Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 14. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗІЇ. НАСЕЛЕННЯ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Від яких чинників залежить рівень ресурсозабезпеченості країни чи регіону?

2. Назвіть основні кліматотвірні чинники. Як впливають великі розміри материка Євразія та переважання гірського рельєфу на формування клімату внутрішніх територій Азії?

3. Порівняйте місця розташування давніх цивілізацій Азії з районами сучасної максимальної густоти населення в регіоні. Поясніть причини збігу давніх і сучасних ареалів розміщення великих концентрацій населення.

• Природні умови і ресурси Азії. Азія - найконтрастніша за абсолютними значеннями висот частина світу. На її території розміщені найвища вершина світу Джомолунгма (Еверест, або Сагарматха) в Гімалаях, найглибші рифтові западини, які зайняті озерами (оз. Мертве море, рівень якого на 392 м нижче рівня Світового океану).

В Азії дуже строкатий рельєф, у якому переважають гори і плоскогір’я (близько 3/4 від усієї площі), найвищі з яких зосереджені в Центральній і Східній Азії. Основні гірські системи: Гімалаї, Каракорум, Памір, Тянь-Шань, Гіндукуш, Кунь-Лунь, Кавказ тощо. Близько 25 % площі охоплюють рівнини (Західносибірська, Велика Китайська, Месопотамська, Індо-Гангська тощо).

Сучасне зледеніння характерне для багатьох гір (Памір, Тянь-Шань, Гіндукуш, Гімалаї), значно більше, ніж в інших частинах світу. Велика роль вулканізму, який створив великі лавові плато, ланцюги молодих вулканічних конусів. Потужні вулкани поширені на Філіппінських і Зондських островах, Кавказі, Іранському нагір’ї тощо. Найвищий вулкан Азії - Демавенд (5610 м) на півночі Ірану в хребті Ельбурс, другий - Арарат (5166 м) на Вірменському нагір’ї, а вулкан Кракатау в Зондській протоці належить до категорії найкатастрофічніших. Азія характеризується високою сейсмічністю.

Мінеральні ресурси Азії багаті й різноманітні:

> нафтогазові басейни країн Перської затоки («50 % сумарних світових запасів), Центральноазійський (родовища природного газу Узбекистану і Туркменістану), Зондський. Великі запаси нафти розвідані в Північно-Західному Китаї (провінція Ганьсу), Індії, Азербайджані тощо;

> вугільні басейни: Північно-Східний в Китаї (І місце у світі), Карагандинський у Казахстані, Східний в Індії;

> рудні ресурси (Китай, Індія, Казахстан, Іран, Монголія), а саме: поклади залізних руд є в Казахстані, Китаї, КНДР та Індії; в Грузії та Індії - родовища марганцю; у північно-західній частині Казахстану, Туреччині, на Філіппінах і в Ірані зосереджені родовища хромових руд; з Тихоокеанським олов’яним поясом пов’язані родовища марганцю, вольфраму, молібдену, олова, сурми, ртуті й інших металів. Найбільші їх запаси - в Китаї, Північній Кореї, Монголії, М’янмі, Таїланді, Індонезії; на мідні руди багатий Казахстан; великі родовища бокситів розташовані в Китаї, Індії, Індонезії; золота - у Китаї, Центральній Азії;

> запаси калійної солі значні в Ізраїлі та Йорданії (Мертве море). Величезна протяжність суходолу, безліч бар’єрів і замкнутих западин створюють велике розмаїття кліматичних умов. З півночі на південь в Азії (без Росії) представлені кліматичні пояси: від помірного до екваторіального. Восени поблизу східноазійських берегів нерідко проходять тропічні циклони (тайфуни), що супроводжуються ураганними вітрами, зливами та повенями.

Азія володіє великими і потужними річковими системами. До Тихого океану течуть Янцзи (найдовша в Азії - 5800 км), Амур, Хуанхе, Сіцзян, Меконг, Менам; до Індійського океану - Інд, Ганг, Салуїн, Іраваді, Брахмапутра, а також Шатт-ель-Араб, що утворюється злиттям Тигру і Євфрату. До внутрішніх безстічних басейнів Каспійського та Аральського морів, а також оз. Балхаш належать річки Кура, Амудар’я, Сирдар’я, Ілі. У річок районів мусонного клімату максимум витрат води припадає на літо; річки середземноморських субтропіків, якщо вони не мають снігового живлення в горах, улітку міліють, а іноді навіть пересихають; в екваторіальних широтах річки повноводні упродовж року. Серед озер найбільші - Каспійське море (368 тис. км2) і Аральське море, яке зараз здебільшого пересохло і його рівень сильно знизився (зона екологічного лиха), оскільки Сирдар’я і періодично Амудар’я вже не впадають в озеро. Особливо відомим є Мертве море (мал. 49).

Мал. 49. Найсолоніша водойма суходолу - Мертве море (300-350 %)

ПОМІРКУЙТЕ

Користуючись шкільним атласом, знайдіть і поясніть закономірності розміщення: а) басейнів видобутку нафти та природного газу (Перська затока, Центральноазійський, Зондський); б) кам’яновугільних басейнів (Карагандинський; Північно-Східний у Китаї; Східний в Індії); в) басейнів чорних (залізних руд у Китаї, Індії, Казахстані) та кольорових металів (мідних - Казахстан, Монголія, Іран, олов’яних - Китай, Малайзія, вольфрамових руд - Китай).

Man. 50. Поширення лісів в Азії

Чимало річок володіють величезними запасами гідроенергії, яка у великих масштабах використовується в Японії, КНДР, Китаї. При будівництві ГЕС в Азії створені великі водосховища (Китай, Індія, Центральна Азія). Річки та озера - важливі транспортні шляхи. Ліси охоплюють порівняно невелику площу (лісистість - 20 %), тому за показником забезпеченості лісами (0,2 га на людину) Азія посідає останнє місце у світі. Ліси зосереджені переважно у вологій екваторіальній зоні Південно-Східної Азії (мал. 50). На Азію припадає понад 1/2 світового виробництва деревини твердих порід. Малопродуктивні землі становлять близько 40 % азійської площі, переважно це пустелі й напівпустелі.

• Демографічна ситуація в Азії. В Азії мешкає понад 60 % населення Землі. Для більшості азійських країн характерні високі показники народжуваності і смертності, а отже, низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують ситуацію. З початком певних соціально-економічних реформ поліпшується якість життя, кращим стає медичне обслуговування, і це сприяє істотному зменшенню показників смертності. Найвищі темпи приросту населення спостерігаються традиційно в країнах Західної та Південно-Східної Азії (табл. 1).

Хоча тривалість життя в країнах Азії щороку поступово збільшується, на сьогодні спостерігаються дуже широкі розбіжності в цих показниках. Найдовше живуть у Східній Азії (Японії, Гонконзі, Південній Кореї), найменше - в економічно відсталих азійських країнах (табл. 2). Для статевої структури населення Азії характерне традиційне переважання чоловіків.

Таблиця 1. Природний приріст у країнах Азії (на 2017 р.)

Країна

Природний приріст (%)

Сирія

7,9

ОАЕ

2,4

Сінгапур

1,8

Ізраїль

1,5

Індія

1,2

Індонезія

0,9

Туреччина

0,5

Китай

0,4

Японія

-0,2

Ліван

-1,1

Таблиця 2. Очікувана тривалість життя у країнах Азії (на 2017 р.)

Країна

Тривалість життя (роки)

Японія

85,3

Сінгапур

85,2

Ізраїль

82,5

Грузія

76,4

Туреччина

75,0

Індонезія

73,0

Індія

68,8

Афганістан

51,7

Щодо впровадження заходів демографічної політики, то усі азійські країни можна поділити на три групи:

1) країни, що активно проводять політику планування родини і досягли певних результатів (Китай, Індія, В’єтнам, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія);

2) країни, які проводять демографічну політику дуже повільно (Туреччина, Філіппіни);

3) країни, у яких практично не здійснюють заходів планування родини (переважна кількість мусульманських країн).

• Етнічний та релігійний склад населення. Азія надзвичайно різноманітна за національним складом населення. Тут розселено кілька сотень народів, що належать до багатьох мовних сімей і груп:

> народи, що розмовляють мовами індоєвропейської сім’ї, представлені індоарійською (хіндустанці, бенгальці, біхарці, пенджабці), іранською (перси, афганці, курди, осетини), вірменською і грецькою групами; кавказьку мовну сім’ю представляють грузини, абхази, чеченці та ін.; до семіто-хамітської (афразійської) сім’ї належать араби, євреї Ізраїлю, ассирійці;

> народи алтайської мовної сім’ї розселені на величезних просторах Азії від Туреччини до Тихого океану (турки, азербайджанці, узбеки, казахи, туркмени, якути тощо);

> народи китайсько-тибетської (сино-тибетської) мовної сім’ї заселяють велику частину території Китаю і західної частини Індокитаю; народи австронезійської (малайсько-полінезійської) сім’ї мешкають на островах Південно-Східної Азії, півострові Малакка і в деяких районах Індокитаю (близько 200 народів).

В Азії виникли всі світові релігії - буддизм, християнство та іслам. Буддизм домінує в країнах Індокитаю (без Малакки) і на Шрі-Ланці. У країнах Східної Азії він співіснує і перетинається з національними конфесіями: конфуціанством і даосизмом в Китаї, конфуціанством у Кореї, синтоїзмом у Японії (мал. 51). Християнства додержується основна частина населення Філіппін, Кіпру, Грузії, Вірменії і більше половини населення Лівану. Іслам сповідує більшість населення країн Близького Сходу, Пакистану, Індонезії, Центральної Азії, близько 1/2 населення Малайзії, значна група мусульман мешкає в Лівані, на Кіпрі (турки-кіпріоти), в Індії, у північно-західній частині Китаю, на Філіппінах тощо. Іудаїзм сповідують євреї Ізраїлю. Послідовники індуїзму мешкають в Індії, Непалі, Шрі-Ланці, Пакистані, на о. Балі в Індонезії. Племінні релігії збереглися переважно у внутрішніх гірських районах Індії, Китаю і країнах Південно-Східної Азії.

• Розселення населення. Населення по території Азії розміщене вкрай нерівномірно. Середня густота - 100 осіб/км2, найбільш характерна для Сінгапуру (7797 осіб/ км2), Гонконгу (6480 осіб/км2), Бахрейну, Мальдівів, Бангладеш, Тайваню, Південної Кореї. Густо заселені (подекуди до 1000-1500 осіб/км2) райони давнього інтенсивного богарного землеробства з вирощуванням рису - прибережні області й долини великих рік Південного і Центрального Китаю, південного району Японії, долини Гангу, Меконгу і нижньої Брахмапутри, східне узбережжя півострова Індостан, о. Ява. Водночас Центральна Азія та більшість районів Аравійського півострова малозаселені (густота населення Монголії становить 1,9 особи/км2 - абсолютний мінімум для країн світу; Казахстану - 6,6 особи/км2, Саудівської Аравії - 12 осіб/км2), а великі пустельні території (Руб-ель-Халі, Такла-Макан, Гобі, Каракуми, Кизилкум) і найвищі ділянки Тибету, Гімалаїв, Гіндукушу зовсім не мають постійного населення. Чисельність кочового населення в Азії постійно скорочується.

Мал. 51. Поширення релігії в Азії

Таблиця 3. Найбільші мегалополіси в Азії

Назва

Країна

Населення (млн осіб)

Яванський

Індонезія

141

Дельта річки Янцзи

Китай

88

Токайдо

Японія

82

Вохай

Китай

66

Дельта річки Чжуцзян

Китай

55

Махараштра

Індія

40

Великий Стамбул

Туреччина

18

Азія є однією з найменш урбанізованих частин світу, у містах мешкає до 30 % населення, однак з огляду на загальну колосальну чисельність сільського населення її нерідко звуть «світовим селом». З іншого боку, через визначну чисельність населення в Китаї та Індії в Азії зосереджена ½ міських мешканців Землі. Визначальною особливістю урбанізації азійських країн є зосередження основної частки містян у великих містах (100 тис. осіб і більше), яка оцінюється в понад 60 %. Понад 200 міст Азії належать до групи міст-мільйонерів, особливо в Китаї (102), Індії (54), Індонезії (14), Японії (12), Південній Кореї (10). Довкола великих міст утворюються агломерації, що зливаються в найбільші мегалополіси світу (табл. 3).

«Золотий трикутник Янцзи» - найрозвиненіший регіон у східній частині Китаю, у нижній течії і дельті річки Янцзи, що має форму, схожу на трикутник. Тут утворилося декілька міських агломерацій, що перетворилися на перший у світі гігалополіс (площа 99,6 тис. км2).

В Азії сформувалася ціла низка глобальних міст, що є лідерами в комерції, освіті, інноваціях, мають певний політичний вплив як на світовій, так і на регіональній арені. До них належать Токіо, Пекін, Шанхай, Сінгапур, Делі, Сянган тощо. Останнім часом до традиційних глобальних міст (центрів світової економіки) стали підключатися нові осередки політичного та економічного впливу - Сеул, Бангкок, Стамбул, Мумбаї, Осака, Єрусалим, Карачі, Дубаї тощо.

• Працересурсний потенціал. Азія володіє колосальним працересурсним потенціалом. Основна частка трудових ресурсів світу припадає на Східну і Південно-Східну Азію (35 %), Південну Азію (29 %). Значна частина працюючих характеризується дисциплінованістю і старанністю, однак їхня робота зазвичай низькокваліфікована і малооплатна.

Трудові ресурси азійських країн різняться, окрім кількості, ще якісними показниками, до яких належать рівень кваліфікації та зайнятість у різних сферах економіки. Так, у країнах, де розвинуті високотехнологічні виробництва (Японія, Ізраїль, Південна Корея, Сінгапур), існує потреба в робітниках із високим рівнем професійної підготовки, здатних швидко опановувати нові технології. Ці країни створюють можливості для навчання робітників у вищих навчальних закладах, підвищення їхньої кваліфікації протягом життя. Постійно збільшують витрати на освіту країни Східної Азії. Водночас у багатьох інших країнах Азії потреби у висококваліфікованій праці обмежені й вимоги до робітників значно нижчі.

Поступово в країнах Азії змінюється і структура зайнятості. У більшості країн частка зайнятих у сільському господарстві зменшується через механізацію сільськогосподарських робіт, значна частина селян мігрує в міста, де шукає роботу в промисловості і сфері послуг (табл. 4).

Таблиця 4. Розподіл трудових ресурсів за секторами економіки в країнах Азії (%)

Країна

Сільське господарство

Промисловість

Сфера послуг

Сінгапур

0

26

74

Ізраїль

2

27

71

Японія

3

26

71

Таїланд

32

17

51

Індонезія

32

21

47

Китай

28

29

43

Індія

47

22

31

М’янма

70

7

23

Непал

69

12

19

У багатьох країнах інтенсивно розвивається туризм і обслуговуючі галузі, тому частка зайнятих у сфері послуг значно збільшується (Туреччина, Кіпр, Шрі-Ланка, Таїланд, Мальдіви тощо). У Казахстані, країнах Перської затоки, Малайзії, Індонезії тощо висока частка зайнятих у важкій індустрії.

1. Охарактеризуйте особливості природних умов Азії. Доведіть твердження про те, що Азія - найбільш контрастна в природному відношенні частина світу.

2. Порівняйте ресурсозабезпеченість субрегіонів Азії. Який з них і чому можна назвати лідером за природно-ресурсним потенціалом?

3. Назвіть риси демографічної ситуації в Азії на початку XXI ст. Яку роль в її формуванні відіграють природний і механічний рух населення?

4. У чому полягають особливості структури населення Азії? Наскільки подібною є структура населення за субрегіонами Азії?

5. Які риси властиві урбанізаційним процесам в Азії? Наведіть приклади мегалополісів у азійських країнах та поясніть передумови їх формування.

6. Знайдіть і покажіть на карті сучасні світові міста в країнах Азії. За якими критеріями вони набули статусу світового міста?