Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 5

ТЕМА. ВИНИКНЕННЯ РІЛЬНИЦТВА І СКОТАРСТВА

Мета: з’ясувати причини переходу людини до відтворювального господарства, розкрити роль землеробства і скотарства вжитті людини, сформувати уявлення про ремесло, тогочасні форми організації людського суспільства; працювати з історичними схемами; виховувати стійкий інтерес до знання минулого людства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, історичні аплікації, схеми та ілюстрації.

Поняття: «патріархат», «відтворююче господарство», «неолітична революція», «землеробство», «скотарство», «ремесло», «суспільство».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація знань учнів

1. Запишіть у хронологічній послідовності наведені терміни.

1) Серп, 2) дубина, 3) лук і стріли, 4) проколка, 5) палка-копачка, 6) спис, 7) ручне рубило, 8) гарпун, 9) скребло, 10) риболовний гачок.

Відповідь: 5, 2, 7, 9, 4, 8, 10, 3, 6, 1.

2. Розкажіть про життя первісних людей, використовуючи словосполучення: працювали всі члени громади; розподіл праці; розподіл здобичі; роль старійшини.

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель розповідає про виникнення землеробства, скотарства та ремесла, про приручення тварин.

Учитель. З появою землеробства людина перейшла до осілого способу життя. Невдовзі люди почалися займатися ремеслом — робити більш досконалі знаряддя праці, одяг, виготовляти глиняний посуд, прясти.

Прядіння, яке розпочиналося з плетення рослин, перетворилося на ткання вовняних ниток і вироблення тканин. Процес значно прискорився після винайдення ткацького верстата.

Важливим у житті стало відкриття металів: спочатку це була мідь, відповідно цей період увійшов в історію під назвою мідно-кам’яний, або енеоліт.

Відкриття металів змінило роль чоловіка у розподілі праці суспільства й зумовило перехід до патріархату.

Суспільство, яке навчилося забезпечувати себе продовольством, також здійснило перехід від привласнювального способу ведення господарства до відтворювального. Це було докорінним переворотом у розвитку трудової діяльності людей, тому вчені назвали цю подію неолітичною революцією.

Формуємо поняття

Учні записують у зошити визначення понять «патріархат», «привласнювальне господарство» «відтворювальне господарство», «неолітична революція».

Працюємо з таблицею «Наслідки неолітичної революції»

Землеробство

Скотарство

Ремесло

Мотичне

Орне

Підсічно-вогневе

Домашнє

Відгінне

Обробка металів

Гончарство

Ткацтво

Евристична бесіда

  • 1. Чому члени роду почали об’єднуватися для спільної роботи?
  • 2. Чи зберігалася необхідність у колективному веденні господарства із збільшенням запасів продовольства?
  • 3. З появою більш досконалих знарядь для обробки землі чи могла кожна родина господарювати самостійно?
  • 4. Як це впливало на стан родинних стосунків?

Учитель. Так із розпадом родової общини суспільство переходить до сусідської.

Працюємо з порівняльною таблицею

Питання для порівняння

Родова община

Сусідська община

Кому належить земля?

Кому належить врожай?

Хто керує?

Евристична бесіда

  • 1. Чи існував в умовах сусідської общини рівний розподіл результатів праці?
  • 2. Як люди могли скористатися надлишками продовольства?
  • 3. Як змінилися стосунки між людьми в умовах сусідської общини?

Учитель. Так виникла експлуатація, тобто життя одних людей за рахунок інших, що свідчило про розшарування людей і появу нерівності.

Самостійно опрацювати питання «Міста доби неоліту».

IV. Підбиття підсумків

Опрацювати запитання 1-10 за підручником (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 38).

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 5, С. 33-38; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 5, С. 27-33).

2. Дайте письмову відповідь на запитання: «Як на ваш розсуд, яку тварину людина приручила наступною після собаки і чому саме її?»