Всесвітня історія. 6—7 класи: Нестандартні уроки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІЙ РИМ У VIII—І СТ. ДО Н. Е.»

Мета. Узагальнити уявлення учнів про природно-кліматичні та географічні умови Італії, утворення, розквіт та занепад Римської республіки, особливості та закономірності суспільних відносин у Римській державі; установлювати зв’язок між причинами та наслідками історичних подій; навчити характеризувати історичних осіб та визначати їхні ролі в історії; формувати вміння порівнювати, висловлювати власну думку та поважати думки інших.

Обладнання. Карта світу, Європи, Середземномор’я, Італії, аркуші із запитаннями, позначки для відповідей для кожного учня та фішки.

Тип уроку. Узагальнюючий уроку вигляді гри «Слабка ланка».

Очікувані результати. Після цього уроку учні навчаться: називати час утворення Римської республіки, завоювання Римом Італії, виникнення Риму, війн Риму з Карфаґеном, установлення диктатури Сулли, повстання Спартака, першого тріумвірату; історичних осіб цієї доби, головних богів римського пантеону, основні джерела рабства; характерні риси Римської республіки, римського права; показувати на карті Апеннінський півострів, міста Рим, Карфаґен, території, завойовані Римською республікою в II ст. до н. е.; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; порівнювати грецьку та римську системи державного правління, грецьку та римську міфологію, умови життя, господарство та побут греків та римлян; наводити приклади політики Риму «Розділяй і володарюй», суспільно-політичної боротьби в Римі в II—І от. до н. е.; пояснювати причини ліквідації царської влади та встановлення республіки, причини війн Риму з Карфаґеном.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель пояснює тему уроку, розповідає його план, мету та завдання, форми роботи.

Для проведення гри потрібна попередня підготовка. Учні готують чотири невеликі аркуші (бажано картонні) з літерами «А», «Б», «В» і «Г» та фішки (близько 30 фішок на одного учня).

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ГРА «СЛАБКА ЛАНКА»)

Правила гри

1) У грі беруть участь усі учні класу.

2) Кожний учасник гри повинен мати аркуші з літерами «А», «Б», «В», «Г» та фішки (близько 30 фішок).

3) 3 учнів класу вчитель вибирає собі помічників (по одному-два учні наряд).

Рекомендація. Помічниками краще робити учнів, що встигають, та учнів, які користуються авторитетом у класі.

4) Гра складається із шести турів.

5) Після кожного туру (крім перших двох турів) кілька гравців, які набрали найменшу кількість балів, залишають гру.

Рекомендація. Кількість учнів, які будуть залишати гру, учитель може визначити самостійно, виходячи з кількості учнів, присутніх на уроці, поділивши їх на п’ять. Наприклад, якщо в класі 30 учнів, то після вибору помічників залишається близько 27 учнів. Таким чином, у кожному турі залишати гру може приблизно п’ять учнів.

Кожний тур складатиметься з таких етапів: учитель зачитує запитання та варіанти відповідей, після чого учні піднімають картку, яка відповідає правильній (на їхній погляд) відповіді. Після того, як будуть підняті всі картки-відповіді, учитель зачитує правильну відповідь. Якщо відповідь правильна, учень кладе на край своєї парти фішку (або це можуть робити помічники, які або стежать за правильністю відповідей і відповідністю фішок, або самі розносять фішки учням, які дали правильну відповідь).

Учні, які вибувають із гри, можуть бути глядачами або письмово давати відповіді на додаткові запитання (їх можна написати на дошці):

1) Чому мореплавство не стало провідним заняттям в Італії, на відміну від Греції?

2) Чи міг пересічний римський громадянин стати консулом?

3) Чому сенат був проти реформ братів Ґракхів?

4) Чим плебеї відрізнялися від патриціїв?

5) Порівняйте міста Афіни та Рим.

6) Порівняйте Пунічні війни з греко-перськими або походами Александра Македонського.

7) Чим відрізнялося становище рабів у римській державі від становища ілотів у Спарті?

8) Порівняйте відомих римлян із греками (за власним вибором).

9) Чим римський легіон відрізнявся від македонської фаланги.

10) Чому Італію називають «країною телят»?

11) Чому римляни змогли підкорити так багато країн і народів?

Перший тур. «Географічний».

Серед пропонованих тверджень є правильні та помилкові. Почувши правильні, учні піднімають картку з літерою «А», помилкові — картку з літерою «Б».

1) Італія розташована у Європі. (Так.)

2) Італія розташована на Апеннінському півострові. (Так.)

3) Поблизу Італії розташований великий острів Сицилія. (Так.)

4) Контури Італії на політичній карті світу нагадують чобіт. (Так.)

5) Поблизу Італії розташований острів Крит. (Ні.)

6) Італію омивають води Чорного моря. (Ні.)

7) Італію відокремлюють від Європи гори Альпи. (Так.)

8) Місто Рим виникло на берегах річки По. (Ні.)

9) Місто Рим виникло на двох пагорбах — Палатин та Капітолій. (Так.)

10) Зі сходу Італію омивають води Тірренського моря. (Так.)

Після завершення туру вчитель може оголосити, що всі учасники отримали мінімальні оцінки, і побажати успіху в подальших турах.

Другий тур. «Понятійний».

Із трьох пропонованих варіантів відповідей учні вибирають правильну, піднімаючи картку з відповідною літерою.

1) Як називали засновників міста Рим, а потім римських аристократів?

а) римляни;

б) патриції;

в) плебеї.

2) Як називали незаможних людей, які приходили до Риму?

а) римляни;

б) патриції;

в) плебеї.

3) Як називалася форма державного правління, що відбувалася через обраних народом представників, яка виникає в Римі (від латин.— «справа народу»)?

а) республіка;

б) монархія;

в) тиранія.

4) Як називали виборних найвищих урядовців у Римі?

а) конкурс;

б) корпус;

в) консул.

5) Як називалася рада старійшин, яка обиралася з патриціїв і була одним з органів влади в Римі?

а) збори;

б) сенат;

в) капітолій.

6) Як називався урядовець, якого обирали в разі особливої небезпеки, що мав необмежені повноваження?

а) тиран;

б) сатрап;

в) диктатор.

7) Як називався урядовець, якого обирали для захисту інтересів плебеїв?

а) торнадо;

б) трибун;

в) транспорт.

8) Як називався урочистий хід Римом полководця з армією, яка здобула перемогу?

а) тріумф;

б) парад;

в) демонстрація.

9) Як називали рабів, які виступали в боях для розваги римлян?

а) гладіатори;

б) спартанці;

в) легіонери.

10) Як у Давньому Римі називали союз трьох полководців, які поділили між собою всю владу в державі?

а) уряд;

б) тріумвірат;

в) консультація.

Після завершення другого туру учні-помічники підраховують кількість фішок (правильних відповідей) у гравців. За підсумками першого та другого турів гру залишає перша група учнів, що отримує 5 балів і додаткові запитання, відповіді на які будуть ураховані при виставленні оцінки за урок. У разі нарахування рівної кількості балів між претендентами на завершення гри розігрується ще кілька запитань:

11) Як називалася завойована Римською державою країна (територія), що перебувала за межами Італії та управлялася намісником?

а) пролетарія;

б) провінція;

в) проскрипція.

12) Як називалася основна одиниця у римській армії (раніше назва всього римського війська)?

а) батальйон;

б) дивізіон;

в) легіон.

Відповіді: 1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6в, 7б, 8а, 9а, 10б, 11б, 12в.

Третій тур. «Особовий».

Із трьох пропонованих варіантів відповідей учні вибирають правильну, піднімаючи картку з відповідною літерою.

1) Кого вважають легендарним засновником міста Рим?

а) Ромула;

б) Рема;

в) Рекса.

2) Хто був останнім царем Риму?

а) Нума Помпілій;

б) Анк Марцій;

в) Тарквіній Гордий.

3) Хто керував карфагенською армією під час Другої Пунічної війни?

а) Гаструбал;

б) Ганнібал;

в) Гамількар.

4) Хто розгромив карфаґенську армію на чолі з Ганнібалом біля міста Зама?

а) Сципіон;

б) Сцевола;

в) Сулла.

5) Яке прізвище мали брати, що виступили на захист римського плебсу та були вбиті?

а) Ґракхи;

б) Гектори;

в) Ґалли.

6) Хто захопив владу в Римі та став диктатором, а потім добровільно склав повноваження?

а) Север;

б) Саніно;

в) Сулла.

7) Хто очолив повстання рабів та гладіаторів?

а) Спартак;

б) Динамо;

в) Реал.

8) Хто розбив армію повсталих рабів, а потім увійшов до складу першого тріумвірату?

а) Марк Кроль;

б) Марк Красс;

в) Марк Кронос.

9) Який троянець став легендарним родоначальником римлян?

а) Егей;

б) Еней;

в) Евсей.

10) Із якою особою пов’язують вислів: «Ще одна перемога, і я залишусь без армії»?

а) Пірр;

б) Парр;

в) Порр.

Після завершення третього туру учні — помічники вчителя разом з іншими учнями підраховують кількість фішок (правильних відповідей), набраних у третьому турі. За підсумками туру гру залишає друга група учнів, що отримує 6 балів і додаткові запитання, відповіді на які будуть ураховані при виставленні оцінки за урок. У разі нарахування рівної кількості балів між претендентами на завершення гри розігрується ще кілька запитань:

11) Хто був царем Понтійського царства під час війни з Римською державою та воював із Суллою та Помпеєм?

а) Марій;

б) Мітридат;

в) Мельпомена.

12) Який видатний учений загинув під час штурму римлянами міста Сіракузи в Другій Пунічній війні?

а) Арістотель;

б) Архімед;

в) Анаксагор.

Відповіді: 1а, 2в, 3б, 4а, 5а, 6в, 7а, 8б, 9б, 10а, 11б, 12б.

Четвертий тур. «Хронологічний».

Із чотирьох варіантів відповідей учні вибирають правильну, піднімаючи картку з відповідною літерою.

1) У якому році був заснований Рим?

а) 757 р. до н. е.;

б) 755 р. до н. е.;

в) 753 р. до н. е.;

г) 751 р. до н. е.

2) У якому році в Римі виникла республіка?

а) 509 р. до н. е.;

б) 507 р. до н. е.;

в) 505 р. до н. е.;

г) 503 р. до н. е.

3) У якому році Рим підкорив Італію?

а) 267 р. до н. е.;

б) 265 р. до н. е.;

в) 263 р. до н. е.;

г) 261 р. до н. е.

4) Коли відбувалися Пунічні війни?

а) II—І ст. до н. е.;

б) III—II ст. до н. е.;

в) IV—III ст. до н. е.;

г) V—IV ст. до н. е.

5) У якому році відбулася битва біля Канн?

а) 216 р. до н. е.;

б) 226 р. до н. е.;

в) 236 р. до н. е.;

г) 246 р. до н. е.

6) У якому році був знищений Карфаґен?

а) 116 р. до н. е.;

б) 126 р. до н. е.;

в) 136 р. до н. е.;

г) 146 р. до н. е.

7) У якому році римляни підкорили Грецію та знищили місто Коринф?

а) 116 р. до н. е.;

б) 126 р. до н. е.;

в) 136 р. до н. е.;

г) 146 р. до н. е.

8) У якому столітті брати Ґракхи намагалися провести реформи?

а) І ст. до н. е.;

б) II ст. до н. е.;

в) III ст. до н. е.;

г) IV ст. до н. е.

9) Коли відбулося повстання Спартака?

а) 50-ті рр. І ст. до н. е.;

б) 60-ті рр. І ст. до н. е.;

в) 70-ті рр. І ст. до н. е.;

г) 80-ті рр. І ст. до н. е.;

10) У якому році виник Перший тріумвірат?

а) 60 р. до н. е.;

б) 70 р. до н. е.;

в) 80 р. до н. е.;

г) 90р. до н. е.

Після завершення четвертого туру учні — помічники вчителя разом з іншими учнями підраховують кількість фішок (правильних відповідей), набраних у четвертому турі. За підсумками туру гру залишає третя група учнів, що отримує 7 балів і додаткові запитання, відповіді на які будуть ураховані при виставленні оцінки за урок. У разі нарахування рівної кількості балів між претендентами на завершення гри розігрується ще кілька запитань:

11) У якому тисячолітті виник Рим та існувала Римська республіка?

а) І тис. до н. е.;

б) II тис. до н. е.;

в) III тис. до н. е.;

г) IV тис. до н. е.

12) У якому році Тиберій Ґракх був обраний народним трибуном і запропонував провести реформи?

а) 111 р. до н. е.;

б) 122 р. до н. е.;

в) 133 р. до н. е.;

г) 144 р. до н. е.

Відповіді: 1в, 2а, 3б, 4б, 5а, 6г, 7г, 8б, 9в, 10а, 11а, 12в.

П’ятий тур. «Загальний».

Із чотирьох варіантів відповідей учні вибирають правильну, піднімаючи картку з відповідною літерою.

1) Що в перекладі означає слово «Італія»?

а) «країна телят»;

б) «країна вовчиці»;

в) «країна римлян»;

г) «країна латинів ».

2) Яка тварина була символом Риму?

а) бик;

б) півень;

в) вовчиця;

г) гепард.

3) Що таке Форум?

а) храм;

б) майдан;

в) палац;

г) свято.

4) Хто такі тріарії?

а) жерці;

б) гладіатори;

в) легіонери;

г) поселенці.

5) Як називали списки людей, призначених для страти, запроваджені за часів Сулли?

а) пролетарі;

б) проконсули;

в) проскрипції;

г) провідники.

6) Як називалися війни за владу між громадянами однієї країни?

а) римські;

б) сенатські;

в) народні;

г) громадянські.

7) Як називали групу людей — захисників інтересів аристократії в II—І ст. до н. е. в римському суспільстві?

а) оптимати;

б) оптимісти;

в) оплисти;

г) опудали.

8) У якому році була розгромлена армія повсталих рабів на чолі зі Спартаком?

а) 71 р. до н. е.;

б) 72 р. до н. е.;

в) 73 р. до н. е.;

г) 74 р. дон. е.

9) Як називали війни між Римом та Карфаґеном?

а) Римські;

б) Карфаґенські;

в) Пунічні;

г) Середземноморські.

10) Ким за походженням були сім царів, що правили в Римі?

а) етрусками;

б) еллінами;

в) ґаллами;

г) самнітами.

Після завершення п’ятого туру учні-помічники підраховують кількість фішок (правильних відповідей), набраних у п’ятому турі. За підсумками туру гру залишає група учнів, що отримує 8 балів і додаткові запитання, відповіді на які будуть ураховані при виставленні оцінки за урок. У разі нарахування рівної кількості балів між претендентами на завершення гри розігрується ще кілька запитань:

11) На берегах якої річки виник Рим?

а) По;

б) Тибр;

в) Тигр;

г) Рубікон.

12) Що таке когорта?

а) частина корабля;

б) частина легіону;

в) частина будинку;

г) частина пристрою.

Відповіді: 1а, 2в, 3б, 4в, 5в, 6г, 7а, 8а, 9в, 10а, 11б, 12б.

Шостий тур. «Фінальний».

Учитель зачитує опис країни, а учні по черзі відповідають, про яку країну йдеться.

1) Ця країна розташована на півострові. Її з обох боків перетинають дві великі річки. У цій країні часто йдуть дощі. Тут водяться слони. Більшість території вкривають вічнозелені ліси — джунглі. (Індія.)

2) У цій країні не було єдиної держави, а люди жили в містах-полісах. Вони поклонялися богам, які, за їхніми віруваннями, жили на горі Олімп. (Греція.)

3) Ця країна розташована на півострові, який глибоко вдається в море. Біля нього є три великі острови, а контури півострова нагадують чобіт. (Італія.)

4) Ця країна простяглася вздовж великої річки серед пустелі. Місцеві жителі називають країну подарунком цієї річки. Вони поклоняються багатьом богам і навіть свого царя вважають богом. (Єгипет.)

5) Ця країна була розташована там, де протікають дві річки, а сама має назву великого міста, посередині якого побудована величезна вежа. Мандрівники ще здалеку можуть побачити зелень дерев у повітрі, які так і називають — «висячі сади». (Вавилон.)

6) Жителі цієї країни живуть на узбережжі моря, займаються мореплавством і торгівлею. Вони заснували багато колоній, уміють виготовляти скло та виробляти з мушлі фарбу. Також їм належить винайдення алфавіту. (Фінікія.)

7) У цій країні винайшли порох і папір, компас і шовк. Тут жили філософи, які дали початок двом релігіям — конфуціанству та даосизму. (Китай.)

8) Ця країна не підкорилася величезній імперії, а цар однієї невеликої держави разом із 300 воїнами став на шляху імперській армії. Саме із цієї країни беруть початок Олімпійські ігри. (Греція.)

9) Це дуже войовнича країна, яка впродовж своєї історії зазнавала і поразок, і перемог, підкорила все Середземномор’я, захопила безліч рабів, які підняли повстання та мало не знищили державу цієї країни. (Італія.)

10) У цій країні протікають дві великі річки, живе дуже багато людей. Самі жителі називають її Піднебесною імперією. Для того щоб захиститися від кочовиків, там побудували стіну завдовжки кілька сотень кілометрів. (Китай.)

11) У цій країні винайшли шахи та цифри (які потім стали називати арабськими), придумали цифру нуль. Саме звідти походить буддизм, але люди й до нашого часу поділені між собою на варни та касти. (Індія.)

12) Це єдина країна, де збереглося чудо світу, поблизу якого розташований величний монумент у вигляді незвичної тварини — лева з головою людини. Жителі цієї країни писали за допомогою ієрогліфів, але зараз розмовляють іншою мовою, ніж тисячі років тому. (Єгипет.)

Після завершення шостого туру учні-помічники підраховують кількість фішок (правильних відповідей), набраних у шостому турі. За підсумками туру гру залишає остання група учнів, що отримує 9 балів і додаткові запитання, відповіді на які будуть враховані при виставленні оцінки за урок. На цьому вчитель може припинити гру, поставивши переможцям 10 балів, а може провести додатковий тур для виявлення одного переможця. Учень, який не може відповісти на запитання, залишає гру, а його запитання переходить до наступного гравця. Тур триває доти, доки не залишиться один гравець або не закінчаться запитання. Переможець (або переможці) отримують 11 балів.

Додатковий тур.

Що означають і як виникли вислови:

1) «Піррова перемога». (Перемога, що дорівнює поразці. Вислів виник після перемоги царя Ефеса Пірра над римлянами, під час якоі він зазнав багатьох утрат і сказав: «Ще одна така перемога, і я залишуся без армії».)

2) «Гуси Рим урятували». (Коли другорядне рятує головне. Вислів виник у 390 р. до н. е., коли ґалли вночі спробували захопити укріплення на Капітолійському пагорбі, де перебували римляни, що залишилися після захоплення ґаллами міста. Гуси, що були в одному з храмів, почувши нападників, зчинили галас, який розбудив городян, що дали відсіч ґаллам.)

3) «Ганнібалова клятва». (Вірна, непохитна клятва. Вислів виник після того, як Ганнібал, незважаючи на невдачі та поразки, усе своє життя присвятив війні з римлянами, залишаючись вірним клятві, яку в дитинстві дав своєму батькові Гамількару Варкі.)

4) «Карфаґен має бути зруйнований». (Доведення розпочатої справи до кінця. Вислів виник після того, як сенатор Марк Порцій Катон, побачивши відродження Карфаґена, почав закликати до знищення міста-ворога, і кожний свій виступ (навіть якщо він не стосувався цієї справи) завершував словами: «А Карфаґен має бути зруйнований».)

5) « Ганнібал біля воріт ». (Панічний страх, небезпека, розпач. Вислів виник під час Другої Пунічної війни, коли армія римлян була знищена під Каннами, після чого в Римі розпочалася паніка — усі чекали на напад карфаґенської армії.)

6) « Горе переможеним ». (Зневажливе ставлення: якщо зазнав поразки, не сперечайся. Вислів виник після того, як у 390 р. до н. е. ґалли, захопивши Рим, погодилися піти з міста, якщо їм сплатять викуп — 300 кг золота. Коли золото зважили, ґалльський вождь кинув на інший бік терезів свій меч і у відповідь на протестування римлян сказав: «Горе переможеним».)

7) «Справа дійшла до тріаріїв». (Скрутна справа. Вислів виник у період розвитку римської армії. Солдати легіону шикувалися, перебуваючи в маніпулах чи когортах, у три літі, в останній лінії стояли досвідчені воїни — ветерани, які вступали в бій у скрутний момент, коли перші дві літі легіонерів не витримували.)

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки змагання, зупиняється на типових помилках, виставляє оцінки за урок.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми «Давній Рим у VIII—І ст. до н. е.», написати невеликий твір за однією з тем: «У таборі Ганнібала», «У таборі Спартака», «У таборі Сулли» (за вибором).