Науково-методичний журнал - Березень 2013

УРОК НА ТЕМУ «ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Мета уроку: розкрити поняття «юридична відповідальність» і пояснити види юридичної відповідальності; з’ясувати обставини, що виключають юридичну відповідальність; виховувати в учнів розуміння обов’язкової відповідальності.

Тип уроку: комбінований. основні поняття: відповідальність, юридична відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона.

Обладнання: Конституція України; Кримінальний кодекс України; підручник: Гавриш С. Правознавство. 10 клас / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. - К., 2010.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування.

1) Що таке суспільний порядок і якими нормами він визначається?

2) Якими гарантіями забезпечується законність?

3) Що таке правосвідомість?

4) Які ви знаєте види правосвідомості?

5) Що таке правопорушення?

6) Які елементи входять до складу правопорушення?

7) Розкрийте зміст форми вини.

8) Схарактеризуйте види правопорушень.

Тестові завдання.

1. Які з перелічених засобів належать до спеціальних, що гарантують законність?

А економічні

Б політичні

В організаційні

Г ідеологічні

2. Сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у суспільстві і проявляються у суспільній думці, це - ...

А правосвідомість

Б правова культура

В правова ідеологія

Г правова психологія

3. Яке словосполучення не входить до складу правопорушення?

А зміст правопорушення

Б об’єкт правопорушення

В суб’єкт правопорушення

Г суб’єктивна сторона правопорушення

4. Яке правопорушення не відносять до проступків?

А адміністративне

Б кримінальне

В дисциплінарне

Г цивільно-правове

Порівняйте поняття.

1) Правова ідеологія - правова психологія.

2) Умисел - необережність.

3) Злочин - проступок.

III. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне запитання.

Яка мета юридичної відповідальності? Словникова робота. Відповідальність - це обов’язок особи зазнати негативних наслідків за вчинки, які відповідають встановленим суспільством соціальним нормам.

Проміжне закріплення.

1) Назвіть приклади моральної відповідальності.

2) Які ви можете назвати приклади політичної відповідальності?

Поняття юридичної відповідальності

Юридична відповідальність - це застосування до правопорушника примусових заходів, передбачених санкцією юридичної норми, що виражаються у формі позбавлень особистого, організаційного або майнового характеру.

Ознаки юридичної відповідальності

Юридична відповідальність:

1) допускає державний примус;

2) випливає з правопорушення;

3) спричиняє негативні наслідки для правопорушника;

4) має чіткий обсяг і характер;

5) має певну процесуальну форму реалізації.

Запитання.

Як ви вважаєте, яка мета юридичної відповідальності?

Заслухавши відповіді учнів, учитель робить узагальнення.

Мета юридичної відповідальності - охорона існуючого суспільного порядку.

Підстава для юридичної відповідальності - вчинення особою правопорушення.

Суспільно-шкідливе діяння, яке не є правопорушенням, не може тягти за собою юридичної відповідальності.

Підстави та принципи юридичної відповідальності

Робота зі статтями 58, 61, 62 Конституції України.

Завдання. Ознайомтесь із зазначеними статтями Конституції України і визначте, які принципи юридичної відповідальності встановлено Конституцією України.

Опрацювавши це завдання, учні встановлюють такі принципи юридичної відповідальності:

1) Закон не набуває зворотної сили.

2) За одне й те саме правопорушення особа може бути притягнута до відповідальності одного виду лише раз.

3) Юридична відповідальність має індивідуальний характер, тобто кожний відповідає за свої вчинки сам, особисто.

Учитель пропонує учням самостійну роботу над підручником, с.139. Він поділяє клас на дві групи.

Перша група опрацьовує питання «Підстави звільнення від кримінальної відповідальності».

Друга група опрацьовує питання «Підстави звільнення від адміністративної відповідальності».

Обставини, що виключають юридичну відповідальність

Кримінальний кодекс України (ККУ) визначає, які діяння є злочинами. Проте існують діяння які за своїми зовнішніми ознаками подібні до злочинів, хоча не є ними Кримінальний кодекс України (с. 36-43) подає конкретний перелік обставин, що виключають злочинність діянь, і ознак, за якими ці діяння слід відмежовувати від злочинів.

Так, до злочинних діянь не належить необхідна оборона - дії, вчинені з метою захисту прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також захисту суспільних інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди.

Юридична задача. Злодій зламав замки квартири і проник всередину з метою пограбування. Несподівано для нього з’явився господар квартири. Злодій кинувся на господаря з ножем. Господар вибив ніж з руки злодія і, забираючи в нього вкрадені з квартири цінності, завдав нападнику тілесних ушкоджень, стукнувши дипломатом по голові. Злочинець впав і знепритомнів.

Запитання.

1) З наведеного прикладу визначте, що є злочином.

2) Чи господар квартири вчинив злочин?

3) Як трактувати дії господаря квартири?

Проміжне закріплення.

Визначте, які ознаки притаманні необхідній обороні, а які - діям у стані крайньої необхідності.

А дія з метою захисту законних прав та інтересів особи або суспільства

Б дії спрямовані лише проти того, хто скоїв або спробував скоїти злочин

В неможливість відвернути загрозу іншим способом

Г шкода, якої завдано, не перевищує тієї, яку відвернуто

Д дія, до якої вдаються безпосередньо в момент посягання або віддразу після нього

Види юридичної відповідальності

Учитель наголошує, що вчинення злочину або адміністративного правопорушення може тягти за собою водночас як кримінальну, так і цивільно-правову відповідальність.

Завдання. Наведіть з власного досвіду або з матеріалів засобів масової інформації приклади різних видів правопорушень. Які до них застосовувались види юридичної відповідальності? (Це завдання вчитель може запропонувати трьом учням класу заздалегідь, і вони ознайомлять учнів кла.су з підготовленими повідомленнями.)

Проміжне закріплення.

Визначте, які із зазначених дій тягнуть за собою юридичну відповідальність, та зазначте її види.

А пограбовано банк

Б учень не привітався з однокласником

В громадянин у стадії алкогольного сп’яніння вчинив на вулиці бійку

Г токар заводу не з’явився на профспілкові збори

Д робітник запізнився на роботу

Є дев’ятикласник не виконав домашнього завдання

Ж учень не поступився місцем у міському транспорті пенсіонерці

Юридична задача. Безбілетний пасажир відмовився сплатити штраф контролерам. Коли вони запропонували на зупинці безбілетному пасажирові вийти з автобуса, той цього не зробив, але при цьому виштовхнув одного з контролерів із салона, вдаривши його. Міліціонер, який опинився поруч, втрутився у ситуацію і затримав безбілетника.

Запитання.

1) Чи вчинено правопорушення?

2) Ким?

3) Який вид правопорушення вчинено?

4) Який вид відповідальності повинен понести правопорушник?

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

Бесіда.

1) Що таке юридична відповідальність?

2) Які ви знаєте види юридичної відповідальності?

3) Яка мета юридичної відповідальності?

4) Які ви знаєте ще види антисоціальної поведінки людей? У чому полягає їх небезпека?

5) Які обставини виключають юридичну відповідальність?

Тестові завдання.

1. Який вид відповідальності осуджується суспільством за вчинки особи, що не відповідають загальноприйнятим уявленням про добро і зло?

А моральна

Б політична

В економічна

Г кримінальна

2. Який вид відповідальності не належить до юридичної?

А кримінальна

Б дисциплінарна

В конституційна

Г політична

3. Що не є обставиною юридичної відповідальності?

А казус

Б джерело підвищеної небезпеки

В непереборна сила

Г крайня необхідність

Порівняйте поняття.

1) Правопорушення - юридична відповідальність.

2) Матеріальна - майнова відповідальність.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання. § 13 підручника «Правознавство». Скласти юридичну задачу до теми.

Фундаментом держави є культура, що лучить елементи у державну цілість... Не тільки учитель може навчати, але може навчати і виховувати й урядовець, вояк, промисловець

Августин Волошин