Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 8 КЛАС (35 ГОДИН)

№ уроку Дата

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Орієнтовні навчальні цілі відповідно до предметних компетенцій

1

Вступ

Новий час, періодизація, цивілізація, стани, держава, політика, карта світу

кінець XV — початок XX ст. — Новий час;

кінець XV—XVIII ст. — ранній Новий час;

XIX — початок XX ст. — пізній Новий час

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті головні європейські держави.

Аналізувати положення різних станів. Порівнювати ознаки аграрного та індустріального суспільств.

Визначати становище католицької церкви в Європі.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни й поняття

Тема 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

2

Відкриття європейців

Великі географічні відкриття, майя, ацтеки, інки, факторія, монополія

12 жовтня 1492 р. — відкриття Америки X. Колумбом,

1498 р. — відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою,

1519-1522 рр. — перше навколосвітнє плавання Фернандо Магеллана

Христофор Колумб,

Васко да Гама,

Фернандо Магеллан

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті основні європейські держави й народи, основні географічні відкриття та напрямки подорожей європейців, нові торговельні шляхи, доколумбові цивілізації Америки.

Порівнювати картину світу, життя людей, технічні прилади Середньовіччя та раннього Нового часу; життя людей раннього Нового часу та народів доколумбової Америки

Аналізувати причини й наслідки Великих географічних відкриттів.

Розповідати, використовуючи джерела про подорожі X. Колумба, В. да Гами, Ф. Магеллана.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

3

Завоювання Нового Світу

Революція цін, синтез, колонія, Конкіста, конкістадори Латинська Америка

1494 р. — Тордесильясський договір

Е. Кортес,

Б. Діаш,

Ф. Піссаро,

А. Веспуччі

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті колоніальні володіння Іспанії та Португалії.

Називати причини й наслідки колоніальних воєн.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

Тема 2. ЛЮДИНА РАННЬОЇ НОВОЇ ДОБИ

4

Матеріальний світ і суспільство

Біржа, акції, капітал, мануфактура, нове дворянство, фермери, абсолютизм, буржуазні, наймані робітники, меркантилізм

Порівнювати соціальну роль різних верств населення.

Характеризувати розвиток нового способу господарювання.

Наводити приклади руйнування середньовічного укладу, нових ознак матеріального світу, нових цінностей західноєвропейців

Висловлювати судження щодо характеру й значення Великих географічних відкриттів, змін у соціально-економічному житті та політичних структурах.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

5

Повсякденне життя Західної Європи

Визначати особливості міського й сільського життя жителів Західної Європи. Порівнювати повсякденне життя жителів міста й села.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

Тема 3. РЕФОРМАЦІЯ Й КОНТРРЕФОРМАЦІЯ

6

Реформація

Реформація,

Селянська війна, буржуазна революція, індульгенція

1517 р. — виступ Лютера проти індульгенцій;

1524-1525 рр. — Селянська війна в Німеччині

Мартін Лютер,

Томас Мюнцер,

Карл V

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Наводити приклади наростання кризових явищ у католицькій церкві.

Порівнювати діяльність М. Лютера й Т. Мюнцера, виражати ставлення до їхньої діяльності; цілі різних верств населення — учасників реформаційного руху. Висловлювати судження щодо причин, характеру та значення Реформації. Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

7

Поширення Реформації, Контрреформація

Лютеранство, кальвінізм, англіканська церква, Контрреформація, Орден єзуїтів, протестантизм, рейхстаг, пресвітер

1534 р. — створення Ордену єзуїтів

Жан Кальвін,

Генріх VIII,

Ігнатій

Лойола

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті територію поширення протестантських церков.

Називати характерні ознаки реформаційних вчень, Контрреформації. Характеризувати протестантську церкву. Порівнювати реформаційні вчення та діяльність їх засновників.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

Тема 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

8

Франція

Буржуазія, Реформація, громадянська війна, Варфоломіївська ніч, сеньйор, секуляризація, Генеральні штати

1562 р. — початок громадянських війн;

1572 р. — Варфоломіївська ніч;

1594-1610 рр. — роки правління Генріха IV Бурбона

Людовік ХІ,

Франциск,

Карл IX,

Генріх IV,

Рішельє

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Описувати двір абсолютного монарха. Порівнювати монархію Франції та Англії; правління Генріха IV та Рішельє, особливості їхньої внутрішньої та зовнішньої політики.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

9

Іспанія

Автодафе

1516-1555 рр. правління Карла I (V);

1519 р. — проголошення Карла І Карлом V — імператором Священної Римської імперії;

1555-1598 рр. - правління Філіппа II

Карл I (V);

Філіпп II

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті іспанські колоніальні володіння

Описувати двір іспанського монарха. Порівнювати абсолютні монархії Франції та Іспанії; правління Карла I (V) та Філіппа II, особливості їхньої внутрішньої та зовнішньої політики.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

10

Нідерланди

Інквізиція, буржуазна революція, Утрехтська унія

1566 р. — «іконоборче повстання» — початок Нідерландської революції;

1609 р. — перемога Нідерландської революції

Карл,

Філіпп II,

герцог Альба,

Вільгельм Оранський

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті перебіг національно-визвольної війни в Нідерландах. Наводити приклади національно-визвольного характеру війни в Нідерландах. Висловлювати судження щодо причин, характеру та значення національно-визвольної війни в Нідерландах. Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

11

Англія

Лорд-паупер, «Криваве законодавство», огороджування, мануфактура, нове дворянство, англіканська церква, «39 статей», ієрархія, єпископ, пуританство, «Непереможна армада»

1549 р. — повстання Роберта Кета;

1534 р. — «королівська реформація»

1571 р. — прийняття «39 статей» — основа англіканської церкви; 1558-1603 рр. — правління Єлизавети І Тюдор;

1588 р. — розгром «Непереможної армади»

Генріх VII,

Генріх VIII,

Едуард VI,

Єлизавета І,

Роберт Кет,

Марія Тюдор,

Марія Стюарт,

Ф. Дрейк

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Порівнювати монархію Франції та Англії. Називати характерні ознаки англіканської церкви.

Пояснювати вплив огороджування на подальший економічний розвиток Англії

Характеризувати зовнішню політику Англії.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

12

Міжнародні відносини

Тридцятилітня війна, суверенітет, ліга, Вестфальський мир

1618-1648 рр. - Тридцятилітня війна;

1648 р. — Вестфальский мир

Династія Габсбургів,

Валленштейн,

Густав-Адольф

Показувати на карті основні західноєвропейські держави, перебіг Тридцятилітньої війни.

Порівнювати зміни у військової справі Валленштейна та Густава-Адольфа. Висловлювати судження щодо причин, характеру та значення Тридцятилітньої війни

Узагальнення знань

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Порівнювати кордони основних західноєвропейських країн.

Узагальнювати інформацію з писемних джерел.

Визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх. Порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки

13

Класифікувати та застосовувати поняття й терміни

14

Тематичне оцінювання

Тема 5. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

15

Мистецтво Високого Відродження в Італії. Північне Відродження

Реалізм, експеримент, Відродження, алегорія, диспут, ідеал, емпіризм, гуманізм, натурфілософія, пейзаж, натюрморт, сюжет, жанр

1452-1519 рр. — роки життя Леонардо да Вінчі;

1475-1564 рр. — роки життя Мікеланджело Буонарроті;

1477-1576 рр. — роки життя Тиціана;

1483-1520 рр. — роки життя Рафаеля Санті;

1471-1528 рр. — роки життя Альбрехта Дюрера;

1577-1640 рр. — роки життя Рубенса;

1599-1660 рр. — роки життя Веласкеса;

1606-1669 рр. — роки життя Рембрандта

Леонардо да Вінчі,

Рафаель Санті,

Мікеланджело Буонарроті,

Пітер Пауль Рубенс,

Рембрандт,

Альбрехт Дюрер,

Веласкес, Тиціан

Називати час епохи Відродження, імена видатних митців та їхні найвідоміші творіння; характерні ознаки мистецтва епохи Відродження, натурфілософії. Показувати на карті найвизначніші культурні центри.

Описувати найвизначніші пам’ятки культури. Порівнювати мистецтво Відродження та Середньовіччя, італійське та північне Відродження.

Наводити приклади високого рівня розвитку мистецтва.

Висловлювати судження щодо відображення у творчості митців, формування цінностей Нової доби.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

16

Освіта і наука. Література і театр. Мистецтво бароко

Трагедія, комедія, драма, логарифм, риторика, фреска, мініатюра, бароко

1473-1543 рр. — роки життя Миколи Коперніка;

1478-1535 рр. — роки життя Томаса Мора;

1494-1553 рр. — роки життя Франсуа Рабле;

1564-1616 рр. — роки життя Вільяма Шекспіра;

1547-1616 рр. — роки життя Мігеля де Сервантеса;

1548-1600 рр. — роки життя Джордано Бруно;

1564-1642 рр. — роки життя Галілео Галілея

М. Копернік,

Франсуа Рабле,

В. Шекспір,

Мігель де Сервантес,

Джордано Бруно,

Галілео Галілей,

Томас Мор

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті найвизначніші освітні центри.

Визначати умови розвитку культури. Характеризувати найвизначніші пам’ятки літератури. Порівнювати літературу епохи Середньовіччя та Відродження.

Наводити приклади високого рівня розвитку науки.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

Тема 6. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА І МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО

17

Річ Посполита

Фільварок, магнат, шляхта, сейм, унія, уніати, експансія, Річ Посполита, Контрреформація

1569 р. — утворення Речі Посполитої;

1596 р. — Берестейська церковна унія

Сигізмунд II;

Август;

Стефан Баторій

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті територію Речі Посполитої

Порівнювати релігійне життя в західноєвропейських країнах і в Речі Посполитій. Називати особливості державного устрою Речі Посполитої.

Описувати становище українських земель у складі Речі Посполитої.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

18

Московська держава за Івана IV

Опричнина,

Лівонська війна, дворянство, бояри, вотчина, терор, Церковний собор, прикази, посадські люди

1565-1572 рр. — опричнина;

1558-1583 рр. — Лівонська війна

Іван IV,

Єрмак Тимофійович

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті завоювання Івана IV. Характеризувати особливості правління та реформ Івана IV; державну владу за Івана IV; становлення династії Романових; основні стани суспільства; напрями зовнішньої політики; досягнення культури; російсько-українські відносини. Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

19

Московська держава в XVII ст.

«Смутні часи», «семибоярщина», інтервенція, Земський собор, церковний розкол, патріарх

1606 р. — повстання під керівництвом І. Болотнікова;

1612 р. — розгром іноземної інтервенції;

1613 р. — початок правління династії Романових

1645-1676 рр. — царювання Олексія Михайловича Романова

1649 р. — остаточне закріпачення селян у Росії;

1670-1671 рр. — повстання під проводом С. Разіна

Іван Болотніков,

Борис Годунов,

Лжедмитрій,

Василій Шуйський,

Кузьма Мінін,

Дмитро Пожарський,

Михайло Романов,

Олексій Михайлович,

Степан Разін

20

Узагальнення знань

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Порівнювати кордони основних західноєвропейських країн.

Узагальнювати інформацію з писемних джерел.

Визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх. Порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки.

Порівнювати пам’ятки культури та описувати їх.

Класифікувати та застосовувати поняття й терміни

21

Тематичне оцінювання

Тема 7. КРИЗА СТАРОГО ПОРЯДКУ. ПОЧАТОК МОДЕРНІЗАЦІЇ

22

Англійська революція.

Громадянська війна

Буржуазна революція, громадянська війна, конституційна монархія, реставрація, протектор,

«Білль про права»

1640-1660 рр. — англійська революція

1645 р. — битва біля Нейзбі, перемога парламенту;

1688 р. — державний переворот, повалення династії Стюартів;

1689 р. — ухвалення «Білля про права» — початок конституційної монархії в Англії

Яків І,

Карл І,

О. Кромвель,

Яків II,

Вільгельм Оранський

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Аналізувати особливості економічного розвитку Англії.

Порівнювати діяльність Карла І, Карла II та Якова II.

Висловлювати судження щодо причин, характеру та значення Англійської революції.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

23

Промисловий переворот в Англії

Промислова революція, огороджування, конкуренція

1643-1727 рр. — роки життя І. Ньютона;

1784 р. — винайдення Дж. Уаттом парової машини;

1723-1790 рр. — роки життя А. Сміта

Ісаак Ньютон,

Дж. Уатт,

Дж. Харгрівс,

Р. Фултон,

Дж. Стефенсон,

Адам Сміт

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Називати передумови промислової революції в Англії.

Описувати технічні винаходи XVIII ст. Характеризувати наслідки промислової революції в Англії.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

24

Франція

Абсолютизм, анархія, едикт

1661—1715 рр. — роки правління Людовіка XIV Бурбона

Людовік XIV,

Жан Батист Кольбер

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Характеризувати абсолютну монархію Франції за короля Людовіка XIV. Описувати двір абсолютного монарха.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

Тема 8. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

25

Просвітництво й абсолютизм

Просвітництво, енциклопедисти, технічний прогрес

Називати: хронологічні рамки Просвітництва; найвидатніших представників епохи; характерні ознаки Просвітництва. Описувати пам’ятки епохи Просвітництва.

Порівнювати погляди представників Просвітництва.

Наводити приклади технічного прогресу, нових цінностей у житті суспільства. Висловлювати судження щодо значення доби Просвітництва в історії людства

26

Австрія і Пруссія, культура

Абсолютизм, юнкер, курфюрст, Просвітництво, багатонаціональна держава, Контрреформація, канцлер

1701 р. — проголошення королівства Пруссія;

1756—1791 рр. — роки життя Моцарта

Фрідріх II,

Марія-Терезія,

Йосиф II

Встановлювати хронологічну послідовність подій

РОСІЯ

27

Росія наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Мануфактура, стрілецьке військо, самодержавство, Північна війна, Ніштадтський мир, імперія

1672—1725 рр. — роки життя Петра І

1700-1721 рр. — Північна війна;

1703 р. — заснування Санкт-Петербурга;

1709 р. — розгром шведів під Полтавою;

1721 р. — прийняття Петром І титулу імператора

Петро І,

Карл ХІІ,

Август II,

Мазепа,

О. Меншиков,

Д. Голіцин,

Єлизавета Петрівна

Встановлювати хронологічну послідовність подій

Показувати на карті територіальні зміни Російської імперії в XVIII ст. Характеризувати результати зовнішньої політики Петра І та Катерини II, реформи Петра І.

Аналізувати внутрішню та зовнішню політику Петра І та Катерини II.

Описувати повсякденне життя в Росії XVIII ст. Порівнювати політику Петра І та Катерини II. Наводити приклади активної зовнішньої політики, «освіченого» правління.

Висловлювати судження щодо мети й засобів реалізації внутрішньої та зовнішньої політики Росії.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

28

Епоха Катерини II

Сенат, Семирічна війна, розподіли Польщі

1756-1763 рр. — Семирічна війна; 1755 р. — заснування Московського університету;

1773-1775 рр. — селянська війна під проводом Омеляна Пугачова

Омелян Пугачов,

Катерина II

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

29

Створення США

Колонія, метрополія, «Бостонська бійня», «Континентальний конгрес, Декларація незалежності, Версальський мир

1607 р. — перше постійне поселення англійців в Америці;

1770 р. — «Бостонська бійня»

1774 р. — І Континентальний конгрес;

1775-1783 рр. — війна за незалежність США;

4 липня 1776 р. — прийняття Декларації незалежності США

Джордж Вашингтон,

Бенджамін Франклін,

Томас Джефферсон

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті англійські колонії в Північній Америці, перебіг подій війни за незалежність.

Описувати становище англійських колоній у Північній Америці, найяскравіші події війни за незалежність. Порівнювати економічний розвиток метрополії та колоній у Північній Америці. Висловлювати судження щодо причин, характеру й наслідків війни за незалежність.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

30

Конституція США

Конфедерація, федерація, республіка, Конгрес, Сенат, палата представників, конституція принцип розподілу влади, «Білль про права»

1787 р. — прийняття Конституції США;

1789 р. — затвердження (ратифікація) «Білля про права»

Даніел Шейс,

Джеймс Медісон,

Джордж Вашингтон,

Томас Джефферсон

Порівнювати державний устрій США й Англії.

Аналізувати «Білль про права». Називати характерні риси «Декларації незалежності» та Конституції США. Наводити приклади особливостей демократичного влаштую США.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

31

Тематичне оцінювання

Тема 9. СХІДНИЙ СВІТ

32

Османська імперія.

Османська імперія, султан, яничари, гайдуки

1520-1566 рр. — роки життя Сулеймана І;

1683 р. — розгром турків під Віднем

Сулейман I

Показувати на карті території Османської імперії.

Називати особливості розвитку Османської імперії.

Характеризувати завойовницьку політику Османської імперії.

Аналізувати особливості політики Сулеймана І.

Розкривати відносини турків та запорозьких козаків.

Наводити приклади розвитку культури Османської імперії.

Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

33

Китай. Індія

Деспотія, маньчжури; держава Великих Моголів, емір, раджа, Делійський султанат, «Рамаяна»

1639—1644 рр. — Селянська війна в Китаї;

1644-1911 рр. — панування маньчжурської династії Цін;

1556-1605 рр. — роки правління Акбара;

1630-1652 рр. — зведення мавзолею Тадж-Махал

Мін,

Цін,

Тимур,

Бабур,

Акбар

Встановлювати хронологічну послідовність подій.

Показувати на карті території Китаю, Індії.

Порівнювати розвиток Китаю за часів династії Мін та Цін.

Характеризувати особливості розвитку держави Великих Моголів.

Пояснювати наслідки проникнення європейців до Індії.

Наводити приклади високого рівня розвитку культури Китаю та Індії. Застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття

34

Тематичне оцінювання

Описувати пам’ятки культури. Порівнювати європейську та східні цивілізації. Наводити приклади високого рівня розвитку культури, впливу європейців на країни Сходу, впливу культури країн Сходу на європейську культуру. Висловлювати судження щодо особливостей Східного світу

35

Резервна година

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст