Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 12

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ «ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТ. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВОЄН» ТА «ЄВРОПА ЗА ДОБИ РЕВОЛЮЦІЙ 1848–1849 РР.»

Навчальні цілі: систематизувати й узагальнити знання учнів про Велику французьку революцію, економічне й політичне становище країн Європи після Віденського конгресу, події й наслідки революції 1848-1849 рр.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

«Відкритий мікрофон» Обґрунтування необхідності узагальнення набутих знань. Представлення теми та очікуваних результатів.

III. Узагальнення та систематизація набутих знань і умінь Французька революція кінця XVIII ст.

Тести

1. Король Франції, за правління якого у Франції розпочалася революція:

 • А Людовік XIV;
 • Б Людовік XI;
 • В Людовік XVI;
 • Г Людовік XVIII.

2. Вищий орган станового представництва у Франції:

 • А Установчі збори;
 • Б Верховна Рада;
 • В Державна Дума;
 • Г Генеральні Штати.

3. Початком революції стало:

 • А скликання Генеральних штатів;
 • Б Якобінський терор;
 • В взяття Бастилії;
 • Г проголошення Конституції 1791 р.

4. Першу Конституцію Франції було прийнято:

 • А 3 вересня 1791 р.;
 • Б 1 жовтня 1791 р.;
 • В 7 листопада 1791 р.;
 • Г 5 грудня 1791 р.

5. 31 травня — 2 червня 1793 рр. відбувся переворот, внаслідок якого у Франції встановилася диктатура:

 • А жирондистів;
 • Б комуністів;
 • В якобінців;
 • Г роялістів.

6. 14 липня 1793 р. був убитий один із лідерів якобінців:

 • А Дантон;
 • Б Робесп’єр;
 • В Наполеон;
 • Г Марат.

7. За першою Конституцією Франції, прийнятою Установчими зборами, у країні встановлювалася:

 • А конституційна монархія;
 • Б парламентська республіка;
 • В абсолютна монархія;
 • Г президентська республіка.

8. Якобінську диктатуру було повалено:

 • А 12 травня 1793 р.;
 • Б 2 червня 1793 р.;
 • В 27 липня 1793 р.;
 • Г 3 серпня 1793 р.

9. Франція була проголошена республікою:

 • А 1 жовтня 1791 р.;
 • Б 10 серпня 1792 р.;
 • В 22 вересня 1792 р.;
 • Г 12 січня 1793 р.

10. Термідоріанський режим було встановлено:

 • А 27 липня 1794 р.;
 • Б 27 серпня 1797 р.;
 • В 27 вересня 1794 р.;
 • Г 27 жовтня 1794 р.

11. Згідно з Конституцією 1795 р. виконавча влада у Франції належала:

 • А монаршій родині;
 • Б Директорії;
 • В консулам;
 • Г імператору.

12. Переворот 18 брюмера ознаменував:

 • А остаточну перемогу революції;
 • Б повернення на престол Бурбонів;
 • В проголошення імперії;
 • Г встановлення консульства.

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 В; 4 А; 5 В; 6 Г; 7 А; 8 В; 9 В; 10 А; 11 Б; 12 Г.

Розташуйте події в хронологічній послідовності.

 • А Італійський похід Наполеона Бонапарта;
 • Б прийняття «Декларації людини і громадянина»;
 • В термідоріанський переворот;
 • Г штурм Бастилії;
 • Д убивство Марата;
 • Е прийняття першої Конституції Франції;
 • Є якобінський переворот;
 • Ж битва при Вальмі;
 • З державний переворот 18 брюмера;
 • И страта короля Людовіка XVI;
 • К проголошення Франції республікою.
 • Л Наполеона проголошено імператором всіх французів.

Відповідь: 1 Г; 2 Б; 3 Е; 4 Ж; 5 К; 6 И; 7 Є; 8 Д; 9 В; 10 А; 11 З; 12 Л.

Установіть відповідність

 • 1. Мірабо
 • 2. Жак Ру
 • 3. Марат
 • 4. Лафайет
 • 5. Сійєс
 • 6. Баррас
 • 7. Робесп’єр
 • 8. Руже де Ліль
 • 9. Дантон
 • А лідер політичного угрупування «скажені»;
 • Б публіцист, який видавав газету «Друг вітчизни»;
 • В командувач Національної гвардії;
 • Г за термідоріанського режиму — лідер Директорії;
 • Д адвокат, лідер якобінців;
 • Е депутат від третього стану у Генеральних штатах, автор фрази «Ми тут перебуваємо з волі народу і залишимо свої місця, лише поступаючись силі багнетів»;
 • Є аббат, автор брошури «Що таке третій стан?»;
 • Ж лідер поміркованих якобінців;
 • З автор революційного гімну — «Марсельєза».

Відповідь: 1 Е; 2 А; 3 Б; 4 В; 5 Є; 6 Г; 7 Д; 8 З; 9 Ж.

Назвіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню

 • 1. Форма державного правління, за якої вища влада належить парламенту, — це ____ (парламентська республіка).
 • 2. Епоха у всесвітній історії, коли у всіх сферах суспільного життя сформувалися основи нового індустріального суспільства, — це ____ (нова історія).
 • 3. Об’єднання найактивнішої частини певної соціальної верстви, яке намагається бути виразником його політичних ідей, — це ____ (партія).
 • 4. Збройна сила нової республіканської влади у Франції — це ____ (Національна гвардія).
 • 5. Суспільство, основу життя та діяльності якого складає промислове виробництво, називається ____ (індустріальним суспільством).
 • 6. Політичне угрупування, яке в ході революції найпослідовніше відстоювало інтереси радикально налаштованих революціонерів, — це ____ («скажені»).
 • 7. Партії, представники яких намагалися зберегти існуючі порядки, називаються ____ (консервативними).
 • 8. Основний Закон, що регулює права громадян та систему влади у державі, — це ____ (конституція).
 • 9. Вищий орган станового представництва у Франції, який не скликався з 1614 року, — це ____ (Генеральні штати).
 • 10. Депутати Національних зборів, які представляли інтереси нових підприємців, — це ____ (жирондисти).
 • 11. Форма держави, у якій главою держави є монарх, але уряд створюється і контролюється парламентом, — це ____ (конституційна монархія).
 • 12. Найвищий орган законодавчої та виконавчої влади в роки якобінської диктатури — це ____ (Конвент).

Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції. Країни Європи у 1815—1849 рр.

Усна вікторина «Незакінчені речення»

 • 1. Трафальгарська битва відбулася у ____ (1805 р.).
 • 2. На Віденському конгресі Росію представляв ____ (Олександр І).
 • 3. Підписана 21 листопада 1806 р. у Берліні Континентальна блокада забороняла ____ (торгувати з Англією).
 • 4. Проголошення Наполеона імператором відбулося ____ (2 грудня 1804 р.).
 • 5. Під час Бородінської битви головнокомандувачем російських військ був ____ (Михайло Кутузов).
 • 6. За рішенням Віденського конгресу Бельгія ____ (була приєднана до Люксембурга і Голландії)
 • 7. Монархію у формі імперії у Франції було відновлено ____ (у 1804 р.).
 • 8. Глибокі зміни у техніці, активне застосування у виробництві машин, отримало назву ____ (промислової революції).
 • 9. Битва, яка увійшла в історію, як «битва народів», відбулася ____ (16-18 жовтня 1813 р.).
 • 10. Італійська революція закінчилася 22 серпня 1849 р. капітуляцією ____ (Венеції).
 • 11. Парламентська реформа відбулася у 1832 р. в ____ (Англії)
 • 12. Напрям політичної думки, що обґрунтовує необхідність надання широких політичних та економічних свобод, — це ____ (лібералізм).

IV. Підбиття підсумків уроку. Висновки

Аналіз учителем роботи учнів на уроці. Визначення результативності діяльності, виставлення оцінок учням.