Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 6. Напередодні Першої світової війни

Мета: сформувати в учнів уявлення про світ напередодні Першої світової війни; створити умови для розуміння учнями причин створення військово-політичних блоків; проаналізувати роль процесів мілітаризації на життя держав; навчити учнів визначати особливості шовіністичної пропаганди; розглянути процес гонки озброєнь; охарактеризувати витоки та природу міжнародних криз і конфліктів на початку XX ст.; навчити учнів порівнювати економічне та політичне становище держав напередодні Першої світової війни та висловлювати свою думку щодо ролі пропаганди в житті тогочасного суспільства.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: Троїстий союз, Четверний союз, блок Центральних держав, англо-бурська війна, Дарданелли, шовінізм, мілітаризм.

Історичні постаті: Вільгельм II, Микола II, В. Вільсон, Георг V.

Основні дати та події: 1902, 1907 рр. — продовження угоди між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією, 1904 р. — англо-французька угода, 1907 р. — російсько-англійська угода, 1914 р. — убивство Ж. Жореса.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учитель пропонує двом-трьом учням презентувати результати роботи.

Історичний диктант

Укажіть назви країн, де відбувалися наведені події.

 • 1. Виступи проти диктатора П. Діаса переросли в революцію. (Мексика)
 • 2. Країну називали «латиноамериканською Швейцарією». (Уругвай)
 • 3. Участь у війні із сусідами перетворила країну на напівколонію. (Парагвай)
 • 4. Президент провів демократичні перетворення. (Уругвай)
 • 5. На території країни було побудовано міжокеанський канал. (Панама)

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст.
 • 2. Створення Антанти.
 • 3. Розгортання гонки озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністична пропаганда.

Робота з підручником (за варіантами)

Використовуючи матеріал підручника та допоміжну літературу, схарактеризуйте міжнародні конфлікти початку XX ст. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

Представники варіантів представляють результати роботи, інші учні варіанта доповнюють. Таким чином створюється узагальнена таблиця (див. с. 18).

Робота з поняттями

Знайти в матеріалі параграфа визначення понять «мілітаризм», «шовінізм» та «пропаганда».

Учитель у процесі обговорення розповідає про мілітаризацію життя країн напередодні Першої світової війни, яка підкріплювалася шовіністичною пропагандою.

Словничок

Шовінізм (фр. chauvinisme) — форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

Мілітаризм (фр. militarisme, від лат. militaris — військовий) — державна ідеологія, спрямована на виправдання політики всесвітнього нарощування військової могутності держави і, водночас, допустимості використання військової сили при вирішенні міжнародних і внутрішніх конфліктів.

Пропаганда (від латин. propaganda — поширення) — поширення певних ідей, поглядів чи ідеології. Найчастіше пропаганда є засобом певної політики. Головними інструментами пропаганди є засоби масової інформації та комунікації.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Бліцопитування

 • 1. Назвіть рік утворення Троїстого союзу і Антанти.
 • 2. Які держави входили до Троїстого союзу? Антанти?
 • 3. Що таке мілітаризм? шовінізм?
 • 4. Які міжнародні конфлікти відбувалися на початку XX ст.?

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • Напередодні Першої світової війни загострювалося протистояння між двома воєнно-політичними блоками європейських держав — Троїстим союзом і Антантою.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Навести приклади пропаганди початку XX ст. та сучасної пропаганди.

Зразок відповіді

Міжнародні конфлікти XX ст.

Період

Назва конфлікту

Результати

1899—1902 рр.

Англо-бурська війна

Бурські держави Трансвааль та Оранжева стали британськими колоніями

1904—1905 рр.

Російсько-японська війна

Портсмутський мир (1905 р.) — поразка Росії, яка визнавала Корею сферою впливу Японії, поступалася Японії Південним Сахаліном, правом на Ляодунський півострів із містами Порт-Артур і Дальній

1905—1906 рр.

Перша Марокканська криза

Франція попри опір Німеччини за підтримки Великої Британії, Італії та Росії здобула можливість контролювати Марокко

1908—1909 рр.

Боснійська криза

Визнання Росією захоплення Австро-Угорщиною території Боснії та Герцеговини

1911 рр.

Друга Марокканська криза

Продовження суперечок між Францією та Німеччиною

1911—1912 рр.

Італо-турецька війна

Італія захопила Лівію, острови Родос та Додеканес (Південні Споради)

1912—1913 рр.

Перша Балканська війна

Поразка Туреччини — втрата європейських територій, утворення Албанії

1913 р.

Друга Балканська війна

Поразка Болгарії, Сербія і Туреччина отримали більшу частину Македонії та Фракії, Румунія — Південну Добруджу