Всесвітня історія. 6—7 класи: Нестандартні уроки

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ»

Мета. Узагальнити уявлення учнів про Римську імперію, Велике переселення народів та варварські племена, особливості римської цивілізації та її вплив на античний і сучасний світ; навчити характеризувати історичних осіб; формувати вміння порівнювати, висловлювати власну думку та поважати думки інших.

Обладнання. Карта світу, Європи, Середземномор’я, Італії, картки із завданнями.

Тип уроку. Узагальнюючий уроку вигляді вікторини.

Очікувані результати. Після цього уроку учні навчаться: називати час вторгнення варварів, реформ Діоклетіана та Константина, прийняття християнства як державної релігії Римської імперії, вторгнення гунів, дату поділу Римської імперії на Західну та Східну, падіння Західної Римської імперії; визначати варварські племена, які поселилися на території Римської імперії, основні реформи Діоклетіана та Константина; показувати на карті територію Римської імперії в Міст. н. е., місто Константинополь, територію розселення варварських племен, напрями вторгнення гунів і вандалів; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; порівнювати становище християнської церкви в I—II та IV—V от. н. е., наводити приклади кризових явищ у Римській імперії, зміни ставлення держави до християнської церкви; пояснювати причини кризи Римської імперії, її поділу на Західну та Східну, падіння Західної Римської імперії; визначати місце історії стародавнього світу в історії людства.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель пояснює тему уроку, розповідає його план, мету та завдання, форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ (ВІКТОРИНА)

Узагальнення знань проводиться за допомогою вікторини. У класі формуються три команди, у кожній із яких визначається капітан. Учитель виконує роль судді.

Рекомендація. Ураховуючи рівень підготовки класу, учитель самостійно вирішує кількість турів.

Попередні дії.

Учні готують по одному запитанню за матеріалом теми «Пізня Римська імперія» (для туру «Обмін»).

Загальні правила

1) Кожна команда вибирає собі назву та девіз, визначає капітана.

2) Під час гри ведеться щоденник змагань, де враховуються відповіді як усієї команди, так і кожного окремого учня-гравця (індивідуальні бали враховуються наприкінці гри для визначення оцінки учня).

3) Учень має право брати участь тільки в одному турі змагань між командами.

4) Якщо гравці, яким було задане завдання, не знають відповіді або відповідають неправильно, право на відповідь надається учням з іншої команди, що беруть участь у турі.

5) Якщо учні з інших команд, що беруть участь у турі, також не мають відповіді, право на відповідь переходить до учнів класу (першочергове право на відповідь отримують гравці команди, яка має відповідати).

6) Якщо жоден учень класу не знає правильної відповіді, її дає вчитель, після чого гра продовжується.

7) За кожну неправильну відповідь з учня, який відповідав, знімається 0,5 бала.

Рекомендація. Учитель може запровадити штрафні санкції за підказки та порушення дисципліни на уроці.

Перший тур. «Ланцюжок».

У турі беруть участь усі члени команди. Учитель по черзі ставить запитання гравцям із різних команд. Час на обмірковування кожного запитання — 5 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Запитання.

1) Як називали вільних орендарів землі в сільському господарстві? (Колони.)

2) Як називали імператорів, яких обирав сенат? (Сенатські.)

3) Як називається форма державного управління на основі необмежної влади? (Домінат.)

4) Хто призупинив розпад Римської імперії та започаткував період домінанту? (Діоклетіан.)

5) Яке місто стало столицею Римської імперії за часів правління Константина? (Константинополь.)

6) У якому році Римська імперія була поділена на дві частини? (У 395 р.)

7) Як називався архієпископ Риму? (Папа.)

8) Який імператор зробив християнство державною релігією? (Константан.)

9) У якому місті відбувся Перший Вселенський християнський собор? (Нікея.)

10) Як називають події, коли відбулося масове зрушення варварських племен? (Велике переселення народів.)

11) Яке місто стало столицею Західної Римської імперії? (Равенна.)

12) Які племена варварів вторглися на територію Римської імперії? (Ґоти, гуни.)

13) Хто очолював Готські племена, які захопили Рим? (Аларіх.)

14) У якому році ґоти захопили Рим? (У 410 р.)

15) Хто очолював гунів? (Аттіла.)

16) Де відбулася вирішальна битва між римлянами та гунами? (На Каталаунських полях.)

17) У якому році вандали захопили Рим? (У 455 р.)

18) Як називається безцільне винищення культурних цінностей? (Вандалізм.)

19) Як звали останнього римського імператора? (Ромул Авґустул.)

20) У якому році Західна Римська імперія припинила своє існування? (У 476 р.)

Рекомендація. Кількість запитань для команди вчитель визначає самостійно, ураховуючи час, відведений для роботи, і кількість турів.

Другий тур. «Ситуація».

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учитель зачитує початок ситуації, а учні, які беруть участь у турі, продовжують її. Час на обмірковування кожної ситуації — 20 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали, відповідь гравців із команди-суперниці оцінюється у 2 бали, відповідь учня з класу — в 1 бал.

Ситуації.

1) ...Він зупинив свої легіони біля річки Рубікон і довго думав: ще крок — і він розпочне нову громадянську війну, знову загинуть тисячі людей, а він буде державним злочинцем, і він вирішив... (Ґай

Юлій Цезар наказав своїм легіонам перейти річку Рубікон і вторгтися до Риму. Так розпочалася ще одна громадянська війна.)

2) ...Вона отримала повідомлення, що її проведуть вулицями Риму в золотих ланцюгах — її, царицю Єгипту, дружину самого Цезаря, — і вона наказала... (За легендою, Клеопатра наказала принести змію та дала їй себе вкусити. Так загинула легендарна цариця Єгипту.)

3) ...Він стояв і тремтів: убивали імператора, бігали солдати, усі сховалися, і раптом поряд виник преторіанець, який схопив його та потягнув у табір легіонерів... (Він був проголошений імператором. Так Римську імперію очолив імператор Клавдій.)

4) ...Рим палав. Такої величезної пожежі римляни ще не знали — полум’я палало з усіх боків, води не вистачало, один за одним будинки охоплювало полум’я, гинули сотні людей, а імператор... (За легендою, під час пожежі імператор Нерон стояв та співав — він наказав підпалити Рим, щоб побачити, як палала Троя.)

5) ...Уже не вперше варвари підходили до Риму. І ось під мурами «вічного міста» виник табір, куди з усієї Італії збігалися раби. Аларіх мовчки дивився на місто, а вночі... (Міські раби відкрили браму Риму, і ґоти ввійшли до міста й почали його грабувати.)

6) ...Поблизу дельти Тибру висадилися вандали на чолі з королем Гейзеріхом. У Римі розпочалася паніка, імператор спробував утекти, але був убитий городянами... (Вандали захопили місто та впродовж 14 днів грабували його, забираючи все, що можна було вивезти, а інше знищували.)

7) ...Одного дня командир германського загону найманців Одоакр, що перебував на службі в Західній Римській імперії, зайшов до імператора Ромула Авґустула та... (Відібрав у нього знаки імператорської влади та відправив їх до Константинополя, а себе проголосив королем. Так Західна Римська імперія припинила своє існування.)

Третій тур. «Шарада».

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учитель зачитує шараду, а учні, які беруть участь у турі, говорять, яке слово зашифроване в шараді, і пояснюють, що воно означає. Час на обмірковування кожної шаради — 20 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали, відповідь гравців із команди-суперниці оцінюється у 2 бали, відповідь учня з класу — в 1 бал. Якщо гравець називає слово, що зашифроване в шараді, але не може його пояснити, із нього знімається 1 бал.

Шаради.

1) а) Перші три літери вимовляє ворона, але першу літеру замінити на «в»;

б) останні три літери такі самі, як попередні. (Варвар.)

2) а) перші три літери — це десять десятків, але останню літеру поставити першою;

б) останні чотири літери означають музичні знаки, першу літеру замінити на «ґ». (Остґоти.)

3) Зашифроване слово — це назва острова, де був найбільший ринок рабів, але це слово потрібно прочитати навпаки та літеру «е» замінити на «і». (Солід.)

4) а) Перші три літери — це ім’я грецької музи історії, але перші дві літери замінити на «д»;

б) останні три літери — це перші три літери прізвища відомого полководця, який підкорив Ґаллію та входив до складу першого тріумвірату. (Діоцез.)

5) а) Перші чотири літери — це бог вогню стародавніх жителів Індії, але останню літеру замінити на «о»;

б) останні чотири літери — це назва міфічної річки стародавніх греків, через яку Харон переправляв душі до царства мертвих, але без останньої літери, а також літеру «і» замінити на «и». (Агностик.)

6) а) Перші чотири літери — це ім’я грецької богині перемоги, але останню літеру замінити на «е»;

б) остання літера — це остання літера за абеткою. (Нікея.)

7) Зашифроване слово — це назва істот, які в 390 р. до н. е. врятували Рим від Галлів, але літеру «с» замінити на «н». (Гуни.)

8) а) Перші дві літери — це друга нота, але першу літеру замінити на «т»;

б) наступна літера — це вигук;

в) останні п’ять літер — це назва дерева, яке має плоди зі шкарлупою та ядром, але першу літеру замінити на « д». (Теодоріх.)

9) а) Перші чотири літери — це назва меблів, за якою приймають їжу, але замість літери «і» поставити «и»;

б) п’ята літера — це третя нота, але без першої літери;

в) останні три літери — це назва вождя кочових племен в Азії, але літеру «а» замінити на «о». (Стиліхон.)

10) а) Перші три літери — це залежна людина, яка не має жодних прав, але останню літеру замінити на «в»;

б) наступні дві літери — це назва дерева — символа Канади, але без перших двох літер;

в) останні дві літери — це ім’я жінки, що стала приводом до Троянської війни, тільки без перших трьох літер. (Равенна.)

Рекомендація. Якщо учні раніше не працювали із шарадами, їм слід пояснити, що це таке і як їх розв’язувати*.

Четвертий тур. «Обмін».

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учні по черзі ставлять запитання, які підготували вдома, своїм суперникам (по одному запитанню для кожної команди, загалом кожна команда має дати відповіді на два запитання). Запитання можуть ставитися одночасно, якщо написати їх на аркуші та передавати суперникам. Час на обмірковування кожного запитання — 20 секунд. Якщо гравець не може відповісти на запитання або дає неправильну відповідь, право на відповідь переходить до учнів класу. Якщо вони також не мають правильної відповіді, її називає гравець, який ставив запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 2 бали, відповідь гравців із команди-суперниці або учня з класу оцінюється в 1 бал.

* Див. урок «Узагальнення знань за темою “Передня Азія в давнину”».

П’ятий тур. «Капітанський бліц».

У турі беруть участь капітани команд. Учитель зачитує запитання та два варіанти відповіді, із яких капітани мають вибрати правильний. Щоб заздалегідь не готувати картки з літерами, можна домовитися, що при правильній відповіді «а» гравці підводять праву руку, «б» — ліву. Рахувати кількість правильних відповідей можна доручити комусь з учнів. Часу на обмірковування не надається. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Тестові запитання.

1) Як називали імператорів, яких посадили на трон легіонери?

а) солдатські;

б) тимчасові.

2) Як називали племена, що жили за межами Римської імперії?

а) варвари;

б) вікторіанці.

3) Які варварські племена почали нападати на імперію в III ст. н. е.?

а) ґоти;

б)гіксоси.

4) 3 ім’ям якого імператора пов’язують початок нового періоду Римської імперії — Доміната?

а) Діоклетіана;

б) Доміціана.

5) У якому році Римська імперія була поділена на Східну та Західну?

а) 375 р.;

б) 395 р.

6) Як називали керівників християнських общин?

а) єпископи;

б) легати.

7) Що таке собор?

а) засідання римських сенаторів;

б) з’їзд християнських єпископів.

8) У якому місті відбувся Перший Вселенський Собор?

а) Ніневія;

б) Нікея.

9) Як називали рух племен у III—IV ст. н. е. в Азії та Європі?

а) Велике переселення народів;

б) Великий варварський потік.

10) Де в 451 р. відбулася «битва народів»?

а) на Каталаунських полях;

б) Флегрійських полях.

11) У якому році місто Рим було захоплено вестґотами?

а) 410 р.;

б) 420 р.

12) Як називається безглузде та жорстоке знищення матеріальних і духовних цінностей?

а) вайшизм;

б) вандалізм.

13) У якому році Західна Римська імперія припинила своє існування?

а) 476 р.;

б) 486 р.

14) Хто був останнім римським імператором?

а) Ромул;

б) Авґуст.

Відповіді: 1а, 2а, 3а, 4а, 5б, 6а, 7б, 8б, 9а, 10а, 11а, 12б, 13а, 14а.

Шостий тур. «Картографічний».

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учитель називає учням певні географічні об’єкти та події, а гравці по черзі мають показати їх на карті. Час на обмірковування — 10 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 2 бали, відповідь гравців із команди-суперниці оцінюється в 1 бал. Учні з класу в цьому турі участі не беруть.

Показати на карті.

1) Місто Рим.

2) Місто Константинополь.

3) Місто Равенна.

4) Італію.

5) Острів Сицилія.

6) Середземне море.

7) Кордони Західної Римської імперії.

8) Кордони Східної Римської імперії.

9) Напрямки руху варварських племен.

10) Територію варварських королівств.

11) Рух вандалів на Рим.

12) Місце Каталаунської битви.

Сьомий тур. «Так чи ні».

У турі беруть участь усі члени команди. Учитель зачитує імена видатних осіб, а гравці мають визначити, хто з них має римське походження. Якщо названа особа є римлянином, учні дають відповідь «так», якщо вона походить з іншої країни — «ні». Гравці з різних команд відповідають по черзі. Часу на обмірковування не надається. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Рекомендація. Оскільки запитання будуть ставитися у швидкому темпі, підраховувати кількість правильних відповідей краще доручити комусь з учнів.

Імена видатних осіб.

1) Ромул. (Так.)

2) Ґай Ґракх. (Так.)

3) Спартак. (Ні.)

4) Ганнібал. (Ні.)

5) Красс. (Так.)

6) Помпей. (Так.)

7) Цезар. (Так.)

8) Аттіла. (Ні.)

9) Архімед. (Ні.)

10) Аларіх. (Ні.)

11) Нерон. (Так.)

12) Траян. (Так.)

13) Фарнак. (Ні.)

14) Горацій. (Так.)

15) Гейзеріх. (Ні.)

16) Октавіан. (Так.)

17) Одоакр. (Ні.)

18) Теодоріх. (Ні.)

19) Брут. (Так.)

20) Клеопатра. (Ні.)

21) Адріан. (Так.)

22) Каліґула. (Так.)

23) Каракалла. (Так.)

24) Птолемей. (Ні.)

25) Константин. (Так.)

26) Антоній. (Так.)

27) Мітридат. (Ні.)

28) Діоклетіан. (Так.)

29) Марк Аврелій. (Так.)

30) Вергілій. (Так.)

32) Меценат. (Так.)

Додатковий тур. «Хто це сказав?»

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учитель зачитує крилаті вислови, а учні, які беруть участь у турі, пояснюють, хто і за яких обставин їх сказав. Час на обмірковування кожного вислову — 20 секунд. За кожну правильну вдповідь команда отримує 3 бали, відповідь гравців із команди-суперниці оцінюється у 2 бали, відповідь учня з класу — в 1 бал.

Крилаті вислови.

1) «Прийшов, побачив, переміг». (Листа до сенату з таким повідомленням надіслав Цезар після перемоги над армією Понтійського царя Фарнака.)

2) «Жереб кинутий». (Ці слова вимовив Цезар, коли наказав своїм легіонам перейти річку Рубікон і прямувати на Рим.)

3) «Гроші не пахнуть» (Вислів належить імператору Веспасіану. Був сказаний у відповідь на великі насмішки населення, що викликало обкладення податками суспільних туалетів.)

4) «Нехай ненавидять, аби тільки боялися». (Вислів належить імператору Ґаю Каліґулі. Був сказаний у відповідь на зауваження щодо ставлення до нього людей.)

5) «Горе переможеним». (Вислів належить ґалльському вождю. Був сказаний у відповідь на заперечення римлян, які сплачували контрибуцію за місто Рим у IV стдо н. е.)

6) «Хліба та видовищ». (Вимоги римських громадян, що не бажали працювати, а жили за рахунок безкоштовних продуктів, які роздавалися за наказом імператорів.)

Додатковий тур. «Чому?»

У турі беруть участь по два гравці від кожної команди. Учитель зачитує запитання, а учні, які беруть участь у турі, дають на них розгорнуті відповіді. Час на обмірковування кожного запитання — 20 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бали, відповідь гравців із команди-суперниці оцінюється у 2 бали, відповідь учня з класу — в 1 бал.

Запитання.

1) Чому Римська імперія в III ст. н. е. перейшла від завойовницьких походів до захисту своїх кордонів? (Імперія вже не мала сили для завойовницьких походів і намагалася зберегти свої території. Римська імперія починає занепадати, що й відбилося на її зовнішній політиці.)

2) Чому в 212 р. н. е. імператор Каракалла видав едикт (закон), за яким усі вільні жителі провінцій Римської імперії стали римськими громадянами? (Тому що податки сплачували тільки римські громадяни, а своїм едиктом імператор у кілька разів збільшив кількість платників податків.)

3) Чому наприкінці II ст. н. е. римські імператори наказали додавати до дрібних монет мідь (спочатку вміст міді становив близько 30 %, але в середині ІІІ ст. н. е. він становив уже 80—95 %? (Тому що в Римській імперії розпочалася криза, яка насамперед виявилася у фінансовій сфері. Грошей не вистачало, срібні рудники не видобували необхідної кількості срібла, тому імператори наказали додавати в гроші мідь.)

4) Чому за службу держава почала виплачувати солдатам і чиновникам платню не грошима, а зерном, м’ясом та іншими продуктами? (Тому що в Римській імперії розпочалася криза, яка призвела до

відсутності грошей у державній скарбниці, тому імператори почали виплачувати платню продуктами.)

5) Чому Константин почав брати до армії варварів і навіть призначав їх консулами? (Тому що кількість римських громадян була дуже обмеженою, до того ж варварський світ дуже впливав на Римську імперію. Також таким чином імператори захищали кордони Римської імперії.)

6) Чому на початку нашої ери місто Рим налічувало близько 1 млн жителів, а в V ст. їхня кількість зменшилася до 150 тисяч? (Тому що Рим утратив своє геополітичне значення: столицею Західної Римської імперії стало місто Равенна, а Східної — Константинополь. У Римі перебував тільки керівник християнської церкви — Папа Римський, який ще не мав такого впливу на світ.)

7) Чому битву на Каталаунських полях називають «Битвою народів» ? (Тому що в цій битві брали участь майже всі народи Європи.)

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки вікторини та виставляє оцінки. Кожному учаснику команди, що перемогла, додається два бали до індивідуальної оцінки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал теми «Пізня Римська імперія», написати твір за однією з тем: «Захоплення Риму ґотами», «Вандали в Римі» (за вибором).