Український історичний журнал. Вересень-жовтень. 2012

Офіційний сайт журналу: Український історичний журнал - 2012 - Вип. 5

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ

ЛАБОРАТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРАТИВУ

ТРАДИЦІЇ ВЕЛИКИХ ІСТОРИЧНИХ НАРАТИВІВ У СВІТЛІ КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ КІНЦЯ XVIII-ХХ ст.

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ПРО ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ ПРАЗЬКИХ ГРОШІВ ДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ (XIV-XV ст.)

УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА НА ВІЛЕНСЬКИХ ПЕРЕГОВОРАХ МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ ТА РОСІЄЮ ВОСЕНИ 1656 р.

ЗРАДА Й ДОНОС У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І.МАЗЕПИ

ДІЯЛЬНІСТЬ В.ПЕТРОВА В ЕТНОГРАФІЧНІЙ КОМІСІЇ ПРИ ВУАН (1921-1933 рр.)

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ/ПОРУШЕННЯ ПРАВОСЛАВНИМ СВЯШЕНСТВОМ ВІРНОСТІ ПАСТИРСЬКОМУ СЛУЖІННЮ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ (УСРР, 1930-ті рр.)

МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНІ, РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

ЗАРУБІЖНИЙ СВІТ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

МЕНТАЛЬНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЯ ІСТОРИКА: МІЖ РАЦІОНАЛЬНИМ Й УЯВЛЕНИМ

ВІЗАНТІЙСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО 568 р. ДО ТЮРКІВ ЗА ТВОРОМ МЕНАНДРА ПРОТЕКТОРА

ЗАПОРОЗЬКИЙ КОЗАК ТВЕРДОВСЬКИЙ ПРОТИ НАПОЛЕОНА: ВІДОБРАЖЕННЯ ВІРНОПІДДАНИХ НАСТРОЇВ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА В УКРАЇНОМОВНОМУ ПАМФЛЕТІ 1807 Р. З НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВУ ФРАНЦІЇ

ДИСКУСІЇ

ЧИ БУЛИ ГЕРОЇ ЗРАДНИКАМИ, ІСТОРИЗМУ ФОЛЬКЛОРУ (з приводу статті О.І.Галенка «Зрадники-герої або український ідеал потурченця», опублікованої в альманаху «Соціум» (2006 р., вип.6))

УРОКИ ІСТОРІЇ НЕ РОБЛЯТЬ ВИНЯТКУ Й ДЛЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

Полонська-Василенко Н. Спогади

Совісні суди в Україні (остання чверть XVIII - середина ХІХ ст.)

Від Волинської різанини до акції «Вісла»: польсько-український конфлікт 1943-1947 рр.

Архівна спадщина у співпраці Польщі і України

ХРОНІКА

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ «ПІВДЕННА УКРАЇНА: КОЗАЦЬКА ТА ПІСАЯКОЗАЦЬКА ДОБА»

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ СЕМІНАР «ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПРИМУСОВА ПРАЦЯ, РЕПАТРІАЦІЯ, ЕМІГРАЦІЯ»

ЮВІЛЕЇ

ДО 80-РІЧЧЯ М.Ф.КОТЛЯРА

ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М.В.КУГУТЯКА

У ПАМ'ЯТЬ

ШАБУДЬДО ФЕЛІКС МИХАЙЛОВИЧ