Організація дистанційного навчання в школі

Вступ

Дистанційне навчання в школі: простір можливостей

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми — ще кілька місяців тому вчителі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики.

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток — жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього.

Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання.

Методичні рекомендації, що ви їх бачите перед собою, складаються з двох частин. У першій ви знайдете загальні принципи впорядкування дистанційної освіти, довідкову інформацію про інструменти та платформи, на яких можна вчити дистанційно. Друга частина присвячена конкретним методикам дистанційного навчання для початкової, основної та старшої школи. Методичні рекомендації створили — Алевтина Лотоцька та Оксана Пасічник.

Алевтина Лотоцька — головна спеціалістка МОН (2008-2019), займалась питаннями початкової освіти. Брала участь у розробленні Державного стандарту початкової освіти, методичних рекомендацій із викладання навчальних предметів і оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць початкової школи.

Оксана Пасічник — учителька інформатики ліцею “Сихівський” (м. Львів), учасниця робочої групи з розробки Державних стандартів освіти для Нової української школи. Проходила стажування з питань цифрової освіти у Швеції, Польщі, Канаді, США, Франції, Швейцарії. Авторка курсу “Е-дидактика та змішане навчання” Українського католицького університету. Авторка проекту “ДистОсвіта” — дистанційне навчання інформатики.

Перед вами — узагальнений досвід майже двох місяців дистанційного навчання під час карантину через пандемію коронавірусу. Але немає сумнівів, що цей досвід усім нам ще знадобиться, адже карантини через спалахи сезонного грипу трапляються щороку. До того ж світ стає дедалі мобільнішим, освіта — дедалі більш індивідуалізованою та гнучкою; отже, щодня виникають нові й нові причини для того, щоб певні діти певний час навчалися дистанційно. Сподіваємось, що ці методичні рекомендації стануть першими цеглинами в підвалинах нового досвіду української школи з дистанційної освіти, до яких згодом додаватимуться нові знання, вміння та методики, напрацьовані українськими вчителями.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст