Усі уроки «Історія України». 7 клас

УРОК 32

ТЕМА. КУЛЬТУРНЕ Й ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV ст.

ВАРІАНТ 1

Мета: визначити історичні умови і стан розвитку культури, значення мови, яка поряд з релігією залишається духовною опорою нації; на конкретних прикладах навчального матеріалу охарактеризувати основні досягнення в галузі освіти, книгодрукування, архітектури, показати, що культура України була проміжним етапом між культурою Київської держави і культурою національного пробудження XVII ст.; розвивати вміння аргументувати власну думку, комунікативні навички, стимулювати творчу активність; виховувати естетичні смаки учнів, повагу до культурних надбань українського народу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: карта.

Епіграф:

Культура не існує сама по собі, її плекає та творить народ.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

1) Які найважливіші події та явища відбулися в житті українського народу в XIV—XV ст.?

2) Що ви розумієте під словом «культура»?

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Проблемне завдання

Довести, що українська культура середньовіччя зазнала духовного впливу Сходу та Заходу.

III. Інтерактивна вправа

Учитель. Культура народу тісно пов'язана з його життям. Тому, перш ніж вивчати культуру, необхідно знати умови її розвитку. Вони були складними.

Метод «Навчаючись — учусь»

Учням роздаються картки: кожна картка містить по одному положенню питання «Умови розвитку української культури в II половині XIV—XV ст.».

1-а картка. Установлення литовського і польського володарювання на українських землях.

2-а картка. Спустошливі набіги татар.

3-я картка. Початок поширення на українські землі католицизму та латиномовної культури внаслідок підпорядкування Польщею Галичини.

4-а картка. Утрата українським православ'ям зовнішньої підтримки внаслідок падіння Візантійської імперії.

5-а картка. Проникнення в Україну через Польщу ідей Відродження.

6-а картка. Переселення на українські землі іноземців, які привносили власні культурні традиції.

Учні знайомляться з інформацією, ставлять питання вчителеві, якщо щось незрозуміло. Потім обмінюються інформацією з однокласниками. Після обміну розповідають, про що вони дізналися.

Самостійна робота

З метою набуття навичок співпраці та спілкування учні працюють з текстом підручника в малих групах.

Завдання 1

1) Яке місце в українській культурі XIV—XV ст. посідали проблеми української мови?

2) Чим пояснити її поширення за часів Литовсько-Руської держави?

Завдання 2

1) Як характеризувався стан освіти в українських землях?

2) У чому полягало значення діяльності Юрія Дрогобича?

Завдання 3

1) Де і коли було видано першу українську друковану книгу?

2) Назвіть пам'ятки українського літописання XIV—XV ст.

Завдання 4

1) Назвіть архітектурні пам'ятки.

2) Назвіть характерні ознаки архітектури цього часу.

3) Який жанр переважав в українському живописі?

Завдання 5

У чому полягали особливості становища православної церкви на українських землях?

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами, роблять висновки.

IV. Підсумок уроку

Розв'язання проблемного завдання, поставленого на початку уроку, здійснюється методом «Прес».

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготуватися до уроку-узагальнення.

ВАРІАНТ 2

Лабораторно-практична робота за темою «Релігійна політика Казимира III у Галичині»

Мета: дати учням уявлення про релігійну політику польського короля щодо православної церкви; розвивати вміння аналізувати писемні джерела, зіставляти інформацію щодо проблеми, яка вивчається.

Хід роботи

Згідно з попередніми описами.

Джерела

З листа Папи Бенедикта XII краківському римо-католицькому єпископові (1341)

«З поданого до нас прохання цього короля [Казимира III, 1341 р.] ми недавно довідались, що, коли схизматський народ русинів за допомогою отрути вбив Болеслава, князя Русі, сина віруючих батьків і двоюрідного родича згаданого короля, а також деяких інших християн, які були слухняними цьому князеві за його життя, тоді король, вражений цим злочином і прагнучи помститися за кривду християнської віри, напав своїм військом на Руську землю, щоб завоювати цей народ, який і йому самому завдав багато шкоди...

Виконуючи його доручення, король уклав договір з цим старостою, який засвідчив присягою, що збереже за старостою і народом всі їх обряди, права і звичаї. Проте король висловлює сумнів, чи діятиме він цим самим згідно з волею Бога. Тому він просив, щоб ми ласкаво звільнили його від цієї присяги. Дбаючи про спасіння душі згаданого короля і маючи до тебе особливе довір'я в Бозі, ми доручаємо апостольською грамотою, щоб ти нашою владою звільнив короля від присяги дотримуватися хибного договору, призначивши йому відповідну спасенну покуту»*.

* Лях Р. Д., Темірова Н. Р. Історія України. З найдавніших часів до середини XIV ст. Підручник для 7 кл. — К., 1998. — С. 266.

З листа польського короля Казимира III константинопольському патріархові (1370 р.)

«Вся земля тепер гине без Закону, бо пропадає Закон. Від віків Галич відомий по всіх краях яко митрополія і митрополичий стіл з віку віків. Першим митрополитом за благословенням Вашим був Нифонт, другим митрополитом Петро, третім митрополитом Гавриїл, четвертим митрополитом Теодор; всі вони були на Галицькім столі. Князі руські були нашими свояками, але ці руські князі погинули, і земля стала порожньою, і потім здобув Руську землю я, король Лехії Казимир. І тепер, Святий Отче, патріарх Вселенського собору, просимо собі від тебе архієреєм того, кого з ласки Божої... з нашими князями й боярами собі вибрали... А як на це не буде ласки Божої і Вашого благословення, то потім не жалуйте на нас: прийдеться хрестити русинів на латинську віру, як не буде на Русі митрополита, бо земля не може бути без Закону»*.

Завдання

Рівень А

Ознайомтеся з документами, зверніть увагу на роки їх написання. Пригадайте історичні умови, за яких вони були написані. Дайте узагальнену характеристику політики Польщі щодо православних русичів.

Рівень Б

Дайте відповіді на запитання:

1. Чим католицька церква обумовлює втручання польського короля у справи Галичини?

2. В чому ви вбачаєте справжню мету польського втручання?

3. Які цілі переслідував Казимир III, укладаючи угоду з Дмитром Детьком?

4. Чому відмовився від неї?

5. Яка позиція Папи Римського щодо цього питання?

6. Чим вона обумовлена?

7. Чи був лист Казимира III константинопольському патріарху аналогічним кроком?

Рівень В

Як ви вважаєте, в чому полягає сутність звернення короля Польщі до константинопольського патріарха? Чому король польський піклується про православ'я на землях, йому підпорядкованих?

* Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів]. — К., 1997. — С, 82.