.

Тут організується катання на яхтах і водних лижах, підводне полювання тощо.

В Австралійських Альпах розміщені гірсько-кліматичні курорти і добре оснащені центри зимових видів спорту. Флора й фауна охороняються у 75 національних парках і заповідниках, серед яких найвідомішими є: Маунт-Баффало, Маунт-Косцюшко, Саут-Уест тощо.

Австралія має обмежений працересурсний потенціал, до трудових ресурсів належать 12,7 млн осіб (54 % від усього населення). Тому висока частка іноземних працівників у країні, зокрема з Китаю, В’єтнаму, республік колишнього СРСР. Найбільш затребувані фахівці з гірничої та аграрної сфер. Майже 80 % дорослого населення країни віком від 25 до 64 років отримали повну середню освіту, а вищу освіту мають 42 % населення відповідного віку.

• Система розселення. В Австралії мешкає 23,2 млн осіб, збільшення чисельності населення залежить і від природного приросту, і від міграції.

Австралія дуже рідко заселена, середня густота населення становить 2,8 особи/км2. Близько 80 % австралійців мешкають на східному й південно-східному узбережжях континенту, де розташовані найбільші міста, не далі 80 км від моря (мал. 66). Австралія є однією з найбільш урбанізованих країн світу: якщо на початку XX ст. у містах мешкало 50 % населення, то нині - вже 90 %. Більшість міського населення мешкає в п’ятьох найбільших містах країни (табл. 1). У сільській місцевості переважає фермерське розселення, у внутрішніх районах ферми віддалені одна від одної на десятки й сотні кілометрів.

Таблиця 1. Найбільші міста Австралії

Місто

Заснування

Площа, км2

Населення, млн осіб

1

Сідней

1147 р.

1788

5,0

2

Мельбурн

1835 р.

8806

4,7

3

Брісбен

1824 р.

5904

2,3

4

Перт

1829 р.

5386

2,0

5

Аделаїда

1836 р.

1826

1,3

ПОМІРКУЙТЕ

1. За допомогою карт атласу знайдіть і поясніть закономірності розміщення: а) паливних мінеральних ресурсів, зокрема кам’яного вугілля, на сході і півдні Австралії; б) рудних (залізних, алюмінієвих, мідних, золота) - на заході і півночі; в) найбільших промислових осередків Австралії (Південно-Східний, Західний райони). 2. Як впливає природно-ресурсний потенціал на розміщення та спеціалізацію господарства Австралії?

• Сучасний стан господарства. Австралія пройшла складний шлях економічного розвитку. З аграрного придатка метрополії вона перетворилася на економічно високорозвинену державу. Тісні зв’язки з Великою Британією мали вплив на розвиток країни. Економіка Австралії розвивається за західними зразками, й нині це високорозвинена індустріально-аграрна країна, що входить до G-20. Усі ланки господарства контролюють гігантські ТНК, що зосередили у своїх руках промислове виробництво, сільське господарство, банківську справу, страхування та інші фінансові операції, оптову та роздрібну торгівлю, а також засоби масової інформації.

Сфера послуг становить 70 % ВВП. Найрозвинутіші послуги торгівлі, логістично-інфраструктурні, освітні, охорони здоров’я, ділові послуги й операції з нерухомістю, фінансові та страхові, туризму і готельного бізнесу. Третинна сфера економіки є основним джерелом зростання зайнятості населення.

Великі простори Австралії зумовили розвиток усіх видів транспорту. Автошляхи життєво необхідні для перевезення вантажів і пасажирів. Загальна довжина автодоріг - 823 тис. км. Функціонує трансконтинентальне шосе «Схід-Захід». На залізницю припадають основні обсяги перевезень видобутих корисних копалин, особливо вугілля, а також зерна та різних сільськогосподарських продуктів. Дуже розвинутий авіатранспорт. За розмірами пасажиро- й вантажообігу на душу населення авіаційний транспорт Австралії перебуває на одному з перших місць у світі. На території країни налічується понад 500 аеропортів, з яких найбільші - Сідней і Мельбурн. Морські перевезення завжди були необхідні для транспортування масових вантажів (70 % припадає на частку залізної руди й вугілля). Великими портами є: Сідней, Мельбурн, Аделаїда, Брісбен, Порт-Огаста й ін.

Туризм в Австралії стає одним із провідних секторів економіки. У 2016 р. Австралію відвідали 8,2 млн іноземних туристів. Усесвітньої популярності набув Великий Бар’єрний риф, а сучасна культура більш за все представлена у великих містах країни - Сіднеї (мал. 67), Мельбурні, столиці Канберрі, Аделаїді, Перті. Приваблюють туристів і австралійці-аборигени. Екзотичним заняттям в Австралії є метання бумеранга. Серед туристів великий попит мають морські круїзи в прибережній зоні. До списку спадщини ЮНЕСКО занесені 19 об’єктів, з них 12 - природні.

В австралійській промисловості традиційно підвищену питому вагу мають сировинні виробництва. Це видобуток залізної руди (І місце у світі - 817 млн т), боксити (І місце - 81 млн т), золото (II місце - 270 т), марганець (II місце - 3 млн т), уран (III місце - 5,6 тис. т), кам’яне вугілля (IV місце - 492 млн т), срібло (V місце - 1400 т), а також цинк, свинець, алмази, кобальт тощо. Австралія відносно добре забезпечена паливними ресурсами, тому ТЕС виробляють до 90 % електроенергії в країні. Каскади ГЕС побудовані на Тасманії та в Австралійських Альпах. Багато фермерських господарств мають геліоустановки на дахах будівель і використовують сонячну енергію в побуті.

Мал. 67. Місто Сідней

Обробна промисловість - найбільша сфера господарства. Чорна металургія працює на місцевій сировині, найважливіші її центри - Порт-Кембла й Ньюкасл. У кольоровій металургії виділяється виробництво цинку й свинцю, працюють мідеплавильний та алюмінієвий комбінати. Значного розвитку набули такі напрями машинобудування, як автомобілебудування, суднобудування (Сідней, Мельбурн, Брісбен), сільськогосподарське машинобудування, виробництво побутової техніки, електроніки, обладнання для інформаційних технологій, озброєння. Хімічна промисловість виробляє синтетичне пальне, сірчану кислоту, добрива, вибухові речовини.

Легка промисловість забезпечена місцевою сировиною (вовна, шкіряна сировина, бавовна) і представлена текстильними, взуттєвими й трикотажними підприємствами. Найстарішими є харчові підприємства (маслоробне, молочноконсервне й м’ясоконсервне виробництва, сироваріння, виготовлення бекону, соків і фруктових концентратів).

У сільському господарстві переважають великі й середні господарства, які використовують лише 10 % площі країни (під ріллю - не більше ніж 1/3, решта - пасовища). Провідна ланка - тваринництво, а саме - вівчарство. Налічується понад 89 млн голів овець (II місце у світі після Китаю). Австралія є найбільшим у світі виробником і постачальником високоякісної вовни. Важливе місце в землеробстві займають зернові культури, зокрема пшениця (до 70 % зборів експортується). Цукрову тростину вирощують у північно-східній частині країни, цитрусові, рис і бавовну - на зрошуваних землях навколо Муррею. Чималі площі відведено під виноградники. Швидко зростає роль аквакультури.

• Характерні риси просторової організації виробництва. В Австралії сформувалися п’ять економічних районів, що відрізняються природно-ресурсним потенціалом і спеціалізацією господарства.

Головним економічним районом країни є Південно-Східний, на який припадає 20 % території і 70 % населення Австралії. Підприємства району виробляють 80 % промислової і 40 % аграрної продукції. Головні промислові виробництва - видобуток вугілля, чорна металургія, машинобудування, хімічна, харчова і легка промисловість. У сільському господарстві особлива роль у вирощуванні пшениці й розведенні овець. Найбільші промислові центри - Сідней, Мельбурн і столиця країни Канберра.

Північно-Східний район займає 20 % території і близько 17 % населення країни. Тут видобувають кам’яне вугілля, боксити, мідну руду, кобальт, олово, нафту, природний газ, уран. Розвинуті харчова, легка і деревообробна промисловість, м’ясне скотарство, вирощують цукрову тростину, зернові й технічні культури. Найбільший центр району - місто Брісбен.

Західний район є найбільшим за площею (40 % території країни), найбільш посушливий і малозаселений австралійський район. Ведеться традиційний видобуток золота, нікелевих і залізних руд, алмазів. Найбільший центр - порт Перт.

Північний район є найменш освоєним, займає 17 % площі країни, на якій мешкає всього 1 % населення. Ведеться видобуток бокситів, урану, марганцю, поліметалів, фосфоритів. Основні види виробництва - гірничодобувна промисловість і сільське господарство. Найбільше місто - Дарвін.

• Населення - 403 тис. мешканців, густота населення - 428 осіб/км2.

• Місто розташоване в південно-східній частині країни, на пагорбкуватій рівнині, на висоті 600 м над рівнем моря.

• Канберра була заснована 1913 р. як компроміс між суперечками Сіднея і Мельбурна, двох найбільших міст Австралії, що претендували на статус столиці. У 1927 р. отримала статус офіційної столиці Австралійського Союзу.

• Промисловість не розвинута, є невеличкі підприємства харчової і легкої промисловості. Залізницями і шосейними дорогами місто зв’язане із Сіднеєм і Мельбурном, є аеропорт.

• Архітектурний вигляд Канберри формують невисокі споруди у строгому неокласичному стилі, це будівля парламенту і Австралійського національного університету. Місто добре сплановане в XX ст. і чудово озеленене.

Південний район із центром в Аделаїді відзначається розвинутою гірничорудною промисловістю, чорною металургією, виробництвом свинцю і цинку, розведенням овець.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Австралія завжди залежала від заморських ринків і зовнішньоекономічних зв’язків. Австралійський експорт представлений кам’яним вугіллям, металами, золотом, алмазами, м’ясом, вовною, зерновими культурами, молочними продуктами, цукром тощо; імпорт - автомобілями, нафтою, комп’ютерами, літаками, медикаментами тощо. Активні торговельні партнери Австралії - Японія, Китай, США, країни ЄС та ASEAN, Нова Зеландія.

Зв’язки між Україною та Австралією були започатковані ще після Другої світової війни. В Австралії проживає близько 38 тис. діаспорних українців.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

• На гербі Австралії зображені рудий кенгуру та страус ему. Їх обрали тому, що вони найбільші ендеміки материка, а ще ні кенгуру, ні Ему не можуть рухатися назад, і це символізує курс, яким крокує країна, - лише вперед!

• Найдовша у світі огорожа - так звана Собача огорожа (5614 км). Її спорудили задля захисту пасовищ Південного Квінсленду від голодних динго.

1. Розкрийте особливість економіко-географічного положення Австралії. Завдяки чому країна досягла високого рівня економіки та якості життя населення?

2. У чому полягає специфіка державного правління Австралії? Яку роль відіграє британський монарх у житті країни і регіону в цілому?

3. Поясніть особливості системи розселення населення Австралії. Яка причина нерівномірності його розміщення по території країни?

4. Назвіть сфери міжнародної спеціалізації економіки Австралії.

5. Поясніть відмінності виробництва товарів і послуг у різних районах Австралії.

6. Зазначте пріоритетні напрямки зовнішньоекономічних зв’язків Австралії.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

(за вибором учня/ученпці)

1. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

2. Розвиток Західної Австралії в контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.

3. Канберра - політико-адміністративний центр країни.