Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

УРОК 11

Тема. Право на освіту в Україні

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на освіту в Україні, навчальні заклади, в яких можна здобути середню освіту і про їх відмінності, розповісти про учасників навчально-виховного процесу та їхні права та обов’язки; формувати вміння: пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні; висловлювати судження щодо його важливості для людини; наводити приклади навчальних закладів, в яких можна здобути середню освіту; розповідати про їх відмінності; називати учасників навчально-виховного процесу; описувати, використовуючи положення нормативних актів, їх окремі права та обов’язки; моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками учасників навчально-виховного процесу.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.

Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань учнів

Учні наводять підготовлені вдома приклади, що ілюструють реалізацію або невиконання прав та обов’язків, висловлюють власні думки щодо ступеня реалізації права, про яке йдеться.

III. Мотивація навчальної діяльності

Дати визначення понять: «закон», «право», «правопорушення», «права людини», «громадянство», «конституція», «галузь права», «правовідносини», «омбудсмен», «правомірна поведінка», «юридична відповідальність», «мораль».

IV. Вивчення нового матеріалу

Постановка проблеми

Учитель. Був собі хлопець. Його дуже любили батьки. Так любили, що ні в чому не могли відмовити. І коли, навчившись у першому класі читати, писати й рахувати, він сказав батькам: «Я більше не хочу ходити до школи і взагалі вчитись», — ті не змогли йому заперечити. Хлопець залишився вдома. Минали роки. Хлопець виріс, став дорослим, але все ще сидів вдома або гуляв із друзями. Та от настав час, коли його старенькі батьки померли.

Завдання

  • Складіть розповідь про подальше життя цього хлопця.

Евристична бесіда

1. Для чого потрібна освіта?

2. Який рівень освіти потрібен сучасній людині?

3. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків у навчальному процесі?

Учитель. Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Мета освіти — всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня; забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. «Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами», — так записано в Законі України «Про освіту».

Утвердження й забезпечення права людини на освіту в будь-якій країні є одним з найважливіших обов’язків держави. Це зумовлено тим, що освіта в сучасному глобалізованому й інформатизованому світі дедалі більше стає вирішальним чинником суспільного прогресу та національної безпеки, важливою складовою повного розвитку людської особистості, збільшення поваги до прав і свобод людини. Сьогодні цілком очевидно, що без належної освіти людина не зможе забезпечити собі відповідних умов життя і реалізуватись як особистість, а також усвідомити й захистити свої права. Високий рівень освіти населення є важливим чинником, що позитивно впливає на створення сприятливих умов для повної реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Робота з правовими джерелами

1. Учні знайомляться зі змістом ст. 53 Конституції України і відповідають на такі запитання:

  • У чому полягає право на освіту?
  • Що означає доступність освіти за законом і як вона забезпечена в Україні?
  • Що означає безперервність та різноманітність освіти?
  • Що означає вибір форми навчання?

2. Учні опрацьовують Закон України «Про загальну середню освіту» і мають дати відповідь на запитання:

  • В яких ще школах можна здобути середню освіту?

Робота в групах

Клас розподіляється на 5 груп.

  • 1-а група — експерти. Опрацьовують витяг із тексту Закону України «Про освіту» з переліком прав та обов’язків учнів, дають юридичну оцінку ситуаціям, які запропонують представники інших груп.
  • 2-3 групи. Моделюють та демонструють по 1-2 ситуації, що ілюструють взаємовідносини учнів з учителями, адміністрацією, між собою.
  • 4-5 групи. Моделюють та демонструють по 1-2 ситуації, пов’язані із взаємовідносинами батьків з вчителями, адміністрацією школи, дітьми стосовно проблем навчання дітей.

Якщо дітям складно зорієнтуватися, вчитель може запропонувати тему ситуації, наприклад бажання батьків перевести свою дитину на навчання екстерном або бажання не дуже здібного учня взяти участь в олімпіаді тощо.

Створення сенкану до слова «Освіта».

Обов’язкова та бажана.

Навчає, розвиває, виховує.

Навчання — світ, а не навчання — тьма.

Майбутнє...

IV. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Чому освіті приділяється так багато уваги, навіть є окремі закони та статті Конституції?

2. Як ви зрозуміли поняття «доступність освіти»?

3. Чому сьогодні освіта відіграє важливу роль у житті людини? Як освіта впливатиме на майбутнє кожного з вас?

V. Домашнє завдання

1. Підготувати твір-роздум «Які права мені насправді потрібні в школі».

2. Підготувати листівку-заклик: «Краще навчатися в школі, ніж...» (палити на дворі із друзями, бешкетувати на вулиці, грати в комп’ютерному клубі тощо).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.