Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 13

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»

Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.

Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок

1-й варіант

Клас розподіляється на групи, кожна з яких працює з однією з груп прав чи обов’язків людини, моделює 1-2 ситуації, презентує їх. Інші групи мають їх проаналізувати.

2-й варіант

Тестові завдання

1. Укажіть підстави для набуття громадянства України:

A) за територіальним походженням;*

Б) за соціальним статусом;

B) внаслідок визнання батьківства;*

Г) внаслідок отримання спадщини.

2. Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її згодою:

A) від 6 до 18 років;

Б) від 10 до 18 років;

B) від 14 до 18 років;*

Г) від 15 до 18 років.

3. Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»:

A) 8 жовтня 1991 р.;

Б) 16 квітня 1997 р.;

B) 18 січня 2001 р;*

Г) 1 вересня 2005 р.

4. Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загальної Декларації прав людини :

A) 10 грудня 1948 р.;*

Б) 4 листопада 1950 р.;

B) 20 листопада 1989 р.;

Г) 28 червня 1996 р.

5. Які види конституційних прав та свобод вам відомі?

A) Особисті;*

Б) економічні;*

B) сімейні;

Г) колективні.

6. Серед об’єднань громадян розрізняють:

A) громадські організації;*

Б) громадянські організації;

B) національні меншини;

Г) політичні партії.*

7. Законодавство України дозволяє діяльність:

A) будь-яких об’єднань громадян;

Б) тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);*

B) тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету боротьбу за владу;

Г) крім об’єднань, створених за професійною ознакою.

8. Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»:

A) середня загальноосвітня школа;*

Б) школа психологічного розвантаження;

B) школа соціальної реабілітації;*

Г) автошкола.

9. Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.

Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення:

А) вибори;

Б) референдум;*

В) ратифікація;

Г) легалізація.

10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи місцевого самоврядування в Україні:

A) територіальна громада;*

Б) сільська, селищна, міська рада;*

B) районна державна адміністрація;

Г) сільський, селищний, міський голова.*

11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:

A) місцеві вибори;

Б) збори політичної партії;

B) сесії сільських, селищних, міських рад;

Г) місцеві референдуми.*

12. Структура освіти України включає:

A) дошкільну освіту;*

Б) приватну освіту;

B) вищу освіту;*

Г) домашню освіту.

III. Домашнє завдання

Створити творчі групи і підготуватися до захисту проектів за темами:

1. Ти і цивільно-правові відносини:

 • а) право власності;
 • б) цивільно правові договори;
 • в) захист майнових та особистих немайнових прав;
 • г) права споживачів;
 • д) як успадкувати майно.

2. Закони в житті твоєї сім’ї:

 • а) сім’я та шлюб;
 • б) особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;
 • в) захист прав дитини в сім’ї.

3. Твої права у трудових відносинах:

 • а) реалізація права на працю;
 • б) трудовий договір;
 • в) особливості праці неповнолітніх.