ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 8 клас

463. Нехай об’єм цеберка х л, і в нього налито у л води. Маємо систему рівнянь:

464. 1) |-3,5| - |2,6| = 3,5 - 2,6 = 0,9;

2) |-9,6| - |-32| = 9,6 - 32 = -22,4.

465. |6| = 6, |-6| = 6.

466. 1) |а| = а, а ≥ 0, для будь-яких невід’ємних значень а;

2) |а| = -а, а ≤ 0 — для будь-яких недодатних значень а;

3) |а| = |-а|, а — будь-яке число;

4) |а| = -|а|, а = 0.

467. |а| = а, |а| = -а для а = 0.

468. При а = -8: а2 = 64; (-а)2 = 64; |а|2 = 64.

При а = 7 : 72 = 49; (-7)2 = 49; |7|2 = 49.

Висновок: а2 = (-а)2 = |а|2.

469. 1) а3а4 > 0;

2) ас5 < 0.