Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 7 клас

УРОК 1

ВСТУП

Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, побудовою підручника з предмета, додатковою навчальною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; повідомити критерії й засади тематичного, семестрового й річного оцінювання; визначити хронологічні межі й періодизацію історії середніх віків; охарактеризувати спадщину Середньовіччя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Поняття: «середні віки», «історичні джерела», «літописи», «хроніки».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація знань

 • 1. Що таке історія?
 • 2. Який період історії ви вивчали в 6-му класі?
 • 3. Що найбільше вам запам’яталося з історії стародавнього світу? Чому?
 • 4. Що стало причиною занепаду Римської імперії?
 • 5. Як ви вважаєте, чому саме з падінням Західної Римської імперії закінчується історія давнього світу?
 • 6. Назвіть хронологічні рамки історії давнього світу.

III. Вивчення нового матеріалу

Місце Середньовіччя в курсі всесвітньої історії

Робота з документом

Відомий російський історик А. Гуревич про Середньовіччя і сучасність. «Середні віки давно закінчилися, вони дуже далеко від нас. Але... Середньовіччя — це епоха, коли було закладено багато основ сучасного світу.

Перш за все Середньовіччя — епоха панування християнства як релігії... певної системи моральних принципів... У галузі моралі, в оцінці поведінки людини і його ідеалів Європа залишається спадкоємицею християнства, а отже, і Середньовіччя.

У середні віки розвинулись ті мови, якими й зараз розмовляє населення Європи, і сформувались — наприкінці цієї епохи — європейські нації... В ту епоху склались основні європейські держави, парламенти, правові та судові системи. Принципи римського права, успадковані Середньовіччям, були передані Європі Нового часу».

Запитання

 • 1. Які елементи спадщини Середньовіччя виділяє вчений?
 • 2. Спробуйте навести конкретні приклади, розвинувши думку вченого.

Хронологічні межі й періодизація історії середніх віків

Учитель креслить на дошці стрічку часу і наносить на ній періоди історії давнього світу, середніх віків, що вивчатиметься у 7 класі, та Новий час.

Завдання

 • 1. Скільки часу охоплює історія давнього світу?
 • 2. Підрахуйте, скільки тривав період середніх віків і Нового часу.
 • 3. Яку закономірність ви можете визначити?

Джерела з історії Середньовіччя

Робота з підручником Опрацюйте відповідний текст підручника* і виконайте завдання.

 • 1. Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2007. — С. 9-11.
 • 2. Подоляк Н. Г. Історія Середніх віків: підруч. для 7-го кл. загаль- ноосвіт. навч. закл. — К.: Ґенеза, 2007. — С. 10-11.
 • 3. Крижанівський О. П., Хірна О. О. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — Львів: Оріяна-Нова, 2007. — С. 13-14.

Завдання

 • 1. Запишіть у зошиті визначення поняття «історичні джерела».
 • 2. Складіть таблицю «Види історичних джерел».

Види історичних джерел

Письмові

Усні

Речові

Етнографічні

IV. Закріплення знань учнів

1. Що таке «середні віки»?

2. Чому ми вивчаємо історію Середньовіччя?

3. Як вивчають історію середніх віків?

4. Чи дійсно ці століття були «темними»?

5. Чи бувають «темні віки» взагалі?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника:

1. Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2007. — С. 7-11.

2. Подаляк Н. Г. Історія Середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Ґенеза, 2007. — С. 6-11.

3. Крижанівський О. П., Хірна О. О. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — Львів: Оріяна-Нова, 2007. — С. 10-14.

* Надалі назва підручників у тексті буде подаватися скорочено:

1. Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2007 буде визначатись як Ліхтей І. М.

2. Подоляк Н. Г. Історія Середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Ґенеза, 2007 буде визначатись як Подаляк Н. Г.

3. Крижанівський О. П., Хірна О. О. Історія середніх віків: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — Львів: Оріяна-Нова, 2007 буде визначатись як Крижанівський О. П.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст