Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 14

Тема. Тематичне оцінювання за темами 1-4

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

Оцінювання проводиться за допомогою тестів.

Варіант 1

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я італійського мореплавця Нового часу, який відкрив Американський континент.

а) Христофор Колумб;

б) Васко та Гама;

в) Фернандо Магеллан;

г) Бартоломео Діаш.

2. Позначте поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

____ — політична організація з певним статутом, що виникає в Новий час.

а) Держава;

б) церква;

в) партія;

г) орден.

3. Позначте ім’я історичної особи, якій належать слова: «Рубати, душити й колоти, таємно та явно, так само, як убивають скаженого собаку».

а) Томас Мюнцер;

б) Мартін Лютер;

в) Жан Кальвін;

г) Ігнатій Лойола.

4. Визначте подію, яка сталася у 1519—1521 рр.

а) Завоювання Перу Фернандо Пісарро;

б) відкриття Америки;

в) відкриття морського шляху до Індії;

г) завоювання Мексики Ернаном Кортесом.

5. Позначте назву міста, яке було столицею держави ацтеків.

а) Куско;

б) Атауальпа;

в) Теночтитлан;

г) Монтесума.

6. Позначте назву єдиного уцілілого корабля, що повернувся з першої навколосвітньої подорожі Фернандо Магеллана.

а) «Пінта»;

б) «Нінья»;

в) «Вікторія»;

г) «Санта Марія».

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Поява кальвінізму;

б) перша навколосвітня подорож Фернандо Магеллана;

в) виступ Мартіна Лютера проти продажу індульгенцій.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте назви протестантських церков, що виникли в ході Реформації.

а) Лютеранська;

б) православна;

в) англіканська;

г) кальвіністська.

IV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та визначеннями.

а) Факторія

1) італійська назва трипалубного корабля з прямими й косими вітрилами

б) Реформація

2) країна-загарбник

в) Каравела

3) торговельне поселення

г) Метрополія

4) рух за зміни в католицькій церкві

10. Позначте подію, яка відбулася в українських землях водночас із початком подорожі Христофора Колумба.

а) Руйнування Києва татарами;

б) заснування Запорозької Січі на острові Хортиця;

в) перша письмова згадка про українських козаків;

г) підписання Люблінської унії.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть, як називали людей, які від імені іспанської корони та католицької церкви зі зброєю в руках підкоряли індіанське населення.

12. Запишіть ім’я людини, яка була тринадцятою дитиною в сім’ї, стала блискучим придворним, брала участь у військових діях і була тяжко поранена. Згодом різко змінила своє життя, присвятивши себе Господові, створила новий релігійний орден «Товариство Ісуса».

Відповіді: 1 а; 2 в; 3. б; 4 г; 5 в; 6 в; 7 в, б, а; 8 а, в, г; 9 а — 3, б — 4, в— 1, г — 2; 10 в; 11 Конкістадори; 12 Ігнатій.

Варіант 2

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я іспанського полководця, який очолив придушення виступу в Нідерландах.

а) Герцог Альба;

б) принц Вільгельм Оранський;

в) принц Моріц Оранський;

г) граф Лестер.

2. Позначте назву держави, яка виникла внаслідок підписання Утрехтської унії.

а) Австрія;

б) Чехія;

в) Голландія;

г) Німеччина.

3. Позначте ім’я французького короля, укази якого закінчувалися фразою: «Бо такою є наша воля».

а) Карл IX Валуа;

б) Франциск І;

в) Людовік ХІ;

г) Генріх III.

4. Позначте подію, яка поклала початок релігійним війнам у Франції.

а) Напад на молитовне зібрання гугенотів у Вассі;

б) Варфоломіївська ніч;

в) вступ Катерини Медічи до союзу з Гізами проти гугенотів;

г) створення Католицької ліги.

5. Позначте поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

____ — підприємство, на якому використовується ручна праця, але кожна людина виконує лише одну операцію, що призвело до появи розподілу праці.

а) Фабрика;

б) монополія;

в) майстерня;

г) мануфактура.

6. Визначте назву документа, в якому були викладені основи англіканської церкви.

а) «39 статей»;

б) «95 тез»;

в) «Статейний лист»;

г) «Криваве законодавство».

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Встановіть хронологічну послідовність подій.

а) Підписання Вестфальського миру (1648);

б) створення Католицької ліги (1609);

в) розгром «Непереможної армади» (1588).

III. Встановіть відповідність.

8. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

а) Рішельє

1) французька династія, члени якої були переважно католиками

б) Бурбони

2) англійський мореплавець і пірат, якому Єлизавета І надала лицарський титул

в) Вільгельм Оранський

3) політичний діяч Франції, фактичний правитель держави часів Людовіка XIII

г) Френсіс Дрейк

4) правитель незалежних провінцій Нідерландів

9. Встановіть відповідність між термінами та визначеннями.

а) Аристократія

1) війна між громадянами однієї держави

б) Громадянська війна

2) вилучення державою церковної та монастирської власності

в) Секуляризація

3) час, затрачений на виробництво товару та виражений у грошах

г) Вартість

4) докорінна, якісна зміна

5) вище дворянство

IV. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

10. Визначте назву фортець гугенотів, збережених ними після ухвалення Нантського едикту.

а) Ла-Рошель;

б) Коньяк;

в) Нант;

г) Періге.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я видатного полководця часів Тридцятилітньої війни. За допомогою наказу армії не «грабувати» заручився підтримкою німецького населення.

12. Запишіть назву документа, текст якого наводиться.

«Генріх, милістю Божою король Франції і Наварри, всім присутнім і тим, хто має з’явитися, — привіт. Цим вічним і невід’ємним едиктом ми сказали, оголосили та повеліваємо наступне: ...ми дозволили... сповідникам так званої реформованої релігії жити й мешкати в усіх містах і місцях нашого королівства... без переслідувань...»

Відповіді: 1 а; 2 в; 3 б; 4 а; 5 г; 6 а; 7 в, б, а; 8 а — 3, б— 1, в — 4, г — 2; 9 а— 5, б — 1, в — 2, г — 3; 5. а; 10 а, б, г; 11 Густав-Адольф; 12 Нантський.

Варіант 3

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Визначте ім’я португальського мореплавця, що здійснив першу навколосвітню подорож.

а) Христофор Колумб;

б) Васко да Гама;

в) Фернандо Магеллан;

г) Бартоломео Діаш.

2. Позначте поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

____ — гроші, які пущені в обіг і приносять прибуток.

а) Мануфактура;

б) скарб;

в) банк;

г) капітал.

3. Позначте ім’я історичної особи, якій належать слова: «Вся влада повинна бути віддана простому народу».

а) Томас Мюнцер;

б) Мартін Лютер;

в) Жан Кальвін;

г) Ігнатій Лойола.

4. Позначте подію, яка відбулася у 1531—1532 роках.

а) Завоювання Перу Фернандо Пісарро;

б) відкриття Америки;

в) відкриття морського шляху до Індії;

г) завоювання Мексики Ернаном Кортесом.

5. Визначте назву міста, яке було столицею держави інків.

а) Куско;

б) Атауальпа;

в) Теночтитлан;

г) Монтесума.

6. Визначте назву флагманського корабля Христофора Колумба.

а) «Пінта»;

б) «Нінья»;

в) «Вікторія»;

г) «Санта Марія».

II. Встановіть хронологічну послідовність.

7. Встановіть хронологічну послідовність подій.

а) Підписання Тордесильясського мирного договору;

б) Селянська війна в Німеччині;

в) подорож Бартоломео Діаша.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

8. Позначте імена португальських мореплавців.

а) Бартоломео Діаш;

б) Христофор Колумб;

в) П. Карбал;

г) Васко да Гама.

IV. Установіть відповідність.

9. Установіть відповідність між термінами та поняттями.

а) Метрополія

1) завоювання Америки

б) Новий світ

2) країна-загарбник

в) Конкіста

3) система постійних торгових зв’язків

4) Америка

10. Позначте назви держав, до складу яких входили українські землі під час підкорення Америки Ернаном Кортесом.

а) Московська держава;

б) Польща;

в) Литва;

г) Золота Орда.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Запишіть, як називав Христофор Колумб населення Америки.

12. Запишіть ім’я діяча, який стояв біля витоків Реформації, але згодом змінив чернечу рясу на світське плаття та одружився на колишній черниці, яка народила йому шістьох дітей.

Відповіді: 1 в; 2 г; 3 а; 4 а; 5 а; 6 г; 7 в, б, а; 8 а, в, г; 9 а — 2, б — 4, в — 1; 10 а, б, в; 11 Індійці; 12 Мартін.

Варіант 4

І. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте ім’я штатгальтера Голландії.

а) Герцог Альба;

б) принц Вільгельм Оранський;

в) принц Моріц Оранський;

г) граф Лестер.

2. Позначте назву держави, яка була перлиною в короні імператора Карла V.

а) Австрія;

б) Іспанія;

в) володіння у Новому Світі;

г) Нідерланди.

3. Позначте ім’я вождя гугенотів у Франції, що став королем та якому належать слова: «Париж вартий меси».

а) Генріх III;

б) Генріх IV;

в) Людовік ХІ;

г) Людовік XIII.

4. Позначте назву документа, яким було покладено край релігійним війнам у Франції.

а) Утрехтська унія;

б) Тордесильясський договір;

в) Нантський едикт;

г) Акт про влаштування.

5. Позначте поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

____ — національне віросповідання в Англії, що прийшло на зміну католицтву під час Реформації. Главою національної церкви вважався король.

а) Лютеранство;

б) кальвінізм;

в) англіканство;

г) уніатство.

6. Позначте династію, яка посідала шотландський престол у XVI ст.

а) Тюдори;

б) Стюарти;

в) Гізи;

г) Валуа.

II. Установіть хронологічну послідовність.

7. Установіть хронологічну послідовність подій.

а) Початок Тридцятилітньої війни (1618);

б) Варфоломіївська ніч (1572);

в) повстання Роберта Кета (1549).

III. Установіть відповідність.

8. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

а) Герцог Альба

1) англійський король, який проголосив себе главою англіканської церкви

б) Гаспар де Коліньї

2) іспанський намісник у Нідерландах

в) Філіпп II

3) глава табору гугенотів у Франції, який загинув у Варфоломіївську ніч

г) Генріх VIII

4) іспанський король, що збирав великі податки з Нідерландів

9. Встановіть відповідність між термінами та поняттями.

а) Фанатизм

1) влада чиновництва

б) Бюрократія

2) дрібне дворянство в Англії

в) Інтервенція

3) пристрасна відданість своїм віруванням, поєднана з нетерпимістю до інших переконань

г) Джентрі

4) збройне втручання

5) великий землевласник в Англії

IV. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильні варіанти відповіді)

10. Позначте назви англійських портів.

а) Ліверпуль;

б) Лондон;

в) Ньюкасл;

г) Бристоль.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

11. Запишіть ім’я чеського дворянина, який змінив протестантську віру на католицьку Брав участь у Тридцятилітній війні. Запропонував план створення великого найманого війська.

12. Запишіть назву явища, яке мало місце з кінця XV ст. в Англії.

«Ваші вівці, зазвичай такі покірні, задоволені малим, тепер стали такими ненажерливими і неприборканими, що поїдають навіть людей. Саме в усіх тих частинах королівства, де здобувається більш тонка шерсть, знатні люди не задовольняються щорічними доходами, які зазвичай надходили від маєтків та їхніх предків. У своїх маєтках вони не залишають нічого для ріллі, відводять все під пасовища, зносять будинки, руйнують міста...»

Відповіді: 1 б; 2 г; 3 б; 4 в; 5 в; 6 б; 7 в, б, а; 8 а — 2, б — 3, в — 4, г — 1. 9 а — 3, б — 1, в — 4, г — 2; 10 а, б, г; 11 Альбрехт; 12 Обгороджування.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

Оцінювання знань учнів відбувається шляхом захисту учнівських дослідницьких проектів.

Теми проектних досліджень

Теми проектів

Елементи презентації

Доколумбова Америка: інки, майя, ацтеки

Намалювати представників населення індіанських народів.

Виготовити макети зброї індіанців.

Підготувати повідомлення про овочі, фрукти та тварин, що потрапили до Європи після відкриття Америки

Культура індіанців

Виготовити (намалювати) макети храмів та споруд індіанців.

Підготувати слайд-шоу «Храми інків, ацтеків, майя»

Європейці у пошуках нових земель

Підготувати слайд-шоу «Видатні мандрівники Нового часу».

Виготовити (намалювати) макет каравели.

Нанести на карту маршрути мандрівок Колумба, Магеллана, Васко да Гамп

Конкістадори

Нанести на карту території колоній Іспанії та Португалії в Латинській Америці.

Підготувати презентацію «Конкістадори — завойовники Америки»

Література

 • 1. Май К. Винниту — вождь апачей. — М., 1991.
 • 2. Мартелл X. М. Эпоха открытий. — М., 1994.
 • 3. Митчелл М. Эль Кано. Первый кругосветный мореплаватель. — М., 1968.
 • 4. Морли Ж. Как бы ты жил среди ацтеков. — М., 1995.
 • 5. Купер Ф. Зверобой, или Первая тропа войны. (Будь-яке видання)
 • 6. Купер Ф. Последний из могикан, или Повествование о 1757 г. (Будь-яке видання)
 • 7. Купер Ф. Следопыт, или На берегах Онтарио. (Будь-яке видання)
 • 8. Николенко И. А. Вайна, Божественный инка. — М., 1988.
 • 9. Свет Я. Последний инка. — М., 1964.

Відеофільми

 • 1. «Пирамиды Солнца».
 • 2. «Мифы об Эльдорадо».
 • 3. «Забытые города майя».

Інформаційно-комунікаційні технології. Адреси Інтернет-сайтів

 • 1. http://ru.wikipedia.org/wiki — Великі географічні відкриття. — Википедия — свободная энциклопедия.
 • 2. http://renesans.narod.ru/kolumb.htm — Великі географічні відкриття; інформація про мандрівників.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.