ГДЗ до підручника «Алгебра» Г.П. Бевза. 8 клас

4 = 12 • 3 + b; 4 = 36 + b; b = -32;

б) k = (-4) • 6 = -24; 6 = (-24)(-4) + b; b = -90;

в) b = (-1)(-8) = 8; -8 = 8 • (-1) + 6; b = 0;

г) k = 2 • (-2) = -4; -2 = (-4) • 2 + b; b = 6.

574. 4,5 • 106 • 7 • 10-2 = 3,15 • 105 (т/рік).