Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: хронологічні межі «довгого» XIX ст. та його внутрішню періодизацію; взаємопов'язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального, політичного і культурного розвитку українського та інших європейських суспільств у ХІХ ст.;

• розуміти: поняття «модернізація»;

• вміти: показувати на карті територіальні зміни та основні події, що відбувались у світі протягом XIX ст.; характеризувати основні тенденції політичного, соціально-економічного та культурного розвитку світу у XIX ст.; визначати внесок українського суспільства до загальноєвропейської до культурної спадщини XIX ст.; зіставити типові явища і процеси європейської та української історії в XIX — на початку XX ст.; висловлювати судження щодо значення «довгого» XIX ст. для подальшого розвитку світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Робота з картою

♦ Покажіть на карті території країн Європи, Америки та Країн Сходу, де відбувались основні військові та революційні конфлікти: Французька революція кінця XVIII ст., наполеонівські війни, «весни народів», «пробудження Азії», промислової революції та колоніальні війни.

Завдання

♦ Пригадайте якомога більше історичних термінів з курсу всесвітньої історії в 9-му класі.

«Словниковий ланцюжок»

Кожне наступне слово починається з літери, якою закінчується попереднє.

1. Радикально налаштовані депутати Парижа часів Французької революції. (Гора)

2. Політика поділу населення країни за расовими ознаками. (Апартеїд)

3. Нормативний акт уряду, що має силу закону. (Декрет)

4. Консерватори. (Торі)

5. Міжнародне товариство робітників. (Інтернаціонал)

6. Великий землевласник. (Латифундист)

7. Суд на ворогами Французької революції. (Трибунал)

8. Рух проти використання машин у промисловості Англії. (Лудізм)

9. Революційний гімн Франції. (Марсельєза)

10. Франко-російсько-англійський союз. (Антанта)

11. Захоплення однією країною іншої. (Анексія)

12. Члени клубу Святого Якоба часів Французької революції. (Якобінці)

13. Новий напрям у живописі останньої третини XIX ст. (Імпресіонізм)

14. Акт глави держави. (Маніфест)

15. Учасник повстання проти маньчжурської династії в Китаї. (Тайпін)

16. Громадсько-політичний рух російської інтелігенції та різночинців. (Народництво)

17. Ідеологія, яка обмежувалась у боротьбі за соціальну справедливість здійсненням реформ. (Опортунізм)

18. Представники населення Америки, нащадки шлюбів між представниками європейської та негроїдної рас. (Мулат)

19. Придушення політичних опонентів за допомогою насильницьких методів. (Терор)

20. Прибічник монархії у Франції часів революції. (Рояліст)

«Сканворд "А" і "Б"»

♦ Знайти в сканворді поняття і терміни, які розпочинаються з літер А та Б.

1. Форма державної влади, проти якої були спрямовані буржуазні революції.

2. Форма протесту.

3. Фортеця-в’язниця, із захоплення якої розпочалась Французька революція.

4. Політична течія, що заперечувала необхідність державної влади.

5. Стиль архітектури початку XIX ст.

6. Місце «битви трьох імператорів».

7. Стан суспільства, що виник у період Нового часу.

8. Оборонна споруда з підручних матеріалів.

Відповідь: 1 абсолютизм, 2 страйк; 3 Бастилія, 4 анархізм, 5 ампір; 6 Аустерліц; 7 буржуазія; 8 барикада.

Кросворд навпаки

♦ До заповненого кросворда складіть запитання.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.