Опорний конспект лекцій з дисципліни „Історія України” для студентів І курсів усіх спеціальностей

Вступ

Навчальний модуль I

Тема 1. Витоки українського народу та його державності

Лекція 1. Первісна історія України

Лекція 2. Відлуння грецької цивілізації на українських теренах Походження слов'ян Населення України І тис. н. е.

Тема 2. Русь в українській та світовій історії

Лекція 3. Київська Русь

Лекція 4. Галицько-Волинське і Литовське князівства в руській історії

Тема 3. Польський фактор в українській історії ХV – першої половини ХVІІ ст. Козацтво

Лекція 5. Походження козацтва польсько-католицький фактор в українській історії

Навчальний модуль II

Тема 4. Визвольна війна українського народу середини XVІІ ст. Формування та еволюція козацько-гетьманської держави

Лекція 6. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст. – 1638 р. Визвольна війна 1648–1654 рр.

Лекція 7. Україна періоду Руїни

Тема 5. Ліквідація української автономної державності. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій

Лекція 8. Україна у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Лекція 9. Україна в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Навчальний модуль III

Тема 6. Україна в революційних процесах 1917–1921 рр.

Лекція 10. Доба Центральної Ради. Гетьманство Павла Скоропадського

Лекція 11. Директорія у боротьбі за незалежність України. Остаточне утвердження більшовицької влади на Україні

Тема 7. Міжвоєнний період історії українського народу (1921–1939 рр.)

Лекція 12. Усрр у 1920-ті роки

Лекція 13. Розвиток України після сталінського «Великого перелому». Західноукраїнські землі у 20–30-ті роки XX ст.

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни

Лекція 14. Друга світова війна і Україна

Тема 9. Суспільно-політичний розвиток України від другої половини 40-х до 80-х рр. XX ст.

Лекція 15. Україна в кінці 1940-х – першій половині 1960-х рр.

Лекція 16. Розвиток України в період «Застою»

Навчальний модуль IV

Тема 10. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна в сучасному світі

Лекція 17. Україна в роки «Перебудови»

Лекція 18. Здобуття Україною незалежності. Сучасний етап розвитку



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.