Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 29

Тема. Голод 1921—1923 рр.

Мета: розкрити причини та наслідки голоду 1921—1923 рр.; розвивати в учнів уміння аналізувати трагічні сторінки історії батьківщини; сприяти осмисленню в них ролі людини в історії, відповідальності за власні дії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «УСРР у період непу», атлас.

Основні терміни та поняття: голод 1921—1923 рр., АРА.

Основні дати: 1921—1923 рр. — голод у південних областях УСРР.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Бесіда за запитаннями

Які зміни в економічному, соціальному й повсякденному житті населення України відбувалися внаслідок здійснення політики воєнного комунізму?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя

ГОЛОД 1921—1923 рр. В УКРАЇНІ

Причини

Політика воєнного комунізму; незацікавленість селян у збільшенні посівних площ; падіння товарності сільського господарства

Руйнування сільського господарства в роки Першої світової війни, революції, громадянської війни

Посуха й неврожай 1921,1922 р.

Підвищення норм хлібозаготівлі

Політика влади

Приховування факту голоду. Ізоляція військами районів, охоплених голодом;

вилучення хлібних запасів для відправлення до Росії, де панував голод у Поволжі;

укладення угоди уряду УСРР з АРА (Американською адміністрацією допомоги) 10 січня 1922 р., яка разом з іншими міжнародними організаціями надавала допомогу жертвам голоду;

надання селянам посівного матеріалу, техніки

Територія, охоплена голодом

Сучасні: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Миколаївська, південь Харківської

Масштаби

Голодувало 4—7 млн осіб. Голод супроводжувався епідеміями холери, тифу, віспи

Міжнародні організації, що надавали допомогу голодуючим: АРА та Джойнт (90 % допомоги), місія Нансена, Сербсько-Хорватсько-Словенський комітет, Швейцарський, Данський, Німецький Червоний Хрест, французький Вереліф, Швейцарські комітети в Берні й Цюриху, Чехословацька місія, релігійні організації (переважно протестантські)

Наслідки, результати

Померло від голоду 1,5—2 млн осіб. Загальні демографічні втрати — 5 млн осіб

Придушення селянського повстанського руху в Україні

Пограбування церков під приводом збору коштів для подолання голоду

Затримання впровадження політики непу в УСРР

Зміцнення влади більшовиків

Робота з документами

ЛИСТ ГОЛОВИ ВУЦВК Г. ПЕТРОВСЬКОГО ЧЛЕНУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ ПРИ ВЦВК О. ВИНОКУРОВУ (16 травня 1922 р.)

Згідно з Вашою статтею про голод, у Росії — перелам у кращий бік. В Україні — навпаки. Херсонські жахи продажу людського м’яса поширюються. У робітничих районах вимирають робітники великої індустрії — у Херсоні, Миколаєві, Маріуполі, Нікополі, Таганрозі. На 1 квітня голодуючих — 3 млн. Допомога в більшості випадків — 1/8 фунту (1 фунт дорівнює 0,41 кг. — Авт.), хліба надається лише 15 %. Прошу цілковитої згоди залишити всі добровільні збори в Україні й забороняти вивіз наркомпродівських вантажів у Москву, залишивши ресурси компроду Україні.

1) Яким було прохання автора листа?

2) Які факти про ситуацію на Півдні України наводяться в документі?

ІЗ ЛИСТА ГОЛОВИ ВУЦВК Г. ПЕТРОВСЬКОГО ДО ГОЛОВИ ВЦВК М. КАЛІНІНА ПРО ГОЛОД В УКРАЇНІ ТА НЕМОЖЛИВІСТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ НАДАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ ПОВОЛЖЮ (24 травня 1922 р.)

За даними на 1 травня у п’яти губерніях України: Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Миколаївській та Одеській налічується 3 709 556 голодуючих, що становить близько 35 % усього населення зазначених губерній... Близько 40 % усього голодуючого населення складають діти. Кількість нужденних сягає по всій Україні 6600 тис. осіб. Розмір допомоги, що отримує населення голодуючих губерній України через державні органи, не перевищує 7,5 % задоволення всього голодуючого населення... Допомога, що надається інозеними й іншими приватними організаціями, досягне в майбутньому 8 % задоволення всього голодуючого населення за умови, якщо буде повністю реалізовано намічений план організації громадського харчування за рахунок іноземних комісій допомоги...

...Незважаючи на низку переконливих даних.., що констатують голод на Україні в розмірах, які не поступаються голоду на Поволжі, ВУЦВК досі не виніс постанову про визнання згаданих місцевостей України голодаючими... Україна від початку кампанії до 1 травня відправила в прикріплені до неї голод-губернії РСФРР 960 вагонів продовольства, тобто в чотири рази більше, ніж власним голодуючим губерніям, яким відправлено лише 232 вагони...

На основі викладеного прошу: 1. Про видання постанови ВУЦВК про визнання голодуючими та такими, що перебувають у тяжкому становищі, місцевості України. 2. Посилити надходження коштів Україні з метою реалізації в інтересах допомоги голодуючим і боротьби з епідеміями. 3. Узяти до відома, що Україна надалі не вважає можливим відправляти в Поволжя продовольство, що збирається в межах України, і змушена використовувати його повністю на надання допомоги голодуючим України, виділяючи 10 % для відправлення в Крим.

1) З'ясуйте масштаби голоду.

2) Які регіони УСРР були охоплені голодом?

3) Як реагувала влада на голод?

4) Які заходи передбачалися або були здійснені для подолання голоду?

ІЗ ЛИСТА М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО В. КУЗІВА ВІД 8 лютого 1922 р. ПРО ГОЛОД В УКРАЇНІ

З України надзвичайно сумні вісті. Там голод, а збіжжя забирають на північ. Офіціальні представники Совітської України нічого не роблять, щоб організувати поміч Україні, мабуть, щоб не відтягувати акції запомогової від Росії, котру комуністи передусім хочуть урятувати як свою головну базу. Злочинна проба повстання... не тільки викликала хвилю обопільного терору, але її зробила комуністів ще більш підозріливими і упередженими проти усіх українців без ріжниці; можливо, що вони просто стали дивитись на Україну, як на колонію, котру не знати чи вдасться взяти до рук твердо, отже, треба використати для певнішої бази — Великоросії.

ІЗ ЛИСТА М. ГРУШЕВСЬКОГО ДО В. КУЗІВА ВІД 30 березня 1922 р. ПРО ГОЛОД В УКРАЇНІ

...Поруч усяких матеріальних клопотів невимовно тяжкі вісті з України, принесені чоловіком совітським (хоч не комуністом, але їх вірним прихильником). Признав він, що голод на Україні дійсно був замовчаний (мовляв, інакше не можна було, щоб не відтягати уваги світу від Поволжя), що 1/3 України в тяжкім голоді, спустіла і мусить колонізуватись наново, лиш, значить, більшовиками, російською комуністичною партією... Се пишу по всій щирості, оскільки дуже тяжко на душі, а прилучати свій голос до реакційного концерту не личить мені.

1) Яку оцінку дій радянської влади щодо України в умовах голоду дає М. Грушевський?

2) Як М. Грушевський пояснював те, що допомога голодуючим в Україні прийшла занадто пізно?

3) Чому М. Грушевський не виступив з осудом дій радянської влади? Як він це пояснює?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Фронтальне опитування

1) Якими були причини голоду?

2) Які його хронологічні межі в УСРР?

3) У чому полягали особливості голоду в УСРР?

4) Завдяки чому вдалося подолати голод?

5) Якими були наслідки голоду 1920-х рр. для УСРР?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Голод 1921—1923 рр., спричинений посухою та політикою більшовицької влади, став ще однією трагічною сторінкою історії України.

У ліквідації голоду влада використала допомогу іноземних організацій.

Особливістю голоду в УСРР було те, що він тривав довше, ніж в інших районах. В умовах голоду з України не припинявся вивіз хліба до Росії.

Завдяки голоду влада зуміла приборкати масовий селянський повстанський рух і набула досвіду використання терору голодом.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.