Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 34

Тема. Тематичне оцінювання за темою 9

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я засновника держави Османа.

а) Князь Сельджук;

б) князь Осман;

в) князь Сулейман;

г) князь Селимо.

2. Визначте подію, в результаті якої у Китаї затвердилася династія Цин.

а) Селянське повстання під керівництвом Лі Цзичена;

б) спільні дії маньчжурів і китайських феодалів у боротьбі з селянським повстанням;

в) агресія Маньчжурії;

г) самогубство останнього імператора династії Мін.

3. Позначте назву князівського титулу в Індії.

а) Раджа;

б) візир;

в) емір;

г) шейх.

4. Позначте основне заняття турецьких землевласників.

а) Сільське господарство;

б) служба в армії;

в) утримання загонів башибузуків;

г) засідання в Дивані.

5. Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

____ — замкнені групи індійського суспільства, які за принципами індуїзму об’єднуються згідно з походженням та певними заняттями людей, що входять до них.

а) Люди меча;

б) раяти;

в) улеми;

г) касти.

6. Визначте ім’я найбільшого філолога Китаю.

а) У Саньгуй;

б) Лі Цзичен;

в) Гу Яньу;

г) Лі Бо.

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Відкриття морського шляху до Індії;

б) Селянська війна у Китаї;

в) розгром турецького флоту при Лепанто військами «Священної ліги».

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три)

8. Позначте назву морів, які омивали Китайську імперію.

а) Японське;

б) Жовте;

в) Аравійське;

г) Південно-Китайське.

IV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та визначеннями.

а) Податок

1) наукова й довідкова допомога, яка була вперше створена у Китаї й давала систематичне уявлення про ту чи іншу галузь знань

б) Енциклопедія

2) гвардія султана

в) Яничари

3) воїни-добровольці, які служили за військову здобич

4) сплата коштів на користь держави

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу

(а — б) + в = ?;

а — розгром турків-османів під Віднем;

б — закінчення Селянської війни у Китаї;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я представника династії Великих Моголів, за розпорядженням якого був побудований Фатехпур-Сикрі.

12. Запишіть назву науки про дію ліків на організм, яка набула значного розвитку в Китаї.

Відповіді: 1 б; 2 б; 3. а; 4 б; 5 г; 6 в; 7 а, в, б; 8 а, б, г; 9 а— 4, б — 1, в — 3; 10 (1683 — 1644) + 1453 = 1492 (відкриття Христофором Колумбом Америки); 11 Акбар; 12 Фармакологія.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я мореплавця, що відкрив шлях до Індії.

а) Христофор Колумб;

б) Васко да Гама;

в) Фернандо Магеллан;

г) Бартоломео Діаш.

2. Позначте подію, яка започаткувала підкорення Туреччиною країн Європи.

а) Штурм Константинополя;

б) підкорення Криму та Північного Причорномор’я;

в) підкорення Болгарії та Сербії;

г) завоювання Сирії та Аравії.

3. Позначте титул правителя Китаю.

а) Син Бога;

б) намісник Бога на землі;

в) заступник Пророка;

г) Син Неба.

4. Позначте назву індійських землеробів.

а) Джагірдарі;

б) паупери;

в) джентрі;

г) гайдуки.

5. Позначте термін, який відповідає наведеному визначенню.

____ — земля, яка надавалася за військову службу в Туреччині.

а) Фільварк;

б) феод;

в) вотчина;

г) тімар.

6. Позначте ім’я засновника держави Великих Моголів.

а) Тимур;

б) Акбар;

в) Бабур;

г) Шах-Джахан.

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Закінчення створення в Індії мавзолею Тадж-Махал;

б) початок правління династії Цін у Китаї;

в) захоплення турками-османами Константинополя.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Правильних варіантів відповіді — три)

8. Позначте назву морів, які омивали територію імперії Османа у XVII ст.

а) Середземне;

б) Чорне;

в) Каспійське;

г) Червоне.

III. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та визначеними.

а) Візир

1) податок, який сплачувало все немусульманське населення у мусульманських державах

б) Богдихан

2) титул глави уряду в мусульманських країнах

в) Традиція

3) титул китайського імператора після маньчжурського завоювання

4) звичай, порядок, правила поведінки, які переходять з покоління в покоління

V. Хронологічне рівняння.

10. Розв’яжіть хронологічне рівняння — і ви отримаєте важливу дату історії Нового часу

(а — б) + в = ?;

а — початок правління династії Цін у Китаї;

б — розгром угорців турками-османами при Мохачі;

в — захоплення турками-османами Константинополя.

VI. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я дочки галицького священика, відомої як дружина турецького султана Роксолана.

12. Запишіть назву науки про мову та літературу, яка набула значного розвитку в Китаї.

Відповіді: 1 б; 2 в; 3 г; 4 а; 5 г; 6 в; 7 в, б, а; 8 а, б, г; 9 а — 2, б — 3, в — 4; 10 (1644 — 1526) + 1453 = 1571 (морська битва при Лепанто — розгром турецького флоту військами «Священної ліги»); 11 Настя; 12 Філологія.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст