ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

Нехай дано два кола (О1; R1) і (О2; R2), які дотикаються зовні. OF і OK — їх спільні зовнішні дотичні, ∠FOK — 2α, O1O2 = d. Проведемо радіуси R1 і R2 в точки дотику. За властивістю дотичних ОМ ⟂ OF і ON ⟂ OF, з цього випливає, що NМО1O2 — прямокутна трапеція. △OO2N = △ОО2К за гіпотенузою і катетом, з цього випливає:

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст