Вісник - Випуск 42 - 2010

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

Основні питання генезису мар'янівської культури

Глиняні келихи черняхівської культури з археологічного комплексу біля с. Війтенки I

Про прочанський комплекс в ім'я мученика Климента Римського в окрузі візантійського Херсона

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Муніципальна знать римської Дакії

Полісні магістратури на спартокідівському Боспорі

Роль релігії в житті римлянки епохи Республіки

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Універсальна і кредитна кооперація в системі сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу

Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки ХХ століття)

Земські педагогічні курси для народних учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)

До питання про кооперативні можливості земельної громади в доколгоспному селі УСРР (1922-1930 рр.)

Дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії в Україні

З історії одного симбіозу: організаційні відносини «Спілки» і РСДРП

Православні колегіуми в історико-культурному середовищі України XVIII ст.

Знищення харківських євреїв органами ГФП та СД в роки Другої світової війни

Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х - середина 70-х рр. ХХ ст.)

Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926-1941 рр.)

Російські військові інваліди в слов'янських країнах в 20-х- 30-х рр XX ст.

Про специфіку тлумачення каперства у Ранній новий час

«Сни Віри Павлівни»: суспільні ідеали студентів російських університетів XIX - початку XX ст.

Радянсько-партійні школи та бюджет Наркомосу (1920-1925 рр.)

Дипломатія Леопольда II напередодні Берлінської конференції 1884-1885 рр.

Діяльність російської розвідки в Китаї в 70-80-х рр. ХІХ ст.: проблема оцінки збройних сил Цінської імперії

Політика ВЦРПС по відношенню до профспілкового руху Фінляндії (1944-1959 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

До питання про періодизацію позитивістського історіописання в Україні (1860-ті - 1920-і рр.)

Внесок Мартіна Лютера у створення німецьких духовних пісень

Фонди Синоду як джерело до вивчення історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини XIX ст.

Деякі уточнення та доповнення до біографії М. М. Луніна (до початку його педагогічної та наукової діяльності у Харківскому університеті)

Дослідження сучасної індійської філософії в працях О. Д. Літмана