ГДЗ до підручника «Алгебра» Г.П. Бевза. 8 клас

881. a) a = √289 = 17 (см);

p = 4 • 17 = 68 (см);

б) a = √0,81 = 0,9 (м);

р = 4 • 0,9 = 3,6 (м);

в) a = √S, p = 4 • √S.

882. a) a = √484 = 22 (м);

б) a = √S.

883. 1) 55 + 89 = 144(ra) — площа поля;

2) 1 га = 10 000 м2; 144 га = 1 440 000 м2; √1 440 000 = 1200 (м) — сторона квадрата;

3) р = 1200 • 4 = 4800 (м) — периметр поля.

Відповідь: периметр поля 4800 м.

887. а) 1,5(х2 - 2х) = 0,9(2х - х2);

1,5х2 - 3х = 1,8х - 0,9х2; 2,4х2 - 4,8х = 0;

2,4х(х - 2) = 0; х1 = 0, х2 = 2;

б) 3,7(х2 - 5х) = 2(5х - х2);

3,7х2 - 18,5х = 10х - 2х2; 5,7х2 - 28,5х = 0;

5,7х(х - 5) = 0; x1 = 0, х2 = 5.

889. а) 3(х - 5)2 = 0; (х - 5)2 = 0; х = 5;

б) 0,7(2 - z) = 0; 2 - z = 0; z = 2;

в) (х - 3)2 = 1; х - 3 = 1 або х - 3 = -1;

x1 = 4 aбo х2 = 2;

г) (5 - у)2 = 1; 5 - у = 1 або 5 - у = -1;

у1 = 4 або у2 = 6.